slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening. Vi benytter innvielsesritualer. Vi har en tro i bunnen PowerPoint Presentation
Download Presentation
En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening. Vi benytter innvielsesritualer. Vi har en tro i bunnen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening. Vi benytter innvielsesritualer. Vi har en tro i bunnen - PowerPoint PPT Presentation


 • 1149 Views
 • Uploaded on

En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening. Vi benytter innvielsesritualer. Vi har en tro i bunnen. Vi bedriver frivillig sosialt og humanitært arbeid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

En lukket orden Hva er det? Vi er en orden – ikke en forening. Vi benytter innvielsesritualer. Vi har en tro i bunnen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

En lukket orden

 • Hva er det?
 • Vi er en orden – ikke en forening.
 • Vi benytter innvielsesritualer.
 • Vi har en tro i bunnen.
 • Vi bedriver frivillig sosialt og humanitært arbeid.
 • En lukket orden har en målsetting om å utvikle sine medlemmer gjennom etisk og moralsk påvirkning, slik at disse bidrar til relasjonsbygging mennesker og samfunn i mellom.
slide3

Vi er en orden

 • En melder seg ikke inn, men inviteres.
 • Det stilles visse krav til en søker.
 • Avdelingene/klubbene/foreningene har gjennom årtier blitt betegnet loger.
 • En organisasjon som stiller krav til sine medlemmer.
 • Det benyttes symbolspråk (esoterisk orden).
 • Det benyttes spesielle lokaler (Logesal, Lund, Tempel, Hall).
slide4

Vi benytter innvielsesritualer

 • Det avlegges løfter.
 • De løfter som avgis påkaller forpliktelser overfor ethvert menneske i samfunnet.
 • Ingen forpliktelser inngås som strider mot Norges lover, landets forfatning eller gjeldende samfunnsregler.
slide5

Vi har en tro i bunnen

 • Alle lukkede ordener i Norge har nedfelt et krav til sine medlemmer om tro.
 • Nødvendigvis ikke relatert til en spesifikk religion.
 • Gud
 • Høyeste vesen
 • Altets opphav
 • Gudsbegrep
slide6

Vi bedriver frivillig humanitært og sosialt arbeid

 • Midlene som ”samles inn” kommer i alt vesentlig fra ordensmedlemmene.
 • Landsdekkende fellesaksjoner.
 • Distriktsvise tiltak.
 • Avsetninger til humanitære fond og stiftelser.
 • Praktisk frivillig arbeid i samfunnet.
 • Alle lukkede ordener er politisk nøytrale.
slide7

Målsetting/Medlemsutvikling

 • Vi setter fokus på og lærer om grunnleggende livsverdier.
 • Vi er ordener som på etisk grunnlag arbeider mot ideelle mål.
 • Stikkord for medlemskap i en lukket orden er:
 • – Karakterskapende – Personlighetsutvikling – Et ønske om å forbli et bedre medmenneske – Alle mennesker skal betraktes som likeverdige – Omsette lærdom i handling
den norske frimurerorden
DEN NORSKE

FRIMURERORDEN

visjon
VISJON

”Personlighedens Vekst gjennom

Prøvelseved Hjertets Lutring og ved ViljensØvelse

Så felles Lykke blir fra Pligt til Trangder er fra Trin til Trin den Skolesangder løfter dem, der er afÅndeætttil Himmelsk Myndighet og Borgerrett.”

v re r tter
Våre røtter
 • Laugsvesen
 • Renessansen
 • 1749 Ladegaardsøen
 • Ca 1800 nytt system
 • 1891 Den Norske FrimurerOrden
 • 2007 Vekst
frimureriet i 2007
Frimureriet i 2007
 • 19 000 medlemmer
 • 126 loger mm
 • 27 Fiducia
 • 42 loge bygninger
 • Hele landet
  • Spania
  • Svalbard
mer enn ritualer
Mer enn ritualer
 • Velgjørenhet
 • 34 frimurerkor
  • 2 orkestre
  • I storband
 • Konserter
 • Kulturnatt Oslo
 • Pilegrimsvandringer
 • Kyndelsmess
 • Og mye annet
slide13

