Seminar III: Culture in Education - PowerPoint PPT Presentation

seminar iii culture in education n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar III: Culture in Education PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar III: Culture in Education

play fullscreen
1 / 1
Seminar III: Culture in Education
126 Views
Download Presentation
sinead
Download Presentation

Seminar III: Culture in Education

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seminar III:Culture in Education • Torsdag den 20 augusti, 2009, Luleå tekniska universitet, D2222 • 9.00 – 10.45 Official opening of the seminar day by Head of department of Educational Sciences PhD. Lena Lundberg Vesterlund • Math in a Cultural context Math in a Cultural context – • Prof. Jerry Lipka, University of Alaska, Fairbanks, and Dora Andrew-Ihrke and Evelyn Yanez • 10.45 – 11.15 Coffee • 11.15 – 12.15 Barnehagen som arena for språklig vitalisering – • PhD. Jorun Höier, Universitet i Tromsö • 12.15 – 13.00 Lunches • 13.00 – 14.00 ½ Salla och 1 ½ Goartil: Mäta med mått för förståelse– • Ph.Lic. and PhD-student Ylva Jannok Nutti • 14.00 – 14.30 Avslutande sammanfattning – • Associate professor Gunilla Johansson EUROPEISKA UNIONEN – Europeiska regionala utvecklingsfonden