slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Lenka Siekliková Oddělení společné obchodní politiky, MPO 19. listopad 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Lenka Siekliková Oddělení společné obchodní politiky, MPO 19. listopad 2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Ing. Lenka Siekliková Oddělení společné obchodní politiky, MPO 19. listopad 2013 - PowerPoint PPT Presentation

tallys
157 Views
Download Presentation

Ing. Lenka Siekliková Oddělení společné obchodní politiky, MPO 19. listopad 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Co přinesou nová pravidla systému Všeobecných celních preferencí?Nařízení (EU) Rady a Evropského parlamentu č. 978/2012 Ing. Lenka Siekliková Oddělení společné obchodní politiky, MPO 19. listopad 2013

 2. Co je systém GSP? • Autonomní nástroj obchodní politiky EU, jehož cílem je pomáhat rozvojovým státům v boji proti chudobě díky jejich většímu zapojení do mezinárodního obchodu. • GSP funguje na základě poskytování celních úlev • Tři režimy GSP: • Obecný režim - preferenční přístup poskytovaný rozvojovým státům na základě jejich bohatství respektive výše jejich příjmu na hlavu • GSP + - dodatečné preference pro ekonomicky zranitelné rozvojové státy poskytnuté na základě ratifikace Konvencí OSN/MOP • NRZ (EBA) – pro nejméně rozvinuté státy – vše kromě zbraní bezcelně

 3. Důvody reformy GSP • Přizpůsobení GSP nové globální realitě • Konec výhod pro nastupující ekonomické mocnosti • Poskytování preferencí jen potřebným státům • Rozšíření výhod pro zranitelné státy • Zachování rozsáhlých výhod pro nejméně rozvinuté státy • Větší funkčnost a transparentnost pro ekonomické subjekty EU

 4. Oblasti změn nařízení GSP • Geografické pokrytí GSP • Produktové pokrytí GSP • Ochrana průmyslu EU • Zvýšená transparentnost a předvídatelnost systému • Legislativní adaptace (Lisabonská smlouva) – pravomoci pro Evropský parlament

 5. 1.Geografické pokrytí GSP • Současné GSP – 177 států a zámořských teritorií • 128 států od zranitelných „vyšších příjmových“ států až po „nízkopříjmové“ státy dle klasifikace Světové banky v režimech GSP/GSP+ • 49 nejméně rozvinutých států v rámci režimu EBA • Nové GSP – 90 států • 41 „nízkopříjmových“ nebo „nižších středně příjmových“ států“ dle klasifikace Světové banky v rámci režimů GSP/GSP+ • 49 nejméně rozvinutých států v rámci režimu EBA

 6. 1.Geografické pokrytí GSP: Kdo přestává být způsobilou zemí • 33 zámořských teritorií, které mají zajištěn jiný přístup k trhům EU nebo jsou součástí vyspělých států. Anguilla, Netherlands Antilles, Antarctica, American Samoa, Aruba, Bermuda, Bouvet Island, Cocos Islands, Christmas Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Greenland, South Georgia and South Sandwich Islands, Guam, Heard Island and McDonald Islands, British Indian Ocean Territory, Cayman Islands, Northern Mariana Islands, Montserrat, New Caledonia, Norfolk Island, French Polynesia, St Pierre and Miquelon, Pitcairn, Saint Helena, Turks and Caicos Islands, French Southern Territories, Tokelau, United States Minor Outlying Islands, Virgin Islands – British, Virgin Islands- US, Wallis and Futuna, Mayotte.

