etick kategorie humanita tolerance n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etické kategorie – humanita , tolerance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etické kategorie – humanita , tolerance

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Etické kategorie – humanita , tolerance - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Etické kategorie – humanita , tolerance. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etické kategorie – humanita , tolerance' - urvi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etick kategorie humanita tolerance

Etické kategorie – humanita, tolerance

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

etick kategorie humanita tolerance1

Náplň výuky

Humanita

Mezinárodní červený kříž

Lékaři bez hranic

OXFAM

Tolerance

Rasismus

Xenofobie

Etické kategorie – humanita, tolerance

humanita
Humanita
 • Dobro je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova "dobrý". Může tedy znamenat to, co lze v silném slova smyslu označit za dobré. Toto označení lze zhruba chápat ze tří stránek, které se navzájem nevylučují:
 • subjektivní dobro – to, co těší;
 • objektivní dobro – to, co prospívá;
 • mravní dobro – to, co slouží ke cti.
 • Znamená nejvyšší morální hodnotu a protiklad zla; nicméně řada filosofů se mu raději vyhýbá (Spinoza, Nietzsche, A. J. Ayer)
p klady humanity ve spole nosti

Humanitární pomoc je krátkodobá materiální a logistická pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů jako důsledek humanitárních krizí. Základními cíli humanitární pomoci je:

 • zachránit lidské životy
 • zajistit základní lidské potřeby (vodu, jídlo, přístřeší)
 • poskytnout základní hygienickou a zdravotnickou pomoc
 • Od rozvojové pomoci se liší především krátkodobostí a řešením pouze bezprostředních rizik
 • S řešením pomáhají:
 • Mezinárodní červený kříž
 • Lékaři bez hranic
 • Oxfam

Příklady humanity ve společnosti

mezin rodn erven k
Mezinárodní červený kříž
 • humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.)
 • Jeho mottem je „thepowerof humanity“ (síla lidskosti)
 • Červený kříž je větven do národních celků; celkem působí ve 185 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě
 • Červený kříž se snaží respektovat i některé náboženské odlišnosti světa, a tak vznikla pro muslimský svět jeho obdoba, která se nazývá Červený půlměsíc a má stejná poslání a cíle jako mateřská organizace
symbolika erven ho k e
Symbolika červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce pracuje podle těchto sedmi zásad:

humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota, univerzálnost

Symboly:

Obr. 1: Vlajka Červeného kříže Obr. 2: Vlajka Červeného půlměsíce Obr. 3: Vlajka Magen David Adom

používaná na území Izraele

l ka i bez hranic
Lékaři bez hranic
 • francouzsky: MédecinsSansFrontières,
 • anglicky: Doctorswithoutborders
 • je sekulární humanitární nezisková
 • organizace, která je známa svými
 • projekty ve válkami sužovaných
 • oblastech a v rozvojových zemích,
 • které čelí endemiím.
 • Obr. 5: Očkování dětí v utečeneckém táboře, Čad, 2005
 • Obr. 4: Boj s dětskou podvýživou v Etiopii 2005
oxfam
OXFAM
 • je významná mezinárodní charitativní organizace, která pod hlavičkou OXFAM International sdružuje 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě

(VB, USA, Kanada, Belgie, Irsko,

Německo, Japonsko, Francie,

HongKong, Španělsko,

Vlámsko…)

Obr. 6: Oxfam upozorňuje na problém chudoby i během summitů G8

tolerance
Tolerance

(z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět) znamená česky snášenlivost, tj. ochotu, schopnost případně možnost přijímat či snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného

