sj lv optimiserande regulering design av reguleringsstrukturer basert p konomiske kriterier n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier. PROST - Temadag Oslo 22 januar 2002 Truls Larsson, Aker Offshore Partner (NTNU) Sigurd Skogestad, NTNU Marius Govatsmark, NTNU Ivar Halvorsen, SINTEF (NTNU). Sjølv-optimiserande regulering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier' - sirvat


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sj lv optimiserande regulering design av reguleringsstrukturer basert p konomiske kriterier

Sjølv-optimiserande regulering:Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier

PROST - Temadag Oslo 22 januar 2002

Truls Larsson, Aker Offshore Partner (NTNU)

Sigurd Skogestad, NTNU

Marius Govatsmark, NTNU

Ivar Halvorsen, SINTEF (NTNU)

sj lv optimiserande regulering
Sjølv-optimiserande regulering
 • Litt om Aker Offshore Partner
 • Bakgrunn
 • Prosedyre og teori
 • Eksempel
  • Destillasjon
 • Diskusjon
aker offshore partner
Aker Offshore Partner
 • Vedlikehald, modifikasjonar og operasjon
  • mindre nybygg
  • feltutvikling og studie avdeling
 • Stor gruppe av ingeniører
  • ca 35 prosess ingeniører
  • 900 ingeniører i alt!
aker offshore partner1
Aker Offshore Partner
 • Dynamisk simuleringsgruppe
  • Starta juli 2001.
  • Verktøy:
   • Hysys.Plant - dynamisk prosess simulering
   • Pipenet Transient - en fase strømming
   • OLGA (Aker Technology) - to fase strømming
  • Fokus
   • Eksisterande MMO kontrakter
   • Mot kjerneområdet til AOP
varme integrert destillasjon

QC

Varme integrert destillasjon:

LHP

DHP

LLP

DLP

F

S

QHP

BHP

BLP

korleis komme fr pi d til y u og k
Korleis komme frå PI&D til y,u og K
 • Val av regulerte variablar
 • Val av målingar
 • Val av pådrag
 • Val av regulator K (SISO,MIMO, PI, MPC …)
 • Regulator trimming
kva kjenneteiknar god regulering
Kva kjenneteiknar god regulering?
 • At prosessen blir operert sikkert
  • halde prosess variablar innan for sikre grense
 • At prosessen oppfører seg optimalt på eit vis
  • målet er å tene pengar

Dette på tross av alle forstyrringar og usikre omgjevnader

Naturleg å foreslå at val av regulerte variablar heng saman med stasjonær økonomi

og at man må ta omsut til forstyrringar og usikkerehet

sj lv optimalisering
Sjølv-optimalisering

Økonomisk tap

Økonomisk kriterie

Forstyrring

framgangsm te for sj lv optimaliserande regulering
Framgangsmåte for sjølv-optimaliserande regulering:
 • Frihetsgrader analyse
 • Identifikasjon av økonomisk kriteria og grensar
 • Identifikasjon av viktige forstyrringar (usikkerhet)
 • Optimalisering
 • Identifikasjon av mulige regulerte variablar
 • Evaluering av tap
 • Vidare analyse

Framgangsmåte vil bli illustrert ved varme-integrert destillasjon

varme integrert destillasjon1

QC

Varme integrert destillasjon:

LHP

DHP

LLP

DLP

F

S

QHP

BHP

BLP

frihetsgrader
Frihetsgrader
 • 10 pådrag
  • F, QH, LHP , DHP , BHP , QC , LLP , DLP , BLP , Varmeoverføringsareal
 • 4 nivå utan stasjonær effekt
 • Føde raten er gitt
 • Dvs: 10-4-1 = 5 frihetsgrader
identifikasjon av konomisk kriteria og grensar
Identifikasjon av økonomisk kriteria og grensar
 • Økonomisk kriteria
 • Maksimal produksjon?
 • Minimalisere driftsutgifter?

Varme integrert destillasjon:

DHP + DLP - w QHP

Trykk i lavtrykkskolonne > 1 atm

Maksimalt areal i kombinert koker/kondensator

Renhet i produkt strømmer DHP + DLP

identifikasjon av viktige forstyrringar usikkerhet
Identifikasjon av viktige forstyrringar (usikkerhet)
 • Mange kombinasjonar: Prosess forståing viktig!

Varme integrert destillasjon:

Føde rate  20 %

optimalisering
Optimalisering

1 frihetsgrad

Trykk i lavtrykkskolonne > 1 atm

Maksimalt areal i kombinert koker/kondensator

Renhet i produkt strømmer DHP + DLP

identifikasjon av mulige regulerte variablar evaluering av tap
Identifikasjon av mulige regulerte variablarEvaluering av tap

Variabel Reguleringsavvik Tap forstyrring

BHPumogleg å møte alle grensar

QHP 68

PHP 26

TBLP 23

XBLP 20 2

T6,LP 2 10

vidare analyse
Vidare analyse
 • Har gjort ein top-down analyse.
 • Neste steg: bottom-up analyse. Regulerbarhetsanalyse
  • Basis reguleringtillate manuell operasjon
   • Stabilisering (nivå regulering)
   • Lokal regulering
  • ”Supervisory control”implementering av sjølv optimaliserande struktur
   • Desentralisert regulering (SISO)
   • Multivariable regulering (MIMO)
 • RTO
diskusjon
Diskusjon
 • Oppetid viktigare enn optimalitet?
 • Nær grenser? Back-off
 • Høy produksjonsrate viktigare enn optimalitet
 • Mange moglege alternativ
  • automatisering av utrekningane (kontinuasjon)
oppsummering
Oppsummering
 • Optimale verdi ufølsam for forstyrringar
 • Lett å måle og regulere nøyaktig
 • Følsam for endringar i pådraget
 • Unngå sterkt korrelerte variablar
ad