slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
sonnagh-orney

PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROJEKT EU - PENÍZE ŠKOLÁM Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  2. Identifikátor: VY_32_INOVACE_Z.8.323 SADA č. 17 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Název: Česká republika – obyvatelstvo II. Autor: Mgr. Vladimír Hozda Anotace: Tato výkladová prezentace slouží k seznámení žáků s přirozeným přírůstkem (úbytkem), natalitou, mortalitou, střední délkou života obyvatel, migrací. Rozsah: 25 minut. Pro prezentaci DUMu je nutný následující software: Power Point. Klíčová slova: obyvatelstvo, porodnost, úmrtnost, šance na dožití. Ročník: 8. Vzdělávací materiál vytvořen: 14.2.2013 Ověření ve výuce: Třída: VIII. Datum: 25.2.2013 Vyučující: Mgr. Vladimír Hozda

  3. Počet narozených(natalita) • Jedná se o počet narozených dětí v daném státu za 1 rok • V tabulce jsou uvedeny počty narozených dětí ve vybraných letech • Nejvíce dětí se za posledních 20 let narodilo v roce 1993 • Nejméně v roce 2001 • Od roku 2001 do 2008 se narodilo každoročně více dětí • Od roku 2008 počet narozených klesá

  4. Počet zemřelých(mortalita) • Jedná se o počet zemřelých lidí v daném státu za 1 rok • V tabulce jsou uvedeny počty zemřelých lidí ve vybraných letech • V tabulce jsou uvedeny počty narozených dětí ve vybraných letech • Nejvíce lidí za posledních 20 let zemřelo v roce 1990 • Od této doby počet zemřelých lidí stále klesá

  5. Přirozený přírůstekPřirozený úbytek • Jedná se o statistický údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených (zemřelých) a počtem zemřelých (živě narozených) ve sledované populaci během sledovaného období (1 rok) • Přirozený přírůstek (PP) se vypočítá jako rozdíl živě narozených (N) a zemřelých (M). PP=N-M • Přirozený úbytek (PÚ) se vypočítá jako rozdíl zemřelých (M) a živě narozených (N). PÚ=M-N • Po vzniku ČR (1.1.1993) se dlouhá léta jednalo o přirozený úbytek • V roce 2006 došlo ke změně, počet živě narozených předčil počet zemřelých (přirozený přírůstek) • Nejvyššího přírůstku bylo dosaženo v roce 2008, od té doby pozvolna klesá

  6. Střední délka života(naděje na dožití) • Jedná se o statistický údaj, udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, kterého se mohou dožít členové dané populace. • Tento demografický údaj závisí na stavu zdravotnictví, životního prostředí, vyspělosti ekonomiky, výživě, apod. • Zpravidla se uvádí zvlášť u mužů a zvlášť u žen • V ČR je jeho hodnota 73,54 roku u mužů a 80,28 roku u žen Pro srovnání: • Nejvyššího věku se dožívají muži v Andoře – 80,33 roku • Nejvyššího věku se dožívají ženy v Japonsku – 85,62 roku • Nejnižšího věku se dožívají muži v Angole – 37,24 roku • Nejnižšího věku se dožívají ženy v Zambii – 38,73 roku

  7. Migrace, emigrace, imigrace • Migrace je přesun (stěhování) jednotlivce či skupiny v prostoru (v tomto smyslu uvnitř státu) • Emigrace je přesun (stěhování) jednotlivce či skupiny pryč ze státu • Imigrace je přesun (stěhování) jednotlivce či skupiny do státu • Historicky se na našem území vyskytly 3 emigrační vlny: • V době světové krize (třicátá léta 20. století) • Po roce 1948 • Po roce 1968 • Imigrace se rozvíjí od otevření hranic v roce 1989 • V současnosti žijí nejčastěji na území ČR občané těchto států (viz tabulka)

  8. Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska http://www.oberig.cz/_ftp/pdf/Migrace%20v%20CR.pdf