treasury transfer a oce ov n zdroj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Treasury, transfer a oceňování zdrojů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Treasury, transfer a oceňování zdrojů - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Treasury, transfer a oceňování zdrojů. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 8 – 2005/6. Obsah . O pakování Koncept měření tvorby hodnoty Typy kapitálu Dekompozice zisku Účel oceňování vnitřních zdrojů Treasury Role treasury

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Treasury, transfer a oceňování zdrojů' - unity


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
treasury transfer a oce ov n zdroj

Treasury, transfer a oceňování zdrojů

Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1

3. ročník – zimní semestr

Přednáška 8 – 2005/6

obsah
Obsah
 • Opakování
  • Koncept měření tvorby hodnoty
  • Typy kapitálu
  • Dekompozice zisku
 • Účel oceňování vnitřních zdrojů
 • Treasury
  • Role treasury
  • Funkce treasury
 • Metody oceňování vnitřních zdrojů
 • Výnosová křivka
 • Vnitrobankovní výnosová křivka
 • Vybrané pojmy
 • Shrnutí

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

koncept m en tvorby hodnoty
Koncept měření tvorby hodnoty

Tvorba hodnoty se měří v několika dimenzích

Oblast podnikání

Produkt

Distribuční kanál

Banka

Zákazník

Region

V každé dimenzi se měří dva ukazatele:- rizikově upravená návratnost ve srovnání s náklady na kapitál

 • objem zisku / hotovosti ve srovnání se ziskem / hotovostí požadovanými akcionářem

Uvedený koncept měření hodnoty v uvedených dimenzích:

 • zohledňuje cíle akcionáře / investora
 • je tržně orientovaný
 • bere v úvahu riziko
 • podporuje hodnocení jednotlivých oblastí podnikání (retail, corporate, …)

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

typy kapit lu
Typy kapitálu

Potřeba kapitálu

 • Vlastní zdroj
 • Solventnost
 • Pokrytí rizik, kterým banka čelí

Zdroje kapitálu

 • Základní kapitál
  • Akciový
  • Fondy, rezervy
 • Dodatkový kapitál
  • Dluhové nástroje, rezervy
  • Podřízený dluh

Typy kapitálu

Účetní kapitál

 • Účetní hodnota kapitálu

Tržní kapitalizace

 • Trhem stanovená hodnota akcií

Rizikový kapitál

 • Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup)

Regulatorní kapitál

 • Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup)

Účel jednotlivých typů kapitálu:

 • Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál
 • Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace
 • Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál
 • Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

dekompozice zisku 1
Dekompozice zisku (1)

Dekompozice zisku se provádí podle modelu:

ROE

Kapitálový

multiplikátor

x

ROA

Celková

úroková

marže

Celková

neúroková

marže

Celková

Ostatní

marže

Daňová

marže

+

+

-

Čistá

úroková

marže

Ukazatel

výnosových

aktiv

x

Čisté

úrokové

rozpětí

Zisk z čisté

úrokové

pozice

+

Prům.sazba

úročených

aktiv

-

Prům.sazba

úročených

pasiv

Čistá úrok.

pozice vztaž.

na úročená

aktiva

x

Průměrná

sazba

úročených

pasiv

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

el oce ov n vnit n ch zdroj
Účel oceňování vnitřních zdrojů

Banka centralizuje řízení redistribuce zdrojů mezi jednotlivými organizačními útvary z účelem:

 • Optimalizace využívání zdrojů za účelem maximalizace zisku
  • Nastavení limitní požadované výnosnosti zdrojů – sazba příležitosti (matched opportunity rate)
  • Usměrňování poboček při rozhodování o obchodních příležitostech
 • Vyhodnocování příspěvku k zisku jednotlivých organizačních útvarů
  • Získání údajů pro sledování výnosů podle
   • organizačních útvarů,
   • produktů,
   • segmentů trhu nebo klientů,
   • distribučních kanálů
 • Převzetí centrální odpovědnosti za řízení likvidity, úrokového a kursového rizika
  • Organizační útvary se nezabývají řízením svojí likvidity
  • Úrokové riziko a kursové riziko je řízeno specializovaným útvarem
  • Organizační útvary přispívají na pokrytí uvedených rizik formou „paušální platby“
 • Řízení struktury aktiv a pasiv na celobankovní úrovni
  • Vnitřní redistribuce zdrojů je centrálně řízena a oceňována na základě jednotné ceny aktiv a pasiv

