hva er strategisk informasjonsplanlegging n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er strategisk informasjonsplanlegging? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er strategisk informasjonsplanlegging?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hva er strategisk informasjonsplanlegging? - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Hva er strategisk informasjonsplanlegging?. - innføring i det teoretiske grunnlaget v/rådgiver Erik Larsen. Grunnleggende teorier. Systemteori en organisasjon i balanse med sine omgivelser forandrer virksomheten som følge av endringer i omverdenen bevegelig likevektsforhold

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er strategisk informasjonsplanlegging?' - steve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er strategisk informasjonsplanlegging

Hva er strategiskinformasjonsplanlegging?

- innføring i det teoretiske grunnlaget

v/rådgiver Erik Larsen

grunnleggende teorier
Grunnleggende teorier
 • Systemteori
  • en organisasjon i balanse med sine omgivelser forandrer virksomheten som følge av endringer i omverdenen
   • bevegelig likevektsforhold
  • i dag er stadige forandringer det normale for de fleste virksomheter
endringer i informasjonssamfunnet
Endringer i informasjonssamfunnet
 • Mye informasjon
 • Konkurranse om oppmerksomheten
 • Økt hastighet
 • Åpenhet
 • Internasjonalisering
 • Nye mediesystemer
 • Nye medievaner
 • Endringene i offentlig sektor
hva er strategisk kommunikasjon
Hva er strategisk kommunikasjon?
 • Strategier er prioriterte innsatsområder og virkemidler som skal bidra til at virksomheten oppnår de ønskede effekter
 • Strategisk informasjonsplanlegging handler om å legge en plan for hvordan informasjon kan bidra til å nå virksomhetens mål
strategisk kontra taktisk
Strategisk kontra taktisk
 • Strategier er overordnede veivalg
 • Taktikk er å planlegge hvordan strategien skal settes ut i livet - tiltaksnivået
  • Grunig skiller mellom strategi og taktikk, hvor strategisk kommunikasjon er to veis og åpen, mens taktisk kommunikasjon har som mål å påvirke
det handler om
Det handler om...
 • Å undersøke og analysere virksomhetens relasjoner til interne og eksterne grupper. Hensikten er å finne fram til problemer og muligheter som hindrer eller styrker virksomheten i å nå sine mål. På bakgrunn av analysene, formulerer virksomheten mål, definerer målgrupper og velger strategier og tiltak overfor de ulike målgruppene. Ved hjelp av evalueringer forbedrer virksomheten sin innsats.
nye informat roppgaver
Nye informatøroppgaver...
 • Omverdensanalyser
  • å lytte til endringer i omgivelsene
  • å evaluere effekter av tiltak
   • systematisk og kontinuerlig for å fange opp stadige endringer
    • det gjelder så tidlig som mulig å få kunnskap om aktørers innstilling, forventning, vurderinger, handlinger og oppfatninger om virksomheten.
hva vil p virke virksomheten
Hva vil påvirke virksomheten?
 • Nye fakta og vurderinger
 • Reguleringer som er på gang
 • Rykter, myter, feiloppfatninger
  • en proaktiv strategi i stedet for en reaktiv strategi
   • statisk kontra dynamisk tilnærming
slide9

Strategihjulet

Definere informasjonsproblemene

Evaluering

Hvordan

gikk det?

Hva foregår

Handling og kommunisering

Hvordan skal

vi handle

Hva skal vi si og

gjøre og hvorfor

Planlegging

the behavior molecule
The Behavior Molecule
 • Oppdager
 • Formulerer
 • Definerer
 • Velger
 • Bekrefter
 • Handler
 • Oppdager (igjen)
bakteppe for moderne informasjonsarbeid
Bakteppe for moderne informasjonsarbeid
 • Tenkning om effekter
 • Excellence-programmet
  • teoridelen
  • resultatene av undersøkelsene
 • Framveksten av profesjon med standardisert kjernekunnskap
tre faglige tiln rminger
Tre faglige tilnærminger
 • Erfaring og rutine
 • Kreativitet, intuisjon og kunst
 • Vitenskapelig basert
  • teorier og modeller fra psykologi, sosiologi, sosialantropologi, m.v.
historisk utvikling pr teori
Historisk utvikling (PR-teori)
 • Propagandamodellen
   • en veis, avsenderstyrt, påvirkning er målet
 • Informasjonsmodellen
   • en veis, avsenderstyrt, mottakerorientert, opplysning er målet
 • To veis asymmetrisk kommunikasjon
   • to veis, avsenderstyrt kommunikasjon, tilbakemeldinger er målet
 • To veis symmetrisk kommunikasjon
   • to veis, dialog, gjensidig påvirkning er målet
avspeiler grunnleggende syn
Avspeiler grunnleggende syn
 • Vi vet best, omgivelsene gjør som vi vil
 • Vi vet best, men omgivelsene må få tilpasset informasjon så de skjønner hva vi mener
 • Vi vet best, men det er nyttig med omgivelsenes oppfatninger, slik at vi kan justere tjenestene
 • Vet vi egentlig best? Kan et gjensidig bytte av informasjon tjene både omgivelsene og oss?
systemforskjeller
Åpent system

kan forebygge konflikter

kan løse problemer før de gror fast

proaktivt handlemønster

Lukket system

kriser og konflikter er symptomene som fører til at problemer blir definert

reaktivt handlemønster

Systemforskjeller
suksess som informat r
Suksess som informatør
 • Kjernekunnskap om informasjon og kommunikasjon
  • ledelse - to veis-tenkningen
 • Delte forventinger mellom toppledelse og informasjonsavdeling
 • Deltakende (åpen) organisasjonskultur
den dominerende koalisjonen
Den dominerende koalisjonen
 • Maktsentret i forhold til egen virksomhet
  • en analyse av hvem eller hvilke grupper som har den reelle makten i virksomheten
   • viktig for å ha en kritisk tilnærming til egen ledelse og egen lederfunksjon og til de overordnede målene for virksomheten
    • gjør vi det rette og på den rette måten?
videre i kurset
Videre i kurset
 • Ingrid om mål, effekter, virkemidler, plan...
 • Bjørn Øyvind om målgrupper….
 • Erik med nyttige analyseverktøy…
 • Neste kurs:
  • Evaluering