Ääniergonomia. Miten hallita äänen kuormittavuutta? - PowerPoint PPT Presentation

shiri
niergonomia miten hallita nen kuormittavuutta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ääniergonomia. Miten hallita äänen kuormittavuutta? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ääniergonomia. Miten hallita äänen kuormittavuutta?

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Ääniergonomia. Miten hallita äänen kuormittavuutta?
423 Views
Download Presentation

Ääniergonomia. Miten hallita äänen kuormittavuutta?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ääniergonomia. Miten hallita äänen kuormittavuutta? 17.3.2011 Marjo Kemppainen Puheterapeutti, FM Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus

 2. Ääniergonomia • Ääniergonomia on työkykyä ylläpitävää toimintaa • Sisältää toimenpiteitä, jotka parantavat mahdollisuuksia hyvään äänen tuottoon ja puhumiseen, puheen kuulemiseen ja erottamiseen eli puheviestintään • Tavoitteena ehkäistä äänihäiriöiden syntyä • Sisältää toimenpiteitä sekä yksilötasolla että puheviestintäolosuhteissa • Vasta oivallettuaan äänentuoton lainalaisuuksia puhuja voi eritellä ja korjata omaa toimintaansa

 3. Ammattiäänenkäyttäjä • Työ edellyttää runsasta ja voimakasta äänenkäyttöä, äänen laadun tulee olla vähintään hyvä ja kestävyyden vähintään erittäin hyvä. • Äänen kestävyys sisältää pitkään puhumisen, äänen voimistamisen ja äänen muuntelun • Äänihäiriö voi ilmetä äänen korkeudessa, kuuluvuudessa ja/tai laadussa.

 4. Puheääni syntyy • Äänihuulten värähtelyn katkoessa keuhkoista ulos virtaavaa ilmaa. • Äänihuulten värähtelyssä olennaista on äänihuulia verhoavan limakalvon (noin 1 mm) liike • Naisten äänihuulten limakalvo värähtelee 200-300 kertaa/sekunti, miehillä puolta vähemmän • Puhuminen on lihastyötä ! • ”Instrumentti ei soi, jos se on kasassa”

 5. Terve ääni • Ääni syntyy vaivattomasti; äänen tuottaminen puhuessa on tiedostamatonta ja vaivatonta eikä puhuessa tunnu kurkussa epämiellyttävältä • Toimii hyvin kaikissa viestintätilanteissa ja äänen laatu vaihtelee tunnetilasta ja asenteesta riippuen • Sopusoinnussa ikään ja sukupuoleen nähden, ääni kuulostaa miellyttävältä eikä siihen kiinnitä huomiota • Kuulijan on helppo kuunnella ja saada puheesta selvää. • Puhetilanteessa puhujalta edellytetään sopivasti vapautuneisuutta, hyvää puhumisasentoa ja hyvää puhumisen aikaista hengityksen säätelyä

 6. Ääneen/äänihäiriöön vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä • Sairaudet (astma, allergiat) • Äänenkäyttötavat ja -taito • Elämäntavat • Runsasta äänenkäyttöä vaativat harrastukset • Persoonallisuus • Yleinen terveydentila (yleiskunto, uupumus, lihasten kireys, purenta,..)

 7. Äänihäiriön työperäisiä riskitekijöitä • Puhumisen määrä • Viestintätilanteet: taustamelun määrä, ryhmätilanteet. • Äänenkäyttötila: kaikuisuus, meluisuus, koneet ja laitteet • Ilman laatu

 8. Taustamelu • Tavallisen puheäänen voimakkuus 55-65 dB, voimistetun puheäänen voimakkuus 65-70 dB • Äänen tuoton kannalta melua (hälyä) ovat kaikki puhumisen kanssa samanaikaiset äänet, jotka ylittävät 45 dBa. Ääntä voimistetaan 5 dB kutakin 10 dB:n taustamelun nousua kohden. • Koneet ja laitteet: hankinnoissa huomion ”meluisuuteen” (alle 40 dBA) • Puheviestintää haittaavana pidetään yli 45 dBA:n ylittävää ilmastointimelua

