Download
sille r hn 5 juuni 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maaelu arengukava 2007-2013 2013. aasta seirearuanne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maaelu arengukava 2007-2013 2013. aasta seirearuanne

Maaelu arengukava 2007-2013 2013. aasta seirearuanne

289 Views Download Presentation
Download Presentation

Maaelu arengukava 2007-2013 2013. aasta seirearuanne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sille Rähn 5. juuni 2014 Maaelu arengukava 2007-20132013. aasta seirearuanne Aruandluse periood:01.01.2013 – 31.12.2013

 2. 2013. aasta seirearuande ülesehitus • 1. Üldtingimuste muudatused • 2. MAK rakendamine (telgedepõhiselt ja meetmeti) • 3. Finantsiline rakendamine • 4. Püsihindamistegevuste kokkuvõte • 5. Programmi juhtimine ja haldamine • 6. Deklaratsioon EL poliitika järgimise kohta toetuste kontekstis • 7. Tagasimakstud toetus • 8. MAKi panus Läänemere strateegiasse

 3. Maaelu Arengukava rakendamine 2013.a • Taotluste vastuvõtt toimus 13 meetme raames: • Meede 1.1, 1.2, 1.3 (2 alameedet), 1.6 (alameede 1.6.2), 1.9, • Meede 2.1, 2.2, 2.3 (5 alameedet), 2.4, 2.7 • Meede 3.1(alameede 3.1.3) • Leader-ja TA meede.

 4. MAKi 1. telje meetmete rakendamine • 2013. aastaks on rakendatud kõiki 1. telje meetmeid • Võeti vastu 2602 taotlust toetussummas 13,9 mln eurot • Kõige enam taotlusi esitati meetme 1.3.1 (949) ja • alameetme 1.5.1 raames (769) • Kõige rohkem toetust taotleti meetme 1.2 osas • (8,9 mln eurot)

 5. MAKi 1. telje rakendamine

 6. Meede 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused (I)

 7. Meede 1.1 Koolitus- ja teavitustegevused (II)Eesmärkide saavutamine

 8. Meede 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus (I)

 9. Meede 1.2 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus (II)Eesmärkide saavutamine

 10. Meede 1.3 Nõuandesüsteemi ja –teenuste toetus (I)

 11. Meede 1.3 Nõuandesüsteemi ja –teenuste toetus (II)Eesmärkide täitmine

 12. Alameede 1.4.1 Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (I)

 13. Alameede 1.4.1 Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks (II) Eesmärkide täitmine

 14. Alameede 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse (I)

 15. Alameede 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse (II)Eesmärkide saavutamine

 16. Alameede 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse (I) 106 %

 17. Alameede 1.4.3 Investeeringud bioenergia tootmisesse (II)Eesmärkide saavutamine

 18. Alameede 1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine (I)

 19. Alameede 1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine (II)Eesmärkide saavutamine

 20. Alameede 1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (I)

 21. Alameede 1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (II)Eesmärkide saavutamine

 22. Alameede 1.5.3Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine (I)

 23. Alameede 1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine (II)Eesmärkide saavutamine

 24. Meede 1.6. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine (I)

 25. Alameede 1.6.1 Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine (II)Eesmärkide saavutamine

 26. Meede 1.7 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete ja töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö (I)

 27. Meede 1.7 eesmärkide saavutamine (II)

 28. Meede 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur (I) 100 %

 29. Meede 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur (II) Eesmärkide saavutamine

 30. Meede 1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine (I)

 31. Meede 1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine (II) Eesmärkide saavutamine

 32. MAK 2. telje meetmed • 2013. aastal rakendati 5meedet: • Meede 2.1 – Ebasoodsamate piirkondade toetus; • Meede 2.2 – Natura 2000 toetus põllumajandusmaale; • Meede 2.3 – Põllumajanduslik keskkonnatoetus; • Alameede 2.3.1 – Keskkonnasõbralik majandamine; • Alameede 2.3.2 – Mahepõllumajandusliku tootmise toetus; • Alameede 2.3.3 – Ohustatud tõugu looma pidamise toetus; • Alameede 2.3.4 – Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus; • Alameede 2.3.5 – Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; • Meede 2.4 – Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus • Meede 2.7 – Natura 2000 toetus erametsamaale.

 33. 2. telje meetmete rakendamine

 34. Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus (I)

 35. Meede 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus (II) Eesmärkide saavutamine

 36. Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (I)

 37. Meede 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (II)Eesmärkide saavutamine

 38. Meede 2.3 Põllumajanduslik keskkonnatoetus (I)

 39. Alameede 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (II)Eesmärkide saavutamine

 40. Alameede 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (II)Eesmärkide saavutamine

 41. Alameede 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (II)

 42. Alameede 2.3.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (II)Eesmärkide saavutamine

 43. Alameede 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (II)Eesmärkide saavutamine

 44. Meede 2.4 Loomade karjatamise toetus (I)

 45. Meede 2.4 Loomade karjatamise toetus (II)Eesmärkide saavutamine

 46. Alameede 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (I)

 47. Alameede 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus (II)Eesmärgi saavutamine

 48. Meede 2.7 NATURA 2000 toetus erametsamaale (I)

 49. Meede 2.7 NATURA 2000 toetus erametsamaale (II)Eesmärkide saavutamine

 50. MAKi 3. telje meetmete rakendamine (I) • 2013. aastaks on rakendunud kõik 3. telje meetmed: • Esitati 41 taotlust toetussummas 8,1 mln eurot • (alameede 3.1.3 –bioenergia tootmise edendamine) • Toetust määrati 198 taotlusele toetussummas 16,9 mln eurot • (alameede 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.3) • Toetust maksti välja 368 taotlusele toetussummas 14,5 mln eurot(meede 3.1 ja 3.2 (va alameede 3.2.2))