 7. 1.Geografické pokrytí GSP: Kdo přestává být zvýhodněnou zemí • Země vyloučené na základě příjmů • Vyloučeny od 1. 1. 2014 (splňují příslušnou podmínku již od roku 2012, roční přechodné období) • 20 vysokopříjmových a vyšších středně příjmových států dle klasifikace Světové banky ve třech po sobě následujících letech: • 8 vysokopříjmových zemí a teritorií • SaudiArabia , Kuwait, Bahrain, Quatar, United Arab Emirates, Oman, BruneiDarussalam, Macao • 12 vyšších středně příjmových zemí • Latinská Amerika (5): Argentina, Brazil, Cuba, Uruguay, Venezuela • Ex-SSSR(3): Belarus, Russia, Kazakhstan • Ostatní(4): Gabon, Libya, Malaysia, Palau

 8. 1.Geografické pokrytí GSP: Kdo přestává být zvýhodněnou zemí • Další státy budou postupně s nárůstem jejich bohatství následovat, přičemž budou disponovat ročním přechodným obdobím • Od 2014 Írán a Ázerbájdžán • Od 2015 Čína, Ekvádor, Maledivy, Thajsko.

 9. 1.Geografické pokrytí GSP: dopady na průmysl – státy bez FTA (prioritní dovozy) • Částečně negativní dopad koncentrován na Ruskou federaci a Kazachstán • zvýšení celních sazeb se promítne do vyšších cen některých strategických položek (meziproduktů).

 10. 1.Geografické pokrytí GSP: dopady na průmysl – státy bez FTA (neprioritní dovozy) • Ázerbájdžán • Žádný zásadní dopad • Malý dovoz • Čína • Žádné strategicky důležité produkty • Minimální dopad u potravin (filé z tresky pestré, grapefruity, pomela, filé z lososů, sušená zelenina, plody citrusové, mandarinky, přípravky ze surimi, konzervované jahody) • Dovoz zajištěn i z jiných zemí • Ekvádor • Žádné • Írán • Žádný zásadní dopad • Dovážené produkty nejsou strategického charakteru • Kuba • V případě dovozu doutníků omezený dopad na spotřebitele • Kuvajt a Saúdská Arábie • dovoz 2,2-oxydiethanol • Maledivy • žádné • Thajsko • Zvýšení cla u vybraných produktů (konzervované ananasy, brýlové čočky, nitě a tkaniny, měděné trubky), ale dovoz zajištěn i z jiných zemí

 11. 1.Geografické pokrytí GSP: dopady na průmysl – státy jednající o FTA • Neočekává se negativní dopad na průmysl • Dílčí dopady se koncentrují spíše na spotřebitele – např. kůže z hovězího dobytka z Brazílie, filé ze štikozubce z Argentiny, pastilky proti kašli z Kolumbie. • Perspektiva odstranění států z GSP na ně vyvíjí tlak na uzavření obchodních dohod typu FTA • Oboustranně výhodné dohody – na rozdíl od GSP pokrývají i vývoz EU • Argentina, Brazílie, Uruguay, Venezuela – jednání v rámci Mercosur – negociace znovu nastartovány v roce 2010, pokrok je však velmi pomalý. • Malajsie – prozatím bylo uskutečněno 7 kol jednání., finalizace jednání v dohledné době reálná • Kolumbie/Peru – Andské společenství - dohoda předběžné prováděna od 1. 3. 2013 - Peru, resp. 1. 8. 2013 - Kolumbie • Střední Amerika (Kostarika, Nikaragua, Guatemala, Salvador, Honduras, Panama) – dohoda předběžně prováděna od 1. 8. 2013 – Honduras, Nikaragua, Panama, resp. 1. 10. 2013 – Kostarika, Salvador