 9. Ilman laatu • Puhuja hengittää paljon myös suun kautta, jolloin ilman laatu välittyy nopeasti äänihuuliin. Ilman kuivuus ja pöly kuivaavat äänihuulten limakalvoja • Kuiva ja jähmeä limakalvo tekee äänentuoton työlääksi, koska tarvitaan enemmän painetta ja voimaa , jotta äänihuulten limakalvo saadaan värähtelemään • Kylmyys ja veto lisäävät lihasjännitystä, kun elimistö pyrkii tuottamaan lämpöä lihastyön avulla • Äänen kannalta mahdollisimman kostea ilma hyvä (alle 60% suhteellinen kosteus)

 10. Äänenkäyttötila • Huonoissa tiloissa puhuja voimistaa ääntään tiedostamattomasti, jolloin äänielimistö rasittuu herkästi • Kaikuisuus ja meluisuus häiritsee sekä puhujaa että kuulijoita. Kuulija väsyy kuuntelemaan, jolloin keskittyminen asiasisältöön herpaantuu ja kuuntelemisen sijaan syntyy tilanteeseen kuulumatonta puhetta ja muuta toimintaa. Melutason noustessa puhuja korottaa jälleen ääntään ja ääni väsyy…. • Jos akustiikka on huono, ”yli tekemisen” vaara on lähellä. Kookkaat tilat voivat olla liiaksi vaimennettuja tai toisaalta kaikuisia ja meluisia. • Vahvistimen käyttö erittäin suositeltavaa isossa tilassa.

 11. Oman äänen arviointia • Onko ääni käheä/ painunut/ nariseva/ vuotoinen? • Rasittuuko/väsyykö ääni? • Madaltuuko/käheytyykö ääni puhuessa? • Pettääkö/ sortuuko/ katkeileeko ääni? • Saatko äänesi huonosti kuulumaan? • Tuleeko puhuessa tarve selvittää kurkkua, yskiä tai rykiä? • Tuntuuko kurkunpään tienoilla kipua, jännitystä/kireyttä tai palan tunnetta?

 12. Äänihäiriöiden ennaltaehkäisy • Ääniergonomiaan ja äänihygieniaan liittyvät asiat työpaikalla • Äänen itsehoito ja riskitekijöiden tunnistaminen

 13. Hyvä äänenkäyttöasento • Pidä leuan, kaulan- ja hartiaseutu rentoina • Puhu kuulijoihin päin kääntyneenä • Vältä pään kiertoasentoja • Vältä väkisten laskemasta/nostamasta leukaa liikaa • Hyvä ryhti vaikuttaa lihasten tasapainoiseen toimivuuteen ja hengityksen syvyysasteeseen, mikä puolestaan vaikuttaa äänen tuottotapaan

 14. Pidä huolta äänestäsi ”Puhuminen on lihastyötä, viritä instrumentti kuntoon” • Äänen avausharjoituksilla lämmitellään äänentuottoon osallistuvat kudokset ja valmennetaan lihakset tasapainoiseen toimintaan. Tärkeää on myös lihaksiston ”jäähdyttely” vaativan puhesuorituksen jälkeen. • Haukottelu, huokailu, hyräily, nauru, päristely, r:n täryyttely,…

 15. Äänen huoltoharjoituksia • Hengitysharjoitukset: Isäntämies, mykkyrä, rukous • Haukottelu, nauru, mukellus >kurkunpäätä laskevien lihasten rentous • Leuan liikkuvuus/rentous: ilmeen pudotus • Huuli- ja kielitäryharjoitukset kurkunpään rentouttamiseksi: prr-prr-prrrr/ rrrrr-rrrrr-rrrrr • Kurkunpään lihaksiston verryttelyä ja rentoutusta: jabba/jebbe/jobbo…3-5x

 16. Säästä ääntäsi jos se ei ole kunnossa. Jos kuiskaat, opettele oikea tapa kuiskata ilman ääntä ja selvin suun liikkein • Oikea hengitystapa on terveen äänen perusta. Puheen tauottaminen parantaa ääntöhengitystä • tarkkaile ryhtiä ja ääntöasentoa. Leuan ja kielen vapaus on tärkeää.

