Download
v znamn soli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Významné soli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Významné soli

Významné soli

388 Views Download Presentation
Download Presentation

Významné soli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Významné soli

 2. Chlorid sodný - nacl • biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode • minerál kamenná soľ – halit • Význam a použitie: • jedlá soľ – nadmerné solenie môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku • pri farbení látok • pri konzervovaní potravín (mäso) • posýpanie ciest v zime

 3. Chlorid draselný - Kcl • biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode • minerál sylvín • Význam a použitie: • v chemickom priemysle pri výrobe KOH • výroba draselných hnojív • ako smrtiaca látka pri popravách smrtiacou injekciou (na zástavu srdca)

 4. Síran vápenatý - CaSO4 • biela tuhá látka, málo rozpustná vo vode • minerál sadrovec • Význam a použitie: • na výrobu sadry • v stavebníctve, v lekárstve

 5. Síran meďnatý - CuSO4 • biela tuhá látka • Z vodného roztoku kryštalizuje s 5 molekulami vody (modrá skalica), CuSO4·5H2O • Význam a použitie: • impregnácia dreva proti hnilobe • napostrek viniča a ovocných stromov proti chorobám • na dezinfekciu vody v akváriách

 6. Dusičnan draselný - KNO3Dusičnan sodný - NaNO3 • biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode • Význam a použitie: • zložka hnojív • pri výrobe skla • v pyrotechnike KNO3 NaNO3

 7. uhličitan sodný - Na2CO3 (sóda) • biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode • Význam a použitie: • na výrobu skla • na výrobu pracích prostriedkov

 8. Hydrogenuhličitan sodný - NaHCO3 (sóda bikarbóna) • biela tuhá látka, menej rozpustná vo vode • Význam a použitie: • pri žalúdočných ťažkostiach • v kypriacom prášku • na čistenie škvŕn

 9. uhličitan draselný - k2CO3 • biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode • Význam a použitie: • na výrobu skla a mydiel uhličitan vápenatý - caCO3 • biela tuhá látka, málo rozpustná vo vode • minerál vápenec • Význam a použitie: • ako stavebný materiál – mramor • na výrobu vápna hydrogenuhličitanvápenatý – ca(HCO3)2 • Len vo forme roztoku • Spôsobuje tvrdosť vody

 10. ZdrojE: • Učebnica chémie 8 .ročník • http://a.ssrv.sk/images/i1901w460h276xyz1001.jpg • http://www.woman.sk/wp-content/uploads/2012/02/512_dr_2994236.jpg • http://www.moda.sk/e/sites/www.moda.sk/Autori/IrenaVoriskova/20081028_Omezte_Sul_Ve_Svem_Jidelnicku/images/1.jpg • http://ocw.mit.edu/ans7870/12/12.108/f04/imagegallery/lab4/images/lab4-2.jpg • http://agp.cnt.sk/wwwroot/storage/product/580_435/57/000457_1b.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Sylvin_%28aka%29.jpg/300px-Sylvin_%28aka%29.jpg • http://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_draseln%C3%BD • http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Calcium_sulfate_hemihydrate.jpg • http://svethomeopatie.cz/heroshots/nhl_a416.jpg

 11. ZdrojE: • http://www.belickova.sk/obchod_homedir/data/1308/obrazky/kittfort_sadra_biela.jpg • http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_me%C4%8Fnat%C3%BD • http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000_OyOq70V1RM/s/860/860/Fphoto-31269004A-2RM.jpg • http://www.agroprofi.cz/rs/prilohy/originaly/49/Multi%20K.jpg • http://chemiavzivote.weblahko.sk/testy/zmes1/soda_bikarbona.jpg • http://www.centrumkrbu.cz/userFiles/materialy/mramor-emperador-dark.jpg