 12. 1.Geografické pokrytí GSP: Kdo přestává být zvýhodněnou zemí • Země vyloučené z obecného režimu na základě FTA • Současných 34 preferenčních obchodních partnerů EU, kterým byly preference poskytnuty jinými obchodními instrumenty – dvoustrannými dohodami nebo jednostranným ujednáním • Platné FTA: • Euromed (6): Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia • Cariforum (14): Belize, St. Kitts and Nevis, Bahamas, Dominican Republic, Antigua and Barbuda, Dominica, Jamaica, Saint Lucia, Saint-Vincent and the Grenadines, Barbados, Trinidad and Tobago, Grenada, Guyana, Surinam • Ostatní (2): Mexico, SouthAfrica • Předběžně prováděné EPA (2012) • Západní Afrika(8): Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroon, Kenya, Namibia, Botswana, Swaziland, Fiji • Východní a jižní Afrika (3): Seychelles, Mauritius, Zimbabwe • Pacific(1): Papua New Guinea

 13. 1.Geografické pokrytí GSP: Kdo přestává být zvýhodněnou zemí • Země vyloučené z obecného režimu na základě FTA • Předběžně prováděné FTA (2013) • 2leté přechodné období, konec preferencí v roce 2015 • Kolumbie, Peru • Střední Amerika: Kostarika, Nikaragua, Guatemala, Salvador, Honduras, Panama

 14. 1.Geografické pokrytí GSP: GSP+ • Nová ekonomická kritéria vstupu: • Podíl na mezinárodním obchodu: zvýšení z 1% na 2% • Nedostatečná diverzifikace: dovoz 7 největších GSP sekcí daného státu představuje 75% a více jeho celkového dovozu do EU v GSP • Podmínka: • ratifikace 27 konvencí, posíleny závazky příjemců pokud jde o jejich provádění v praxi

 15. 1.Geografické pokrytí GSP: GSP+ • Potenciální nové státy: • Filipíny, Pákistán, Ukrajina • Současní příjemci: • Arménie, Ázerbájdžán, Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, Gruzie, Guatemala, Honduras, Mongolsko, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Salvador a Srí Lanka • Budoucí příjemci: • Dle nových pravidel je třeba o GSP+ nejprve požádat • Současní příjemci pokud se přihlásí a dále nové státy na základě zmírněných podmínek vstupu do režimu • Do dnešního dne zažádaly tyto státy: • Arménie, Bolívie, Ekvádor, Gruzie, Kostarika, Kapverdy, Mongolsko, Peru, Pákistán, Paraguay • Guatemala, Panama, Salvador, Maledivy

 16. 1.Geografické pokrytí GSP: Nejméně rozvinuté země (EBA) Asie (10/9) Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Lao, Maldives, Myanmar/Burma, Nepal, Timor-Leste, Yemen Austrálie a Pacifik (5) Kiribati, Samoa, SolomonIslands, Tuvalu, Vanuatu Karibik (1) Haiti Afrika (33/34) Angola, Burkina Faso, Burundi, Benin, ComorosIslands, Chad, DemocraticRep. ofCongo, CentralAfrican (Rep.), Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Malawi, Mosambique, Niger, Rwanda, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Sao Tome and Principe, SouthSudan, Togo, Tanzania, Uganda, Zambia 13. 11. 2013

 17. 2.Produktové pokrytí GSP: nové příležitosti pro dovozce/výrobce v EU • Obecné GSP: • Produktové pokrytí těsně pod 66% společného celního sazebníku EU ve složení citlivé/necitlivé • 15 nových produktů - převážně strategické suroviny • 4 produkty reklasifikovány na necitlivé (bezcelní přístup) • GSP+: • Produktové pokrytí těsně nad 66% sazebníku bezcelně • 4 nové produkty – převážně strategické suroviny • EBA: • Produktové pokrytí 99,8% - vše kromě zbraní bezcelně

 18. 2.Produktové pokrytí GSP: nově přidané suroviny

 19. 2.Produktové pokrytí GSP: produkty nově s bezcelním přístupem

 20. 2.Produktové pokrytí GSP: nové produkty GSP+

 21. 2.Produktové pokrytí GSP: „graduace“ • Graduace: • zrušení preferencí, zvýšení cel • GSP+ bez graduací • Cíl: • vyloučení konkurenceschopných výrobků • Kdy produkt graduuje: • Podíl dovozu daného výrobku z GSP státu na všech GSP dovozech daného výrobku do EU nově činí 17,5% (současné nařízení 15%) • U textilu podíl 14,5% (současné nařízení 12,5%) • GSP sekce • Graduace se vztahují k novým tzv. „GSP sekcím“, které jsou menší než dosavadní sekce společného celního sazebníku EU a umožňují tak větší objektivitu

