Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
organické soli kovů PowerPoint Presentation
Download Presentation
organické soli kovů

organické soli kovů

119 Views Download Presentation
Download Presentation

organické soli kovů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Týmová práce 2013 acetylacetonáty kovů 1 podvojné oxidy –ferrity 2 organické soli kovů 3

  2. Kolektiv studentů se rozdělí do tří týmů – zhruba stejný počet studentů – podmínka: v kolektivu by měl být alespoň jeden student znalejší práce s počítačem, jeden se znalostí angličtiny a nejméně jeden slabší student, kterému ostatní problematiku budou vysvětlovat

  3. Skupina bude na projektu pracovat společně tak, aby kterýkoliv z členů dokázal při kontrole odprezentovat výsledky práce celé skupiny

  4. Témata prací pro jednotlivé skupiny: • acetylacetonáty kovů • podvojné oxidy – ferrity • organické soli kovových kationtů

  5. Témata, která budou týmy řešit: – podrobná literární rešerše přípravy, vlastností, struktury, bezpečnosti práce, ekonomiky a využití zadané skupiny sloučenin – po přednesení této literární rešerše dostanou jednotliví členové kolektivů zadané konkrétní sloučeniny, pro než si připraví na základě rešeršních poznatků vlastní postup přípravy a ten využijí pro závěrečnou práci z předmětu ACL – laboratorní cvičení z anorganické chemie

  6. Literární rešerše: – představuje nejen vyhledávání informací na internetu, ale především využití databází vědeckých článků, které Univerzitní knihovna platí – jedná se o Web ofKnowledge a hlavně o Science direct: www.sciencedirect.com – nalezené informace budou vždy správně citovány odkazem na původní zdroj – pro vytvoření vlastní „knihovny“ můžete s výhodou využít aplikaci Zotero, informace o ní jsou na: www.kch.tul.cz/zotero/

  7. Pokud budete dobře spolupracovat, dokážete i nemožné

  8. Přeji dobré pocity z dosažení cíle

  9. Přeji dobré pocity z dosažení cíle