wstrz s zasady post powania przeciwwstrz sowego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Wstęp. 1. Wstrząs jako zagrożenie życia: przyczyny i objawy wstrząsu. 2. Pierwsza pomoc we wstrząsach. 3. Odpowiednia pozycja poszkodowanego we wstrząsie. 4. Zabezpieczenie termiczne. Definicja wstrząsu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego' - tarmon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wst p
Wstęp
 • 1. Wstrząs jako zagrożenie życia: przyczyny i objawy wstrząsu.
 • 2. Pierwsza pomoc we wstrząsach.
 • 3. Odpowiednia pozycja poszkodowanego we wstrząsie.
 • 4. Zabezpieczenie termiczne.
definicja wstrz su
Definicja wstrząsu
 • Jest to stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów.
rodzaje wstrz s w
Rodzaje wstrząsów
 • krwotoczny
 • hipowolemiczny
 • kardiogenny
 • septyczny
 • toksyczny
 • anafilaktyczny
 • neurogenny
 • hemolityczny
 • pourazowy
wyr niamy 3 etapy wstrz su
Wyróżniamy 3 etapy wstrząsu:
 • Niepostępujący, gdy uruchomione mechanizmy kompensacyjne są wydolne i zapewniają minimalny przepływ krwi przez narządy obwodowe.
 • Postępujący, gdy wydolność mechanizmów kompensacyjnych ulega zmniejszeniu lub jest niewystarczająca dla przeciwdziałania utrzymującej się przyczynie wstrząsu (np. trwającej utracie krwi), co doprowadza do postępującego niedokrwienia narządów obwodowych.
 • Nieodwracalny, gdy niewydolność mechanizmów kompensacyjnych powoduje niedokrwienie, niedotlenienie i martwicę komórek prowadzącą do niewydolności narządów.
wstrz s krwotoczny
Wstrząs krwotoczny
 • Wstrząs krwotoczny występuje najczęściej. Znaczna utrata krwi grozi spadkiem ciśnienia krwi i niedostatecznym zaopatrzeniem tkanek w tlen. Ból z rany zwiększa dodatkowo groźbę wystąpienia wstrząsu. Do powstania wstrząsu krwotocznego dochodzi wówczas, gdy ubytek krwi przekracza 25% krwi krążącej.
 • Wstrząs stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego.
przyczyny wstrz su krwotocznego
Przyczyny wstrząsu krwotocznego
 • krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne
 • utrata płynów np. przy rozległych oparzeniach
 • silne wymioty/biegunki
 • obfite poty, np. udar słoneczny
objawy wstrz su krwotocznego
Objawy wstrząsu krwotocznego
 • niepokój, zaburzenia świadomości związane z niedokrwieniem i niedotlenieniem mózgu
 • bladość skóry
 • spadek ciśnienia krwi spowodowany zmniejszeniem objętości krwi krążącej
 • szybki i słaby puls spowodowany zmniejszonym przepływem krwi i tachykardią
 • pocenie się i hipotermia - wynika ze skurczu naczyń skórnych i uruchomienia czynności gruczołów potowych
 • niska produkcja moczu spowodowana skurczem naczyń nerkowych
 • hiperwentylacja
 • pragnienie i suchość w ustach (duże zapotrzebowanie na płyn)
 • zmęczenie
 • wymioty, biegunki
pierwsza pomoc we wstrz sie krwotocznym
Pierwsza pomoc we wstrząsie krwotocznym
 • jeśli to możliwe, należy usunąć przyczynę wstrząsu, np. zatamować krwotok.
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, tj. płasko na wznak z nogami uniesionymi około 30cm wyżej (można podłożyć wałek z koca itp.)
 • zapobiegać utracie ciepła, poszkodowany powinien leżeć na kocu i być też nim przykryty.
 • uspokoić poszkodowanego i starać się zachować spokój w jego otoczeniu.
 • wezwać karetkę pogotowia.
 • regularnie kontrolować ważne funkcje życiowe.