 22. 2.Produktové pokrytí GSP: nově graduované GSP

 23. 3. Ochrana průmyslu EU – ochranné doložky • Všeobecná ochranná doložka • Pokrývá všechny produkty • Také oděvy mohou být předmětem všeobecné ochranné doložky • Odejmutí preferencí pokud dojde ke zhoršení finanční/ekonomické situace producentů EU obdobného zboží • Nově i na žádost producentů EU • Specifickéochranné doložky • Zemědělství – beze změn • Textil – větší ochrana producentů EU

 24. 3. Ochrana průmyslu EU – mechanismus ochrany pro textil/etanol • Mechanismus rozšířen na GSP sekci 11b (oděvy, dříve jen sekce 11a – textílie) a etanol. • Spuštění mechanismu: • Podíl 14,5% na dovozech do EU ze všech GSP států (dříve 12,5%) • Meziroční zvýšení exportu do EU o 13,5% (dříve 20%) • Mechanismus se nespustí, pokud příjemce GSP nedosáhne podílu 6% na dovozu do EU na daném odvětví (dříve 8%)

 25. 4. Zvýšená transparentnost a předvídatelnost systému • Ekonomičtí operátoři měli 1 rok na adaptaci – pravidla platná až od 1.1.2014 • Platnost nařízení 10 let – dříve jen 3 roky – NRZ (EBA) neomezená • Přechodná období pro vylučování ze schématu v průběhu platnosti nařízení: • 1 rok pro vyloučené státy na základě bohatství • 2 roky pro vyloučené státy na základě uzavření bilaterální obchodní dohody s EU • 3 roky pro státy NRZ (EBA) (na základě ztráty statusu NRZ) • Upřesnění prováděcích pravidel: • Vstup do GSP+ • Dočasné vyloučení ze schématu • Ochranné doložky

 26. Další legislativní kroky • Vytvoření přesného seznamu příjemců – konec roku 2013 • Příloha č. I – způsobilé země • Vyjmutí Chorvatska – 1.1.2014 • Příloha č. II – příjemci GSP • Dle nových čísel ze Světové banky • Vyjmutí Číny, Ekvádoru, Malediv, Thajska – 1.1.2015 • Příloha č. III – příjemci GSP+ • na základě písemné přihlášky • Přijetí Arménie, Bolívie, Ekvádoru, Gruzie, Kostariky, Kapverd, Mongolska, Peru, Pákistánu, Paraguaye od 1. 1. 2014 • Přihláška podána Guatemalou, Panamou, Salvadorem, Maledivami • Příloha č. IV – příjemci EBA • Vyjmutí Malediv – 1.1.2014 • Přijetí Jižního Súdánu – 1.1.2014 • Znovupřijetí Barmy/Myanmaru • Preference obnoveny od 19.7.2013

 27. Další legislativní kroky • Nastavení prováděcích pravidel • vstup do GSP+ : únor 2013 (Nařízení 155/2013) • dočasné vyloučení/ochranné doložky: srpen 2013 • Nově graduované/degraduované GSP sekce – přijato v prosinci 2012, aplikováno od 1.1.2014 • Nová pravidla prováděna od 1.1.2014

 28. Důležité odkazy http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/obchodni-vztahy-eu-se-tretimi-zememi/#category208 http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/

 29. Děkuji za pozornost • KONTAKTY: • Ing. Lenka Siekliková • +420 224 852 062 • E-mail:sieklikova@mpo.cz • www.mpo.cz