Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opleiding: Logistiek en technische vervoerskunde, Hogeschool van Amsterdam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opleiding: Logistiek en technische vervoerskunde, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: Logistiek en technische vervoerskunde, Hogeschool van Amsterdam

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Opleiding: Logistiek en technische vervoerskunde, Hogeschool van Amsterdam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opleiding: Logistiek en technische vervoerskunde, Hogeschool van Amsterdam Stagebegeleiding: Margaret van Valkengoed, PICA

 2. Inhoudsopgave • Achtergrond CSA • Probleem- & doelstelling • Wat voegt waarde toe? • Wet- en regelgeving • Huidige situatie • Verspillingen & aanbevelingen • Implementatie

 3. Achtergrond (I) • Rol van de Centrale Sterilisatie Afdeling • Voorkomen van besmetting en infecties; • Leverancier van schone instrumenten; • Beschikbaarheid van instrumenten;

 4. Achtergrond (II) Lean werken en denken; • Niet harder maar slimmer werken • De CSA medewerkers voeren verbeterprojecten uit. • Momenteel 20 lean projecten tegelijk.

 5. Achtergrond (III) Lean werken en denken; • Wat is waarde in de ogen van de klant? • Waar wordt waarde gecreëerd? • Verwijder verspilling en creeër doorstroming • Alleen producten die de klant werkelijk wilt (door terugkoppeling of pull) • Garandeer dat verspilling wegblijft

 6. Probleem • Transport van re-usable medische instrumenten van- en naar de poliklinieken en verpleegafdelingen • Onnodige besmettingsrisico’s; • Verspillingen in ondermeer tijd, mankracht en middelen; Er is weinig inzicht in de huidige situatie

 7. Doel De re-usable goederenstroom tussen de CSA en de poliklinieken en verpleegafdelingen optimaliseren volgens de methode van lean. • Voldoen aan wet- en regelgeving; • Verspillingen ellimineren;

 8. Toegevoegdewaarde Wat is waarde in de ogen van de klant? • Minimaliseren van besmettingsrisico’s; • Tegengaan van aantasting door vuil; • Het schoonmaken van de instrumenten; • Distributie van schone instrumenten naar de opslagruimte; • Afdelingen hebben instrumenten op voorraad wanneer zij deze nodig hebben; • Een constante en korte levertijd;

 9. Wet- en regelgeving • Consequent goede werkwijzen volgen; • Blootstelling aan onnodige risico’s en beschadiging voorkomen • Het aantal micro organismen rondom schone instrumenten is laag • Transport en opslag in een afgesloten transportmiddel of ruimte. • Vuile instrumenten zo spoedig mogelijk gereinigd door de CSA. (Norm = 7 uur)

 10. Huidige situatie (I) Transport • Dagelijks twee transporteurs • Transportwerk rouleert onder alle 36 CSA medewerkers • Twee transportkarren • Polikar 1: 5 afdelingen • Polikar 2: 8 afdelingen Iedere ochtend om 07:30 start distributie en ophalen van instrumenten

 11. Huidige situatie (II)

 12. Huidigesituatie (III) Logistieke grondvorm Dag 1 Dag 2 Dag 2 Dag 3 = voorraadpunt

 13. Huidige situatie (IV) Doorstroming in de keten Pull (Lean): Proces B start als proces A is afgerond Push: Proces start op initiatief medewerker

 14. Besmettingsrisico’s Vuil ligt open Gecombineerd met schoon Risicovolle ruimte Schone ruimte Afgesloten kast - Vuile instrumenten worden na 16 tot 24 uur opgehaald - Schone instrumenten worden niet altijd direct opgeslagen.

 15. Besmettingsrisico’s Ontvangstruimte schone instrumenten • Op de gang • In spoelkeukens • Patiëntenkamers • Wondkamer

 16. Wegnemen besmettingsrisico’s • Ontstaan in de ontvangst- of uitgifteruimte; • Bij voorkeur zitten instrumenten zoveel mogelijk in een afgesloten ruimte; Advies: Afgesloten transportbakken

 17. Verspillingen Veel wachttijd in de keten • Vuile instrumenten worden niet direct klaargezet. • Machinereiniging einde van de dag. • Vuile instrumenten worden éénmaal per dag opgehaald. • Deze zijn al 16 tot 24 uur vuil. • Schone instrumenten worden pas de volgende ochtend verzonden.

 18. Reduceren wachttijd

 19. Reduceren wachttijd Nieuwe situatie • Vuile instrumenten worden direct klaargezet; • Vuil ophalen om 12uur en 17uur; • Schoonmaken in de middag en avond; • Distributie in de ochtend.

 20. Reduceren wachttijd effect • Doorlooptijd van 40 tot 48 uur naar 16 tot 24 uur • Verlagen instrumentenvoorraad • Stoppen met machinereiniging • Frequenter aanvoeren = betere doorstroming op de CSA win – win situatie Mits voldoende wilskracht.

 21. Verspilling tijdens transport Organisatie en afstemming • Ontvangstruimtes op slot; • Geen ruimte om schone instrumenten neer te zetten; • Vuile instrumenten niet goed klaargezet; • Transport naar afdelingen zonder vuile instrumenten;

 22. Aanbevelingen organisatie en afstemming • Stem af met de afdelingen; • Meet hoevaak deze verspillingen voorkomen; • Stuur bij waar nodig; • Eventueel via een lean-project.

 23. Implementatie Medewerkers, afdelingen en bestuur tevreden?

 24. Conclusie Doel: De re-usable goederenstroom tussen de CSA en de poliklinieken en verpleegafdelingen optimaliseren volgens lean. • Transportbakken  reductie besmettingsrisico; • Andere transporttijden  Wachttijd in de keten verkorten; • Transportverspillingen meten en afstemmen

 25. Vragen?