aivovamman j lkeen kiinni opiskeluun miten tehd yhteisty t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
teegan-tran

Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä Marja Äikiä Neuropsykologi, KYS, Neurologian pkl

  2. Aivovamma • Aivovammalla ymmärretään suurta määrää erilaisia aivoihin kohdistuvia vaurioita • Vaihtelevat sijainnin, laajuuden, vauriomekanismien ja vakavuuden suhteen • Seurauksena voi olla tiedonkäsittelytoimintojen eriasteisia ongelmia • Spesifisiä pelkästään aivovammoille tyypillisiä, kognitiivisia häiriöitä ei ole, vastaavia ongelmia kehityksellisinä ja muihin neurologisiin sairauksiin liittyvinä

  3. Aivovammaan liittyvien häiriöiden selvittäminen • Häiriöitä jo ennen aivovammaa? • Aivovamma korostaa aiempia ongelmia? • Häiriöt seurausta aivovammasta? • Ongelmat seurausta aivovammaan liittyvistä muista vaikutuksista, reaktiivisia – psyykkisesti kuormittava tapahtuma? • Ongelmat alkavat aivovamman jälkeen, mutta eivät suoranaisesti liity siihen?

  4. Aivovammaan liittyviä häiriöitä • Rasituksensiedon heikentyminen, väsyvyys • Tarkkaavaisuuden ja vireyden säätelyn häiriöt, keskittymisvaikeus, häiriöalttius, ärsykeherkkyys • Toiminnanohjauksen vaikeudet • Muistamisen ja oppimisen tehottomuus • Aloitteisuuden ja suunnittelukyvyn heikentyminen • Toiminnan ja ajattelun hidastuminen • Psyykkiset reaktiot ja muutokset • Käyttäytymisen ja tunne-elämän muutokset, arvostelukyvyttömyys, oiretiedostamattomuus • Ajattelun konkretisoituminen tai lapsenomaisuus

  5. Toiminnanohjaus • Useita toisiinsa liittyviä taitoja, joita tarvitaan tarkoitukselliseen, tavoitteelliseen toimintaan • Kapasiteettiä, joka mahdollistaa mielekkään toimimisen eri tilanteissa ja käyttäytymisen tilanteen vaatimusten mukaan -ihmisen koko käyttäytymistä säätelevää toimintaa • Sisältää tilanteen/asioiden jäsentämiskyvyn, suunnitelmien tekemisen ja noudattamisen, toimintatavan muuttamisen tarvittaessa ja kyvyn ehkäistä häiritseviä impulsseja • Kehityksellinen taito, erilaiset toiminnanohjauksen taidot ihmisillä, tekemisen myötä harjaantuu

  6. Tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus ja oppiminen • Riittävän hyvä vireys tarkkaavaisuuden pohjana • Tarkkaavaisuuden suuntaaminen, ylläpitäminen ja jakaminen tehtävän kannalta järkevästi • Tarkkaavaisuus pohjana kaikelle tiedonkäsittelylle ja myös toiminnanohjauksen onnistumiselle • Oppimisen edellytyksenä riittävän hyvä tarkkaavaisuuden taso ja riittävät toiminnanohjauksen taidot • Ongelmia  oppiminen vaikeutuu

  7. Kognitiiviset ongelmat aivovamman jälkeen – kliinisiä havaintoja • Lievä – jopa keskivaikea vamma: nuorilla toipuminen usein hyvää • Väsyvyys aluksi • Sujuvuuden ongelmat, hitaus - toiminnanohjaus • Keskittymisen ja pitkäjänteisyyden ongelmat • Psyykkinen kriisi – vaikuttaako toimintakykyyn • Koulussa oleminen ja opiskelu usein kuntouttavaa, tukee myös psyykkistä toipumista, paluuta arkeen

  8. Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä • Neuropsykologinen tutkimus – palaute, ohjeita toimintojen harjoittamiseksi, toimintojen palautumisen tueksi • Keskustelu tapahtuneesta, huolestuneisuuden lievittäminen, psyykkisen tuen tarve? • Lausunnot, suositukset – opiskelijan toimittamana kouluterveydenhuoltoon, opolle? • Koulussa opiskelun tavanomaiset tukimuodot, ”yksilöllinen lukujärjestys”, tukihenkilö koululla