Odd Fellow Ordenen

Independent Order of Odd Fellows

slide14

Odd Fellow Ordenens formål

 • Vennskap – Kjærlighet – Sannhet
 • Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier.
 • Søker å gi medlemmene gode etiske holdninger.
 • Nestekjærlighet, rettferdighet, omsorg og medfølelse står sentralt.
 • Å lære medlemmene at ord ikke er nok, men at disse må omsettes i handling.
slide15

Odd Fellow Ordenens historie

 • England 1600 tallet.
 • Thomas Wildey Baltimore 1819.
 • Norge 1898.
 • Rebekkainstitusjonen 1909.
slide16

Odd Fellow Ordenen 2008

 • 23. 400 medlemmer.
 • - 12.600 brødre.
 • - 10.800 søstre.
 • 276 loger.
 • 88 Ordenshus.
 • Kirkenes – Mandal.
 • Spania.
slide17

Humanitært og kulturelt arbeid

 • Landssaker.
 • SOS barneby i El Salvador.
 • Redningsskøyter.
 • Odd Fellow Ordenens Med. fond.
 • Sirius prosjekter.
 • Lokale saker.
 • United Nations Pilgrimage for Youth.
 • Sangkor.
 • Konserter/kulturarrangementer.
slide19
Lukket Orden for kvinner.Innstiftet 27. september 1916 i Oslo.

Ordenens grunnlegger er Dagny Kristensen (1876-1962).

Maria-Ordenen er bygget på kristent, etisk grunnlag.

Dens formål er å fremme selverkjennelsen hos medlemmene og støtte dem i deres arbeide for personlighetens utvikling.

slide20
Det er i dag ca. 7500 medlemmer fordelt på

38 norske loger

14 svenske loger

4 danske loger

1 tysk loge

6 Maria-foreninger (2 norske, 1 svensk, 1 dansk, 1 tysk, 1 islandsk)

2 Maria-logeforeninger i Spania

slide21

Ordenens Øverste Styre (OØS)

Bestående av: Ordenspresident

Ordenssekretær

Ordenskasserer

Provinsialstyret, Sverige

13 loger i Sverige og 1 loge på Åland, Finland

38 loger i Norge

1 loge i Tyskland

4 loger i Danmark

Region 9

Region 7- 8

Region 1 – 6

O r d e n s r å d e t består av:

OØS

Provinsialstyre

Logepresidenter

(57 loger)

slide22
Egenutvikling
 • Fellesskap
 • Omsorg
 • Velgjørenhet
 • Ansvar
 • Lojalitet
 • Refleksjon
fundament
Fundament
 • Broderskap i det godes tjeneste
 • Utvikle en karakter som kjennetegner en mann av ære
 • Avhold fra rusmidler
historie
Historie
 • USA ”Forbudstiden” 1840
 • The Temple of Honour 1845
 • Ordenen etableres i Sverige 1887
 • Ordenen etableres i Norge 1922
 • Ordenen reformeres 1935
tempel ridder ordenen 20081
Tempel Ridder Ordenen 2008
 • Medlemmer i Norden 6000
 • Organisering- Det Høyeste Tempel- Stor Tempel
 • 25 Templer i Norge 1300
tempel ridder ordenen 20082
Tempel Ridder Ordenen 2008
 • Rituelle møter i 12 grader
 • Sosialt engasjement
 • Samarbeid med andre
v re form lsparagrafer
Våre formålsparagrafer
 • Vårt mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og arbeide for et verdensomspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet…
 • Ved å meddele våre medlemmer kunnskaper av etisk og åndelig verdi
 • Krever overholdelse av de alminnelige grunnsetninger for en moralsk og sedelig vandel
 • Og at man søker å gjennomføre broderkjælighetens bud.
v r historie
Vårhistorie
 • Stiftet i London 1781, tuftet på keltiske tradisjoner og myter
 • Til Norge i 1935, Losje Nordstjernen, Oslo
 • 4 losjer stiftet før 1940
 • Økt vekst fra 1980
 • Etablering av første losje på Island 1996
 • 6 nye losjer i 2006
 • Vår 10.storlosje kommer høsten 2008 på Island
druidordenen i dag
Druidordenen i dag
 • 2700 medlemmer
 • 53 losjer
 • 18 Concordia Gilder, hvorav et i Spania
 • Egen bidragskasse for støtte til begravelse av avdøde brødre
 • 15 egne hus
utover rituelle m ter
Utover rituelle møter:
 • Velgjørenhet – i det stille
 • Omsorg for syke brødre
 • Omsorg for avdøde brødres etterlatte
 • Sosiale arrangementer:

- Aktiviteter for familiene

- Turer i inn- og utland

 • Eget medlemsblad - for alle i familien
fra lovverkets 1 vennskap over landegrensene rettferdighet velgj renhet og menneskekj rlighet

Fra Lovverkets § 1VENNSKAP OVER LANDEGRENSENE, RETTFERDIGHET, VELGJØRENHET OG MENNESKEKJÆRLIGHET.

slide34
Birgitta-Losjen er sprunget ut fra det Druidiske miljø i Norge, representert av Druidordenen - som igjen er utbredt i de skandinaviske land, England, Tyskland, Sveits, USA, Australia og New Zealand.
 • Birgitta-Losjen arbeider selvstendig og har sin egen økonomi.
 • Den er stiftet i 1984 - og er foreløpig å finne i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
 • Sverige har sin egen Riks-Storlosje
slide36
Ny losje i Ytre Namdal 7. juni 2008
  • 5 Regioner
  • 23 Norske Losjer
  • 2 Danske Losjer
  • 1 Tysk Losje

Ingen spredning nord for Ytre Namdal – men arbeider med å danne Birgitta-Losjer også lenger nord

  • Totalt 950 medlemmer
slide37
Alt arbeid er basert på frivillighet
 • Møtene er tredelt
  • Rituelt møte
  • Søstermåltid
  • Etterlosje
 • Samler inn penger ved utlodning etc. for å støtte humanitære formål
 • Alle er med og bestemmer hvem som skal få støtte
slide38

Ordenen

Riddere av Det Hvite Kors i Norge

Frank Hugo Strype

Ex Riksdrott.

Medlem av Ordenens Senat

slide39

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

kom fra Amerika til Norge. Losje St.Olav I Drammen

ble stiftet 27. januar 1902

R.H.K. Norge mottok sitt Charter fra Amerika i

august 1914.

Ordenen i Norge selvstendig

med alle fullmakter.

www.losje.org

slide40

Ordenen

Riddere av Det Hvite Kors

www.losje.org

Landslosje

Valkyrjen

Rikslosjen

av R.H.K.

Hovedlosjen

m/Senatet

27

Grunnlosjer

6

Provinsiallosjer

10

Grunnlosjer

I 2012 sammenføyes dette til en organisasjon

slide41

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

106 år i Norge

 • Formålet er:
 • å styrke medlemmene åndelig og sosialt
 • å fremme opplysning om kultur
 • å hjelpe medlemmene til personlighetsutvikling
 • på det åndelige og mellommenneskelige plan.
 • å arbeide for styrking av grunnleggende moralnormer
 • og holdninger i samfunnet.
 • yte hjelp og støtte i vanskelige situasjoner

www.losje.org

slide42

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors

er

tuftet på den kristne etikk

og tro på en høyere styrelse.

Ordenens holdninger og handlinger er bygget på

respekt og aktelse for alle mennesker uansett

nasjonalitet, rase, kultur, religion.

www.losje.org

slide43

Landslosje Valkyrjen

av

Ordenen

Riddere av Det Hvite Kors i Norge

slide44

En losje blir til

Losje Valkyrjen begynte sin vandring den

27.september 1948 som en dameklubb i Oslo.

I 1952 ble en tilsvarende dameklubb stiftet i Drammen.

Den 24. November 1953 ble Losje Valkyrjen stiftet.

De to dameklubber utgjorde medlemmene i losjen.

Ritualer var på plass og et Landsråd ble valgt.

Vi var på vei mot et nytt mål……

slide45

Losje Valkyrjen

Valkyrjen er en selvstendig Landslosje med grunnlosjer

til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.

Under landslosje Valkyrjen er det organisert:

12 Valkyrjelosjer:

Oslo, Drammen, Tønsberg, Bergen, Hønefoss, Sarpsborg, Trondheim,

Hamar, Stavanger, Moss, Skien, Haugesund.

Pr april 2008 er vi ca 450 medlemmer.

slide46

Formålet

 • Med den kristne etikk som grunnvoll har Valkyrjen
 • følgende formål:
 • Personlighetsutvikling
  • Holdninger og handlinger i samfunnets tjeneste
 • Omsorg og støtte mellom medlemmene
  • Trygghet, vennskap, respekt og toleranse