BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET PowerPoint Presentation
Download Presentation
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

play fullscreen
1 / 14
BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
188 Views
Download Presentation
tatiana
Download Presentation

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

  2. BF - programmets struktur GY 2011 Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 700 p Inriktningar 300 p Programfördjupningar 600 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p 2

  3. Gemensamt för programmets yrkesutgångar • Pedagogisk kompetens • Kommunikativ kompetens • Ledarskapsförmåga • Hälsofrämjande förhållningssätt

  4. Socialt arbete

  5. Inriktningskurser socialt arbete Sociologi Sociologi 100 p Socialt arbete Socialt arbete 200 p

  6. Förslag: Stöd och service inom funktionshinderområdet Svenska 3 Kurs inom Idrott och hälsa Kurs inom Estetiskt ämne Engelska 6 + Huvudmannens val av kurser Naturguidning 1100 p Kost och hälsa100 p Gymnasie- gemensamma 600 p Grundläggande vård och omsorg100 p Specialpedagogik 1100 p Specialpedagogik 2100 p Skapande verksamhet 100 p Matematik 2a100 p Svenska 3100 p Massage 1 100 p Etnicitet och kulturmöten 100 p Program- gemensamma 700 p Engelska 6 100 p Psykologi 1 50 p Psykologi 2b 50 p Idrott och hälsa 2100 p Träningslära 1100 p Inriktning 300 p Socialt arbete Idrott och hälsa specialisering 1 + 2 200 p GYMNASIEARBETE 100 p Programfördjupning 400 p + 200 p Individuellt val

  7. Programfördjupningskurser

  8. Gymnasiearbete Eleven Är förberedd för yrkesområdet Har förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet Planerar, genomför och utvärderar sin uppgift

  9. Yrkesexamen Av 2500 p ska 2250 p vara minst betyg E Minst betyg E i svenska 1, engelska 5, matematik 1 Minst betyg E i gymnasiearbete Minst betyg E på kurser inom programgemensamma karaktärsämnen 400 p