Download
soli ve stavebnictv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOLI VE STAVEBNICTVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOLI VE STAVEBNICTVÍ

SOLI VE STAVEBNICTVÍ

191 Views Download Presentation
Download Presentation

SOLI VE STAVEBNICTVÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SOLI VE STAVEBNICTVÍ

  2. Síran vápenatý • v přírodě se nachází ve dvou minerálech. Sádrovec je dihydrát síranu vápenatého CaSO4.2 H2O, jemnozrnný sádrovec se nazývá alabastr (na obrázcích), průhledná odrůda mariánské sklo. Má bílou barvu. • Pálením sádrovce na prášek vzniká sádra. Sádrovec se přidává také jako přísada do cementu. Druhý minerál, ve kterém se vyskytuje síran vápenatý je anhydrit. Jedná se o bezvodý síran vápenatý. Je to průhledná bezbarvá látka.

  3. Síran vápenatý Použití: • K opravování omítek, upevňování různých předmětů ve zdivu a omítkách (šedá sádra) • Práškovou sádru sypeme do vody (ne opačně) a mícháme – vznikne hustá kaše, která tuhne a tvrdne • K výrobě sádrokartonů • Zhotovování stavebních štuk (bílá sádra) • Chirurgie – sádrové obvazy • Odlitky (např. kriminalistika, zubní technika) • Alabastr – využití jako sochařský a dekorativní materiál štuková výzdoba zámek Letohrad –chodba v přízemí odlitek

  4. Uhličitan vápenatý • V přírodě se nachází v podobě několika nerostů – kalcit, aragonit (Zbrašovské aragonitové jeskyně) nebo v podobě hornin vápenec (Český kras, Moravský kras, Prachovice), mramor (Český Šternberk), křída. Je obsažen také v karlovarském vřídlovci. • Známe ho jako vodní kámen . • Vzorec: CaCO3. křídové útesy

  5. Uhličitan vápenatý • Je významnou surovinou pro výrobu páleného vápna, následně hašeného vápna využitelného ve stavebnictví.

  6. Uhličitan vápenatý • Křída je druh jemnozrnného vápence bílé barvy. Vnikl rozpadem schránek mořských mikroorganismů. • Křídové útesy tvoří pobřeží průlivu La Manche, na německé Rujaně i jinde. • Křída se používá jako psací potřeba, jako plnivo ve farmaceutickém průmyslu nebo k výrobě leštících prášků.

  7. Cement • Je jemná práškovitá směs. • S vodou tuhne na pevný a tvrdý cementový kámen. • Výroba portlandského cementu: suroviny: vápenec, hlína, jíl a slín (vápnitý jíl) se drtí v kulovém mlýnu a pak v rotační peci při teplotě 1300 -1400°C vypalují na slinky (hrudky spečené žárem). K vychladlý se přidává sádrovec (2%) a rozmělňují se v kulových mlýnech na jemný šedý prášek – cement.

  8. Beton Použití cementu: • K výrobě betonu = směs štěrku, písku, cementu a vody. Po ztvrdnutí má vlastnosti podobné přírodnímu kamenu. Má vysokou pevnost v tlaku, ale malou v tahu, proto se vkládají ocelové pruty nebo pletivo = železobeton. • Využití: domy, mosty, přehrady, povrch silnic a přistávacích ploch letišť, dlaždice, trubky, stožáry.