og lne zasady leczenia chor b naczy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogólne zasady leczenia chorób naczyń PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogólne zasady leczenia chorób naczyń

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Ogólne zasady leczenia chorób naczyń - PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

Ogólne zasady leczenia chorób naczyń. Piotr Gutowski. Leczenie zachowawcze Ogólne zasady . Przewlekłe Niedokrwienie Kończyn. Synonimy Choroba Tętnic Obwodowych Peripheral Arterial Disease (PAD) nazwa i skrót używane w piśmiennictwie. Etiopatogeneza choroby niedokrwiennej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ogólne zasady leczenia chorób naczyń' - madonna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przewlek e niedokrwienie ko czyn
Przewlekłe Niedokrwienie Kończyn

Synonimy

 • Choroba Tętnic Obwodowych

Peripheral Arterial Disease (PAD)

   • nazwa i skrót używane w piśmiennictwie
etiopatogeneza choroby niedokrwiennej
Etiopatogeneza choroby niedokrwiennej
 • Rozsiany proces miażdżycowy.
 • Dotyczy naczyń:
  • obwodowych
  • Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • Stopień PAD skorelowany jest z ryzykiem:
  • zawału mięśnia sercowego
  • udaru mózgu
  • nagłej śmierci sercowo-naczyniowej
slide5

Zakrzepica na podłożu powikłanych zmian miażdżycowych jest najczęstszą przyczyną niedrożności tętniczych

epidemiologia pad
Epidemiologia PAD
 • Do 70 r.ż. - głównie mężczyźni
 • Po 70 r.ż. - choroba równie często dotyczy obu płci
epidemiologia
Epidemiologia

Czynniki ryzyka:

 • Wiek pacjenta
 • Palenie tytoniu
 • Cukrzyca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Hiperlipidemia
 • Hiperhomocystynemia
 • Stan po menopauzie
diagnostyka pad
Diagnostyka PAD
 • Wskaźnik Kostkowo-Ramienny
 • Ocena wydolności chorego
 • Badanie:
  • podmiotowe
  • przedmiotowe
 • Testy laboratoryjne
diagnostyka pad badanie chorego
Diagnostyka PAD - Badanie chorego
 • Charakterystyczne objawy:
  • zmęczenie mięśni
  • pobolewanie lub ból mięśni
  • występujące podczas wysiłku i ustępujące

po odpoczynku.

Rozpoznanie  Chromanie przestankowe

Claudicatio intermittens

Uwaga! – objawy mogą być mniej eksponowane przez osoby o siedzącym trybie życia.

diagnostyka pad wska nik kostkowo ramienny wkr
Diagnostyka PADWskaźnik Kostkowo-Ramienny (WKR)

Ang. nazwa: Ankle – Brachial Index, skrót ABI

Wartości poniżej 0,9

  • rozpoznanie PAD
  • czułość 95%
  • swoistość niemal 100%
 • Prognostyczny parametr oceny ryzyka wystąpienia:
  • trudno gojących się ran
  • amputacji kończyny

Niskie wartości WKR świadczą o rozsianym procesie

miażdżycowym obejmującym naczynia obwodowe

i ośrodkowe.

diagnostyka pad ocena wydolno ci pacjenta
Diagnostyka PADOcena wydolności pacjenta
 • Najlepszy sposób weryfikacji wydolności chorego.
 • Dystans przemarszu do momentu wystąpienia dolegliwości bólowych.
 • Maksymalny dystans przemarszu tzn. od pojawienia się dolegliwości bólowych do zatrzymania z powodu bólu uniemożliwiającego dalszy marsz.
 • Dystans przemarszu od wystąpienia bólu do zatrzymania.
diagnostyka pad testy laboratoryjne
Diagnostyka PAD – Testy laboratoryjne.
 • EKG
 • Badania podstawowe
  • mofologia krwi
  • poziom glikemii
  • kreatynina
  • profil lipidów
  • badanie ogólne moczu
 • U osób z epizodami zakrzepowymi w przeszłości lub wywiadzie rodzinnym, manifestujących objawy chromania a)w młodym wiekub)przy braku czynników ryzyka:
 • poziom homocysteiny w osoczu
 • ocena krzepliwości krwi
leczenie choroby niedokrwiennej t tnic
Leczenie Choroby Niedokrwiennej Tętnic
 • Jest początkiem wspólnego tzn. lekarza i pacjenta, zmagania się z tym schorzeniem.

Rozpoznanie Choroby Niedokrwiennej Kończyn (PAD)

 • Wezwaniem pacjenta do zmiany stylu życia!
leczenie choroby niedokrwiennej t tnic 1
Leczenie Choroby Niedokrwiennej Tętnic (1)

Eliminacja czynników ryzyka – postępowanie chorego.

 • Bezwzględne zaprzestanie palenia tytoniu.
  • Stymulowane i wspomagane przez lekarza
   • edukacja
   • zalecanie środków farmakologicznych
 • Zwalczanie otyłości – modyfikacja diety.
 • Wzrost codziennej aktywności chorego.
leczenie choroby niedokrwiennej t tnic 2
Leczenie Choroby Niedokrwiennej Tętnic (2)

Postępowanie zalecane i kontrolowane przez lekarza.

Rehabilitacja ruchowa pod kontrolą lekarską.