 17. Selvittele ääntä mahdollisimman vähän rykimällä. Ääni voi käheytyä ”virkayskästäkin”. Jos ryit kaiken liman pois, limarauhaset voivat tottua liikatuotantoon. Rykimisen sijasta on parempi nielaista. • Hengitysteiden limakalvojen kosteudesta huolehtiminen: • Vesilasi on puhujan perusvarustus: vesi ”hieroo” puhe-elimistöä ja rentouttaa kurkunpäätä.

 18. Sisäisesti ääneen vaikuttavat aineet • Maitotuotteet lisäävät liman eritystä ja voimakkaasti maustetut ruuat voivat ärsyttää limakalvoja ja pahentaa reflux-oiretta • Kahvi + muut kofeiinipitoiset aineet pahentavat reflux-oiretta ja kuivattavat limakalvoja • Alkoholi laajentaa verisuonia ja voi seurata limakalvomuutoksia • Tupakansavu aiheuttaa punoitusta, lisää turvotusta ja yleisesti ääniväylän tulehtumista • Aspiriini ohentaa verta. Voimakkaan äänenkäytön yhteydessä äänihuulissa saattaa olla verenpurkauman syntymisen vaara • Reflux-oireilu (mahalaukun sisällön virtaamista takaisin ruokatorveen ja ruokatorven kautta edelleen nieluun ja kurkunpäähän, josta seurauksena voi olla kurkunpään tulehdus)

 19. Pulmia ? Jatkuva äänessä olo Suorituspaineet Yksitoikkoisesti toistuvat asiat Vihjeitä Valikoi sanottavasi; kaikkea ei tarvitse eikä voi sanoa Tauota puhetta, puhu rauhallisesti Käytä oheismateriaalia Vaihda paikkaa/ liiku Levähdä muutama minuutti Huokaise =pysähdy ja hengitä syvään Pidä vesilasi saatavilla Paljon puhumista sisältävä työ

 20. Pulmia ? Ääntä vaikea saada kuuluviin Puhuttava voimistetulla äänellä, ääni väsyy Palan tai kivun tunne kurkussa Rykimisen ja yskähtelyn tarvetta Ääni katoaa Vihjeitä Mene lähemmäs kuulijaa Vältä puhumista melua tuottavan laitteen läheisyydessä (hiljaiset laitteet) Selvitä voiko laitteiden melua vähentää tai siirtää muihin tiloihin Käytä äänenvahvistuslaitteita Pidä ovet ja ikkunat suljettuna, jos niistä kantautuu melua Melussa puhuminen

 21. Pulmia?? Ääni ei voimistu riittävästi Epämiellyttäviä tuntemuksia kurkussa Ääni katoaa tai katkeilee Kurkku kipeytyy Vihjeitä Annan äänen muuttua, mutta älä nosta äänen korkeutta liikaa Säilytä hyvä ryhti, pysy suorana, älä nosta leukaa Varaudu ja ota nenän kautta enemmän ilmaa Vältä pään ja kaulan kiertoasentoja huutaessasi Vältä pakkasella huutamista Älä ylitä äänivarojasi ja äänenkäyttötaitoasi karjumalla Jos huutaessa on jatkuvasti vaikeutta, ota yhteyttä asiantuntijaan Voimistetulla äänellä puhuminen ja huutaminen

