Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soli PowerPoint Presentation

Soli

280 Views Download Presentation
Download Presentation

Soli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Soli A) Soli bezkyslíkatých kyselin • názvosloví viz halogenidy a sulfidy

  2. Soli B) Soli kyslíkatých kyselin • vznikají náhradou 1 nebo více vodíku v molekulách kyselin atomem kovu nebo amonnou skupinou • pokud má kyselina více vodíků může nahradit všechny nebo jen některé hydrogensoli

  3. Soli • názvy jsou dvouslovné: • podstatné jméno je odvozeno od názvu kyseliny: • kyselina dusičná  dusičnan • oxidační číslo zbytku kyseliny je vždy záporné, má číselnou hodnotu podle počtu odtržených vodíků • přídavné jméno je odvozeno od názvu kovu s příslušnou příponou podle oxidačního čísla • stále platí, že součet oxidačních čísel musí být roven 0

  4. Soli Pokuste se utvořit vzorce následujících solí: síran sodný dusičnan hlinitý fosforitan vápenatý dusitan amonný fosforečnan hořečnatý siřičitan železitý

  5. Soli Pokuste se utvořit vzorce následujících solí: dusnatan draselný chroman měďný uhličitan rtuťnatý dusičitan chromitý chlorečnan hlinitý dusnan zinečnatý

  6. Soli Pokuste se utvořit vzorce následujících solí: síran manganičitý siřičitan olovičitý křemičitan draselný boritan chromový jodistan ciničitý hydrogensíran hořečnatý

  7. Soli Pokuste se utvořit názvy následujících solí: KNO3 Al2(SO3)3 Pb(CO3)2 CuNO2 Pb(NO3)2 KNO2 Na2SO3

  8. Soli Pokuste se utvořit názvy následujících solí: Al2(SO4)3 PbCO3 CuNO3 Pb(NO2)2 Pb(CO3)2 KNO2 Na2SO4 Pb(NO3)2