Wet meldcode van kracht
Download
1 / 18

Wet meldcode van kracht ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Wet meldcode van kracht !. Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks zijn ruim 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wet meldcode van kracht !' - ownah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling
Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

 • In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld

 • Jaarlijks zijn ruim 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld

 • In 58% van de gevallen van huiselijk geweld is er sprake van een gezinsverband, waarbij vooral jonge kinderen getuige zijn van geweld

 • Ruim 100.000 kinderen per jaar worden in Nederland mishandeld

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Lokale cijfers
Lokale cijfers

In deze sheet kunt u lokale/regionale cijfers opnemen, bijvoorbeeld van het aantal meldingen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.


Aanleiding verplichting gebruik meldcode
Aanleiding verplichting gebruik meldcode

Veel organisaties werken al met een meldcode. Uit onderzoek blijkt dat het werkt: professionals grijpen 3x zoveel in bij gebruik van een meldcode.

Per 1 juli 2013 is de meldcode verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie.


Vormen van geweld
Vormen van geweld

 • (Ex-)partnergeweld

 • Ouderenmishandeling

 • Oudermishandeling

 • Kindermishandeling

 • Eergerelateerd geweld

 • Vrouwelijke genitale verminking

 • Seksueel geweld


Doel van een meldcode
Doel van een meldcode

Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.


Wat is een meldcode
Wat is een meldcode?

Vijfstappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

De vijf stappen in het kort:

 • Stap 1: het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het steunpunt huiselijk geweld, het advies- en meldpunt kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding

 • Stap 3: een gesprek met de cliënt

 • Stap 4: het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het SHG of het AMK

 • Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden


Stappen eigen meldcode
Stappen eigen meldcode

Indien bekend, kunt u hier stappen opnemen van de meldcode van uw eigen organisatie. Of u kunt hier de stappen van uw sectorspecifieke of regionale meldcode (indien die bestaat) noemen.


Shg of het amk
SHG of het AMK?

 • Steunpunt Huiselijk Geweld: voor advies over en melden van alle vormen van huiselijk geweld

 • Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: voor advies over en melden van kindermishandeling

 • U kunt bij het AMK en SHG ook terecht voor adviezen op basis van anonieme gegevens, ook als u niet zeker weet of er daadwerkelijk sprake is signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

 • Bij twijfel bij het wegen van het geweld over de aard, ernst, het risico of de vervolgstappen is het verplicht het AMK of SHG te raadplegen.


Terugkoppeling shg en amk
Terugkoppeling SHG en AMK

 • SHG en AMK koppelen terug na besluitvorming over de melding

 • De mate van informeren is afhankelijk van de melder

 • Uw rol hoeft niet op te houden na melding


Implementatie van de meldcode
Implementatie van de meldcode

 • De meldcode dient op maat te worden geïmplementeerd

 • De instelling draagt zelf verantwoordelijkheid voor het

  implementatietraject

 • Instelling zorgt voor ondersteuning van de professional in het gebruik

  van de meldcode


Wat moet er gebeuren
Wat moet er gebeuren?

 • Opstellen van een implementatieplan

 • Aanpassen procedures en borging in werkprocessen

 • Deskundigheidsbevordering

 • Afspraken over gegevensuitwisseling en dossiervorming

 • Zorgen voor veiligheid eigen personeel

 • Samenwerkingsafspraken ketenpartners

 • Communicatie (intern en extern)

 • Uitvoering (registratie, monitoring, evaluatie)


Minimumeisen
Minimumeisen

Organisaties die een eigen meldcode opstellen, moeten rekening houden met de volgende minimumeisen;

 • Expliciet benoemen wie de stappen moet doorlopen en wie er eindverantwoordelijk is voor de melding

 • Extra aandacht voor specifieke vormen van geweld en bepalen welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn

 • Specifieke aandacht voor de mogelijkheid van een melding aan de verwijsindex risicojongeren (voor zover van toepassing)

 • Instructies voor het uitvoeren van een kindcheck bij cliënten (indien van toepassing)

 • Specifieke aandacht voor de wijze waarop professionals moeten omgaan met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden


Projectstructuur
Projectstructuur

In deze sheet kunt u opnemen wie in uw organisatie betrokken wordt bij de implementatie. Wordt er bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris aangesteld die gaat implementeren of worden er één of meerdere werkgroepen opgericht? Wie worden betrokken? Aan wie leggen zij verantwoording af?


Planning implementatie
Planning implementatie

In deze sheet kunt u uw eigen planning voor de implementatie van uw meldcode opnemen.


Hoe worden medewerkers ge nformeerd over de voortgang
Hoe worden medewerkers geïnformeerd over de voortgang?

Hier kunt u opnemen hoe u uw medewerkers gaat informeren over de implementatie.


Hulpmiddelen
Hulpmiddelen

 • Basismodel meldcode

 • Trainingen

 • E-learning modules

 • Checklist voor managers

 • Meldcodeapp (App store van Apple en Android)

  Kijk op www.meldcode.nl


Vragen
Vragen?

Zet hier de gegevens van de contactpersoon van uw eigen organisatie.