Obecně lze rozlišit

 • toleranci objektivní, tj. rozsah přípustných odchylek od ideální nebo nominální hodnoty, rozměru a pod.
 • toleranci subjektivní, tj. schopnost či ochotu organismu, člověka nebo určité společnosti snášet a přijímat například bolest, námahu, nepříjemné prostředí, odlišné lidské povahy a zejména odlišné kulturní zvyklosti.
 • toleranci organismu vůči návykovým látkám, lékům a drogám.
tolerance v ivot lov ka
Tolerance v životě člověka
 • Respektování, kam až lze odchylky od osobní, rodinné nebo společenské normy snášet čili tolerovat.
 • Tato mez závisí na mnoha okolnostech:
 • na zvyklostech a běžném očekávání (toleranci lze výchovou a společenským tlakem buď rozšiřovat nebo zužovat);
 • na životním pocitu či náladě – je-li člověk v dobrém rozpoložení, je ochoten tolerovat víc než má-li například strach;
 • na společenském postavení toho nebo těch, které je třeba tolerovat: člověk je obvykle tolerantnější vůči svým nadřízeným a podobně;
 • na obecném hodnocení tolerance v dané společnosti a době.
tolerance ve spole nosti
Tolerance ve společnosti
 • Moderní společnosti potřebují poměrně značnou míru vzájemné tolerance nejen mezi svými členy, ale také vůči lidem hodně odlišným, příchozím, migrantům, azylantům a podobně.
 • I když se míra společenské tolerance dá značně rozšířit, není nikdy neomezená a cítí-li značná část společnosti, že nároky na jejich tolerantnost jsou příliš veliké, vznikají nebezpečné reakce, které mohou vyvolávat rasismus či xenofobii
slide13

Rasismusse snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi.

Obr. 7: Europoidní rasa Obr. 8: Negroidní rasa Obr. 9:

xenofobie
Xenofobie
 • strach z neznámého
 • často se slovo používá k označení strachu z cizinců, či při obavách z jejich tradic a odlišné kultury, také proti imigraci bez integrace do společnosti

Obr. 10: Homosexuálové Obr. 11: Děti jiného etnika

kontroln ot zky
Kontrolní otázky:
 • Co je to humanita?
 • Uveď příklady humanity.
 • Které organizace se zabývají humanitární pomocí?
 • Co je to tolerance?
 • Co víš o xenofobii?
seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Jon Harald Søby, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Red_Cross.svg

Obr. 2: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Anonym,[vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Red_Crescent.svg

Obr. 3: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Denelson83, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_Star_of_David.svg

Obr. 4: Wikipedie: otevřená encyklopedie. DFID, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:An_MSF_health_worker_examines_a_malnourished_child.jpg

Obr. 5: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Mark Knobil, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Child_being_vaccinated_in_Chad.jpg

Obr. 6: Wikipedie: otevřená encyklopedie . CorneliusZoch/Oxfam, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maxi_Jazz_G8_Konzert_auf_dem_Weg_nach_Heiligendamm.jpg

Obr. 7: Wikipedie: otevřená encyklopedie .Edmond.frederik, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eva_Habermann.jpg

Obr. 8: Wikipedie: otevřená encyklopedie. anonym,[vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kenyan_man_2.jpg

Obr. 9: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Frans Hals, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frans_Hals_003.jpg

Obr. 10: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Danny Fowler, [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Men_Couple_in_Istria_Croatia.jpg

Obr.11: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Zigomar,[vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Childs1.jpg

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] BRÁZDA, Roman a kol., Společenské vědy pro střední školy – 4. díl – Učebnice,1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2011, s. 95, ISBN 978-80-7358-175-6.

[2] DRÁBOVÁ, Renáta, ZUBÍKOVÁ Zdeňka, Maturita. Společenské vědy,1. vyd., Praha, FRAGMENT 2007, s. 104, ISBN 978-80-253-0050-3.

[3] DVOŘÁK, Jan a kol., Odmaturuj ze společenských věd, 1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2008,

s. 256, ISBN 978-80-7358-122-0.

[4] ADAMOVÁ, Lenka, DUDÁK, Vladislav, VENTURA, Václav. Základy Filozofie a etiky. Základy společenských věd. Pro střední školy, 3. vyd., Praha, Fortuna 2001, s. 152, ISBN 80-7168-772-3.

[5] Wikipedie: otevřená encyklopedie. OXFAM [online]. 2013 [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxfam

[6] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Humanitární pomoc [online]. 2013 [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A1rn%C3%AD_pomoc

[7] Wikipedie: otevřená encyklopedie. MČK [online]. 2013 [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_%C4%8Derven%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE

[8] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Lékaři bez hranic [online]. 2013 [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99i_bez_hranic

[9] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Tolerance [online]. 2013 [vid. 14. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tolerance