Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Management en logistiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Management en logistiek

Management en logistiek

286 Views Download Presentation
Download Presentation

Management en logistiek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Management en logistiek Hoofdstuk 4 Inkoop Roel Grit Jan de Geus

 2. Hoofdstuk Inkoop

 3. Wat inkopen? Naast personeel • Aanschaf van middelen • machines en gebouwen • gereedschappen • grondstoffen • halffabricaten en componenten • eindproducten • Inkoop van diensten o.a. • onderhoud van machines, gebouwen en gereedschappen • catering van de kantine • schoonmaak • expertise (accountant, advocaat) Ook inkopen van (delen van) productie (uitbesteding of outsourcing)

 4. Inkoop Prijs • Productiebedrijven • Handelsbedrijf Korting o.a. staffelkorting Inkoop bij de overheid De inkoopfunctie binnen een bedrijf moet zorgen voor de bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de instandhouding van het bedrijf door het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn, tegen de voor het bedrijf meest gunstige voorwaarden [Van Weele, 2005].

 5. Inkoopaspecten Uitkijken voor Suboptimalisatie

 6. Inkoop in bedrijf • Lastige positie van inkoop • aan begin goederenstroom • aan eind informatiestroom

 7. Inkoop binnen een bedrijf • aparte afdeling of • aparte staffunctie of • geïntegreerd binnen de lijnorganisatie of • zelfsturende groep Strategische keuze • inkoop centraliseren • centraliseren in groep bedrijven (inkoopcombinatie) • inkoop decentraliseren

 8. Inkoopfunctie Commerciële inkoopfunctie keuze producten en leveranciers. • Specificeren • Selecteren (evt. long list, short list) • Contracteren (evt. raamcontract) Logistieke inkoopfunctie daadwerkelijk bestellen en ontvangen. • Bestellen (evt. afroepen) • Bewaken • Nazorg

 9. Inkoopfunctie

 10. Inkoopfunctie (Engels)

 11. Keuze van de leverancier Leveranciersbeoordeling (vendor rating) Methoden voor leveranciersbeoordeling • Subjectieve methode Alle keuzecriteria tellen even zwaar mee. • Gewogen factorscore methodeCriteria met verschillende wegingsfactoren.

 12. Subjectieve methode

 13. Gewogen factorscore

 14. Management en inkoop Bedrijf: terug naar de kernactiviteiten (core business) • ‘Make or buy’ beslissingen • Inkoop belangrijker • Aanbestedingen (offertes aanvragen) Modern inkoopproces • Dienstverlening aan interne klant • en daarmee uiteindelijk aan externe klant Supply Chain • Niet alleen letten op interne keten • Gehele bedrijfskolom (keten of supply chain) belangrijk • Het gaat om de klanten helemaal aan het eind van de keten Inkoop • Goede, langetermijnrelaties met leveranciers • Goede onderlinge communicatie • Informatie uitwisselen met externe partijen (evt. EDI), zoals productieplanningen • Betrouwbaar, integraal en ondersteunend informatiesysteem, bijv. ERP

 15. ERP-systeem Geïntegreerd informatiesysteem (Enterprise Resource Planning) Bijvoorbeeld SAP, Baan en Microsoft Dynamics. Met o.a. de volgende functies: • financiële informatie • productieplanning • verkoopinformatie • personeelsinformatie • informatie over distributie • inkoopinformatie Maakt gebruik van centrale database • Gegevens liggen op slechts één plaats vast • Minder kans op fouten • Kost minder tijd

 16. Inkoopmanagement

 17. Inkoopethiek • Inkoop geeft (veel) geld uit van het bedrijf • Grote belangen bij verkopers leverancier • Misbruik mogelijk • Ethiek heeft te maken met gedragsregels • Gedragscode voor inkopers opgesteld door NEVI= Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement Bedenk een paar regels die in deze gedragscode kunnen staan.

 18. Kraljic vanuit inkoop

 19. Kraljic vanuit verkoop