Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOLI PowerPoint Presentation

SOLI

251 Views Download Presentation
Download Presentation

SOLI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2

 2. SOLI • Pojem SŮL neoznačuje pouze bílou krystalickou látku známou jako kuchyňskou sůl. • V chemii se pojmem SOLI označuje skupina látek mající společné vlastnosti • Většina solí se vyskytuje v přírodě

 3. SOLI • se v přírodě nacházejí většinou jako krystalické látky • Z roztoku se dají oddělit krystalizací • V krystalech jsou iontové vazby, které jsou velmi pevné • Tyto vazby jsou příčinou vysoké teploty tání a varu solí • Jejich vodné roztoky a taveniny vedou elektrický proud

 4. SOLI 1 HALIT – chlorid sodný Některé soli vyskytující se v přírodě

 5. SOLI 2 Anglesit – síran olovnatý

 6. SOLI 3 Magnesit – uhličitan hořečnatý

 7. NEUTRALIZACE Neutralizace je děj, při kterém se slučujekyselina s hydroxidem a vzniká voda a sůl. VODA HYDROXID SŮL KYSELINA

 8. NEUTRALIZACE Vznik DUSIČANU DRASELNÉHO HYDROXIDDRASELNÝ KYSELINADUSIČNÁ SŮL VODA HNO3 H2O KOH KNO3

 9. REAKCE KOVU S KYSELINOU • S kyselinami snadno reagují pouze neušlechtilé kovy (např. Zn, Mg, Na, K, Al, Fe) • Neušlechtilé kovy s kyselinami reagují za vzniku vodíku a soli Chlorid zinečnatý Kyselinachlorovodíková Vodík Zinek H2 ZnCl2 Zn 2 HCl

 10. ROZDĚLENÍ SOLÍ Soli bezkyslíkatých kyselin • Většinou dvouprvkové sloučeniny • Neobsahují v molekule atomy kyslíku • Halogenidy, sulfidy • Koncovka – id Soli kyslíkatých kyselin • Většinou tříprvkové sloučeniny • Obsahují v molekule atomy kyslíku • Sírany, uhličitany, fosforečnany, dusičnany, dusitany, křemičitany,….

 11. KCl CaSO4 NaNO3 CuCO3 FeSO4 řešení

 12. Zdroje informací Obrázek č. 1 PIOTR SOSNOWSKI. wikimedia commons [online]. [cit. 8.9.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halit_1.JPG Obrázek č. 2 ROB LAVINSKY. wikimedia commons [online]. [cit. 8.9.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anglesite-26476.jpg Obrázek č.3 ROB LAVINSKY. wikimedia commons [online]. [cit. 8.9.2012]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnesite-Uvite-52805.jpg?uselang=cs