Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logistiek servicepunt Hasselt. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Logistiek servicepunt Hasselt.

Logistiek servicepunt Hasselt.

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Logistiek servicepunt Hasselt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Logistiek servicepunt Hasselt. Brussel - 28 februari 2011

 2. Bundelingspotentieel? Geluidshinder & luchtverontreiniging (15 – 50%)? Verkeersdoorstroming & bereikbaarheid? Aangenaam winkelklimaat (conflict voetganger en vrachtwagen)? Flexibiliteit in belevering? Schaarste aan opslagruimte in de binnenstad? Creëren van verkoopsruimte in binnenstad? CityDepot ?

 3. Onstaan vanuit D-Via onderzoek - VIM Werken naar economisch en logistiek haalbaar model slimme fijndistributie bottom-up (draagvlak, overleg, mee aan de tekentafel) gericht op kleinhandelssector op maat van concrete problematiek focus duurzaamheid – groene belevering op zoek naar het bundelingspotentieel Kleine diffuse stromen Grote minder georganiseerde stromen Op termijn zelfbedruipend proces – systeem Serviceverhogend voor handelaren, transporteurs en verladers Out of the box (in vraag stellen bestaande concepten en modellen) CityDepot !

 4. CityDepot ! Logistiek servicepunt aan stadsrand

 5. CityDepot - model bundeling Retourlogistiek Afhaalpunt Postophaling Depotservice … Groene fijndistributie Logistiek servicepunt Aan stadsrand met VAS

 6. CityDepot - model bundeling Gebundelde bestelling Bestellingen

 7. CityDepot - model bundeling

 8. CityDepot CityDepot – context • Doen! • Proefproject met duurtijd van 2 jaar – start april 2011 • Opbouw volume en vertrouwen • Fijnstellen logistiek en businessmodel • Quasi financiële onafhankelijkheid • Doorstart • Neutrale operationele entiteit • Opstartsubsidie door stad + co-financiering privésector • Ondersteunend stedelijk beleid • logistieke spelregels • positieve prikkels / belonen • …

 9. Nieuwe voordeur voor handelaars, …. bundeling goederen via servicepunt aan stadsrand Belevering via … elektrische vrachtwagen – dagelijks 2 ronden cargo-bikes met elektromotor – just-in-time Opening van 7 tot 19h Hoge kwaliteit van dienstverlening 100% verzekerd en beveiligd Basisservice gratis tijdens aanvangsfase Betalend intekenen op extra dienstverlening CityDepot - praktisch

 10. CityDepot - praktisch

 11. CityDepot - organisatiestructuur CD-Raad VZW City depot Vlaanderen • Koepels & expertorganisaties • Handelaren • Transporteurs & distributeurs • Steden • VIM / VIL • … Stad Hasselt Handelaren Logistieke expert • Privépartners • Logistieke archtectuur • Operationeel • Sociale diensteneconomie Leden / klanten City depot Logistics VZW City depot

 12. Volume Bevoorradingsanalyse stad > bundelingspotentieel All-in break even om te zetten volume 39.000 TON/jaar All-in break even omzet = 850.000 EUR/jaar = 20% van bundelbare goederen beleveren via CD Terugverdieneffecten TW op informatiestromen TW op logistieke stromen (win – win met actoren in log. keten) TW op gemeenschappelijke problemen handelaren (bargain power) Flankerend beleid CityDepot– financiële analyse

 13. CityDepot– financiële analyse 150 KEUR/j subsidie VAS volume gem. volume 12.000 T/j 2 jaar beleidsimpuls beleidsimpuls

 14. Creatie van 20 VTE en totale actuele waarde aan welvaartsbaten van € 4,5 miljoen euro Assumptie: stijging beladingsgraad met 15%; Besparing in Carbon Footprint van 182.346 kg CO2/jaar of 433.125 tkm/jaar Uitgedrukt in aantal vrachtwagenequivalenten komt dit neer op een besparing van 1.140 vrachtwagenequivalenten (in de klasse tussen 7,5 – 10 ton) CityDepot– maatschappelijke analyse

 15. Binnenkort in Hasselt Binnenkort online - www.citydepot.be