Řízení a oceňování vnitřních zdrojů zajišťuje specializovaný útvar „treasury“

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

funkce treasury
Funkce TREASURY
 • Dvě hlavní funkce
  • Řízení aktiv a pasiv banky – řízení likvidity a zisk z úrokové marže a poplatků (banking book)
  • Obchodování na finančních trzích - obchodování s rizikem (trading book)
 • Různé modely organizačního uspořádání
  • Jednotný útvar „treasury“
  • Oddělení ALM a tradingu
 • Obchodní aktivity musí být odděleny od kontrolních i administrativních funkcí, včetně zázemí zpracování obchodů
 • Organizační struktura „trading room“ je uspořádaná buď

- na „klientský segment“ - (mezibankovní obchody, obchodování na účet klientů dalších hodnotových středisek, přímé obchodování s financemi klientů a obchodování vlastním jménem banky) anebo

- na tradiční funkcionální „sekce“ - FX / MM / Cenné papíry / Customer desk

 • Zásady a provozní limity jsou stanoveny výborem ALCO
 • Požadavky na informace pro řízení jsou absolutně kritické, včetně denního výkazu aktiv a pasiv podle funkcí treasury a podle klientských segmentů

Treasury

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

role treasury
Role „Treasury“

FINANČNÍ

TRH

ČERPÁNÍ

UMÍSŤOVÁNÍ

TRADING

TREASURY

ÚROKOVÉ RIZIKO

POBOČKA

POBOČKA

POBOČKA

POBOČKA

ÚVĚRY

VKLADY

KLIENTI

ÚČEL TREASURY:

 • Řízení aktiv a pasiv v bance
 • Centralizace řízení úrokového rizika
 • Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně)

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

metody oce ov n vnit n ch zdroj
Metody oceňování vnitřních zdrojů

Centralizované řízení redistribuce vnitřních zdrojů vyžaduje zavedení metod jejich oceňování

 • pool – zásobník peněžních zdrojů
  • různý počet podle splatností, měn
  • hrubá x čistá metoda = všechny zdroje x jen vyrovnávání vlastní bilance
 • jednoduchý pool – soustředěny všechny zdroje bez rozdílu splatností a měn
  • přeceňování
  • nepracuje s časovou hodnotou peněz
  • nemožnost měřit ziskovost konkrétních případů
 • vícenásobný pool – rozlišení z časového hlediska
  • krátko, středně, dlouho – dobé zdroje
  • měny
  • přeceňování

aktiva

pasiva

Krátkodobá

externí

Krátkodobá

externí

Krátkodobá

vnitrobankovní

Střednědobá

externí

Střednědobá

externí

aktiva

pasiva

Externí

aktiva

Externí

pasiva

Střednědobá

vnitrobankovní

Dlouhodobá

externí

Dlouhodobá

externí

Dlouhodobá

vnitrobankovní

Vnitro-

bankovní

zdroje

vícenásobný pool

Jednoduchý pool

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

v nosov k ivka
Výnosová křivka

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

vnitrobankovn v nosov k ivka

Sazba aktiva

klient

7

Sazba aktiv

pobočka

úrok

Spread aktiva

6

Spread z nesouladu

5

Sazba pasiva pobočka

Vnitrobankovní výnosová křivka

Spread pasiva

2

Sazba pasiva

klient

I

I

1

3

splatnost

Vnitrobankovní výnosová křivka

IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů

 • redistribuce zdrojů v bance
 • centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

vybran pojmy
Vybrané pojmy

Pojmy:

 • ALM
 • Trading
 • Banking book
 • Trading book
 • Treasury
 • Pool – jednoduchý, vícenásobný
 • Čistá a hrubá metoda vnitrobankovního přerozdělování
 • Časová hodnota peněz
 • Výnosová křivka
 • IFTP – Internal Funds Transfer Pricing
 • Opportunity rate
 • Spread – rozpětí
 • marže

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů

shrnut
Shrnutí
 • Funkce a role Treasury musí vyhovovat závazným pravidlům obezřetnosti
 • Transfer – přerozdělování vnitřních zdrojů je nutné pro centralizaci řízení likvidity a úrokového rizika
 • Pro redistribuci zdrojů v bance je třeba zavést metody jejich oceňování
 • Výnosová křivka udává úrokový výnos podle splatnosti
 • Vnitřní výnosová křivka stanovuje ceny peněz pro redistribuci zdrojů mezi pobočkami a centrálním útvarem treasury

EBF 1/8 -Treasury, transfer a oceňování zdrojů