  • ćwiczenia przez 60 minut
  • 3 razy w tygodniu
  • od 3 do 6 m-cy
 • Postępowanie farmakologiczne.
  • leczenie przeciwpłytkowe
  • środki usprawniające przepływ i utlenowanie tkanek
leczenie chirurgiczne choroby niedokrwiennej t tnic
Leczenie chirurgiczne Choroby Niedokrwiennej Tętnic

Ciężkie niedokrwienie kończyn:

 • ból spoczynkowy
 • owrzodzenia
 • zgorzel

 rewaskularyzacja

Konieczność spełnienia 5 warunków:

 • Zawsze wdrożenie leczenia farmakologicznego.
 • Pomimo farmakologii utrzymywanie się objawów uniemożliwiających pacjentowi pracę lub innych istotnych dla niego czynności.
 • Przeprowadzić ocenę historii leczenia i zaprognozować dalszy przebieg choroby.
 • Spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem okołooperacyjnym.
 • Ocena technicznych możliwości przeprowadzenia zabiegu.
choroba t tnic obwodowych pad podsumowanie
Choroba Tętnic obwodowych(PAD) Podsumowanie
 • Ilość chorych z PAD systematycznie wzrasta.
 • Objawy PAD (m.in. chromanie przestankowe) są wyrazem uogólnionego procesu miażdżycy tętnic.
 • Wczesne rozpoznanie i wdrożenie prawidłowego postępowania zmniejsza ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych.
 • Efektywność terapii zależy od:
  • zrozumienia przez chorego istoty choroby
  • nakłonienia pacjenta do zmiany trybu życia
  • należytej współpracy pacjenta z interdyscyplinarnym zespołem lekarzy:
   • wdrożenie postępowania rehabilitacyjnego
   • farmakoterapia
   • postępowanie chirurgiczne
slide21

Rozpuszczenie zakrzepu jest pierwszym etapem udrożnienia naczynia w leczeniu endowaskularnym, po nim następuje angioplastyka balonowa

slide22

70 % chorych z PAD może być leczonych metodami endowaskularnymi

jedynie 30% chorych z PAD,

w sytuacji gdy technicznie nie jest to możliwe powinno być leczonych operacyjnie

endovascular procedures
Endovascular procedures

Infrainguinal PTA 60-80% primary patency at 1 year

slide29

23 stycznia 1896 (Wiedeń)

Edward Haschek

Otto Lindenthal

Mikstura Teichmanna

(kreda, cynober, ropa naftowa)

8 listopad 1895

5 styczeń 1896

slide31

Sven - Ivar Seldinger

1953 - technika przezskórnego nakłucia naczynia krwionośnego

slide35

- czas rotacji 5s- kąt rotacji 206- skok angulacji 4,6- liczba projekcji w obrazie 45- matryca 512 x 512

slide40

W 1967 Zygfryd Wawrzynek przeprowadził w Katowicach, po raz pierwszy w Polsce, udrożnienie tętnicy udowej metodą Dottera, zestawem własnej produkcji. Rezultat opublikował w 1968 - była to pierwsza po Charlesie Dotterze publikacja na ten temat.

Wawrzynek Z, Lipka E: Przypadek pomyślnego udrożnienia wewnętrznego tętnicy udowej. Polski Tygodnik Lekarski 1968, 28: 1110-1111.

slide43

Rozpoznanie zwężenia tętnicy szyjnej powyżej 70% jest wskazaniem do leczeniaoperacyjnego lub endowaskularnego, szczególnie kiedy zwężenie to jest powodem wystapienia objawów mózgowych, przejściowych lub utrwalonych (udar mózgu)

slide47

Male 68y.o. carotid stenosis symptomatic

Restenosis after carotid endarterectomy. Angioplasty with stentu implantation

slide49

Leczenie metodami endowaskularnymi jest obciążone 2-3% ryzyka pod warunkiem że stosuje się protekcję mózgu tzn. specjalne filtry w czasie zabiegu

angioguard
ANGIOGUARD

Zalety

-Zachowanie przepływu

Wady

-Umiarkowana giętkość, duży profil

-Ryzyko zatorowości podczas przechodzenia przez zwężenie

-Skurcz naczynia

-Trudność przy przechodzeniu przez ciasne zwężenie

-Wykrzepienie otworów filtra bądź zamknięcie przez mikrozatory

slide52
Uwolnione w czasie angioplastyki tętnicy szyjnej fragmenty blaszki miażdzycowej które zatrzymały się na filtrze protekcyjnym
definitions
Definitions
 • Aneurysm – localized dilatation of artery more than 50 percent of expected normal diameter
 • Ectasia – dilatation less than 50 percent
 • Arteriomegaly – diffuse arterial enlargement greater than 50 percent
 • Multiple aneurysms – aneurysms separated by relatively normal arterial segments
slide57

Leczenie endowaskularne bez otwierania jamy brzusznej z dostępu w pachwinach, możliwe jest znieczulenie miejscowe, lub podpajęcze lub zewnątrzoponowe

slide60

Systemy implantacji stentgraftów

nadnerkowy (NN)

podnerkowy (PN)

slide64
I dlatego leczenie endowaskularne tetniaków aorty piersiowej o ile tylko są możliwości techniczne, jest leczeniem z wyboru
slide65
Tomografia Komputerowa 3D3 miesiące po operacjiwszczepienia stentgraftów do aorty piersiowej i brzusznej z dostępu w pachwinie