Download
tlv logistiek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is logistiek? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is logistiek?

Wat is logistiek?

355 Views Download Presentation
Download Presentation

Wat is logistiek?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TLV - Logistiek Wat is logistiek?

 2. Antwerpen Magazijn Stellingen trucks Boekhouding Geld transport Logistiek Tellen Voertuigen Goederen Distributie Magazijninrichting . . .

 3. Opdracht • Pagina 68 • Smartschool • Vakkenmap TLV • Documenten • Deel II: In een magazijnomgeving werken • Powerpoint – Wat is logistiek? • Deze PowerPoint geeft weer welke weg een tomaat aflegt van zaadje tot slaatje. • Beantwoord de vragen in het boek op pagina 68? • Vul in in potlood zodat je achteraf eventueel nog gemakkelijk kan verbeteren.

 4. Opdracht • Pagina 69 • Beantwoord de vraag bovenaan de pagina?

 5. Wat is logistiek? • Beheersing goederenstroom & bijhorende documentenstroom • Geen ophoping goederen • Goederen tijdig bij klant

 6. Niveaus goederenstroombeheersing • Besturen van de goederenstroom (bv. directie) • de aankoop van een heftruck • de magazijnindeling • Beheren van de goederenstroom (bv. magazijnchef) • verlofaanvragen behandelen • bepalen van de te bestellen hoeveelheden • Behandelen van de goederenstroom (bv. orderpicker) • uitpakken van de goederen • goederen ontvangen aan de balie van het magazijn

 7. Goederenstroom • Handelsbedrijf Productiebedrijf • Toevoer afgewerkt product • Toevoer grondstoffen, halffabrikaten & samengestelde onderdelen • Opslag • Doorvoer van grondstoffen & halffabricaten door productieproces • Afvoer afgewerkt product • Afvoer eindproduct -> klant

 8. Buffer-voorraad Afvoer Aanvoer Handelsonderneming Overslaglogistiek

 9. Buffer-voorraad Buffer-voorraad Productie Aanvoer Afvoer Productieonderneming Afgewerkt product Afgewerkt product Grond- en hulpstoffen Grond- en hulpstoffen Productielogistiek

 10. Soorten goederen • Stukgoederen • Bulkgoederen • Droge stortgoederen • Vloeistoffen • Gassen • Breakbulk

 11. Opdracht inleiding logistiek • Smartschool • Vakkenmap TVL • Knop: Taken • Map: 1. Inleiding (1.1 Wat is logistiek?) • Opdracht – Wat is logistiek?

 12. Opdracht • Pagina 71 • Herteken op een SUI-hoofdingblad het schema van een productieonderneming maar doe dit zodanig dat er ook een voorraad halfafgewerkte producten ontstaat. • In 2de fase van de productie worden terug grondstoffen, hulpstoffen, onderdelen en wisselstukken toegevoegd. • LET OP!! Gebruik de juiste symbolen voor de juiste stappen.

 13. Van Grondstof Oerproducent Basisindustrie Industriële halffabrikaten Industriële eindproducten Groothandel Kleinhandel klant Bedrijfskolom Tot bij de klant

 14. Bedrijfskolom • Logistieke keten • Goederen van beginproducent tot bij consument

 15. Voorbeeld bedrijfskolom brood

 16. Opdracht pagina 63 • Bekijk de powerpoint presentatie i.v.m. de bedrijfskolom. (Smartschool – Documenten – Deel 2 – In een magazijn werken – Powerpoint - De bedrijfskolom) • Probeer zelf (in potlood) in je boek de verschillende bedrijven in het schema in te vullen op de juiste plaats.

 17. Collecterende handel Distribuerende handel Handel in afvalstoffen Producent grondstoffen Opkoper grondstoffen Productiebedrijf Groothandelaar Kleinhandelaar (detailhandelaar) CONSUMENT Recyclage

 18. Material management/Fysieke distributie Aanvoer Afvoer Leverancier Doorvoer Klant Material management Fysieke distributie • Alle activiteit bij: • Aanvoer & doorvoer • Tot einde productieproces • Begint bij: • Opslag van afgewerkt product

 19. Opdracht • Kies vrij een product • Maak hiervan een bedrijfskolom. • Zo volledig mogelijk • Geef waar in je bedrijfskolom er sprake is van overslaglogistiek & productielogistiek.

 20. Soorten logistieke bedrijven • Aankopen bij <> leveranciers • Verkopen aan kleinhandelaars Groothandelsbedrijven

 21. Soorten logistieke bedrijven • Aankopen bij <> leveranciers • Verdelen via eigen keten Distributiecentra

 22. Soorten logistieke bedrijven • Logistieke functie voor derden • Opslag goederen derden + orderverzameling & verzending Public Warehouses

 23. Soorten logistieke bedrijven • Combineren verschillende zendingen met als doel betere benutting van transportmiddelen. Groupagecentra

 24. Soorten logistieke bedrijven • Overplaatsen van goederen van het ene op het andere transportmiddel • Soms korte termijnopslag Overslagbedrijven

 25. Soorten logistieke bedrijven Transportbedrijven