 22. Pulmia ? Puhumisen aikana laitteen aiheuttamaa ääntä (puhetta, musiikkia), jonka yli puhuttava Taustamelua Kuulijoista poispäin puhuminen Pää ylös nostettuna tai liian alas painunut Pää kääntyneenä Vihjeitä Vältä puhumista päällekkäin laitteen äänten kanssa Puhuessa pysäytä tai hiljennä ääni Älä puhu laitteen vieressä ja sulje laite kun mahdollista. Valitse hiljainen laite. Piirtoheittimen asennus siten, että se mahdollistaa rennon äänen tuoton Katso kalvoa tai tietokoneen näyttöä (leuan hyvä asento) Anna kuvan puhua Ääntä tuottavat audiovisuaaliset laitteet

 23. Pulmia ? Kuulijoita poispäin puhuminen Pää on kiertyneenä voimakkaasti sivulle Ääntä on vaikea saada kuuluviin Vihjeitä Vältä puhumista pää kiertyneenä Älä puhu silloin kun olet selin esim. taululle vaan käänny, sano sanottavasi, kirjoita taas jne. Rytmitä kirjoittaminen ja puhuminen sopivasti Taululla

 24. Pulmia ? Ääni väsyy, laulaminen on työlästä Ääniala kapeutuu Kurkkua kuristaa, kutittaa; palan tai kivun tunne Ääni katkeilee/tuntuu loppuvan Äänen laatu muuttuu; käheytyy, vuotaa, sointi heikkenee Epäonnistumisen /esiintymisen pelko Laulamisesta tulee vastenmielistä Vihjeitä Avaa äänesi ennen laulamista Käytä luonnollista äännekorkeutta ja laula luonnollisella voimakkuudella Laula rennosti, puristamatta Hyvä asento, vältä pään kiertoasentoja laulaessasi Laula vain alut ja jatka säestämällä, jos mahdollista Älä laula flunssaisena äläkä väkisin Pidä vesilasi vieressäsi ja juo usein kulaus vettä Nielaise tai tee muutama haukotus tai huoahdus Tarkistuta laulutekniikkasi, jos rykimisen tarvetta Laulaminen

 25. Pulmia ? Korkea taustamelu Puhutaan voimistetulla äänellä Kuiva ilma Ilman epäpuhtauksia tieliikenteestä Ilman epäpuhtauksia luonnosta (siitepölöyt) Huono puhumisasento (pää kääntyneenä) Vihjeitä Handsfree käyttöön Vältä pitkäaikaista yhtäjaksoista puhumista Vältä puhumasta kilpaa radion kanssa Vähennä tuuletinten toimintaa puhumisen ajaksi Älä tee äänen avausharjoituksia autossa Kulkuneuvoissa puhuminen

 26. Ääniergonomia osaksi työpaikkaselvitystä Esimerkki koulutuksen sisällöstä (ttl) 24.3.2011 • Ääniergonomian riskitekijöitä ja ääniergonomian arvioinnin tarve työpaikoilla • Melun ja jälkikaiunnan arviointi ja mittaus työpaikalla • Sisäilman laadun arviointi työpaikalla • Työntekijän asennon arviointi työpaikalla (pt) • Ääneen vaikuttavan toimintakulttuurin arviointi työpaikka (pt) • Apuvälineiden (äänenvahvistuslaitteet ym) tarpeen arviointi työpaikalla (pt) • Kohderyhmä: työterveyslääkärit, -hoitajat, fysioterapeutit, työsuojelupäälliköt ja –valtuutetut, työsuojelutarkastajat, alan opettajat, työterveyshuollossa toimivat puheterapeutit

 27. Mitä sitten kun ääni oireilee ja väsyy itsehoidosta huolimatta • Puheterapeutin antama ääniterapia • Ääniterapian tukena esim. Voice Massage-hieronta, fysikaalinen hoito,… • Puhetyöläisten aslak- ja tyk-kuntoutus (Punkaharjun kuntoutuskeskus)

 28. Luettavaa: • Ääniergonomia. Toimiva ääni työvälineenä. (Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, 2003) • Marketta Sihvo: Terve ääni. Äänen hoidon ABC. (Kirjapaja, 2006) • Työterveys. Lääkäri 2/2004