Geografick topografie a kartografie
Download
1 / 22

GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE. KARTOGRAFIE. „Věda zabývající se konstrukcí a obsahem map zemského povrchu, jejich používáním, rozmnožování a jejich dějinami“ (Akademický slovník cizích slov, 2001)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEOGRAFICKÁ TOPOGRAFIE A KARTOGRAFIE' - sheng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kartografie
KARTOGRAFIE

„Věda zabývající se konstrukcí a obsahem map zemského povrchu, jejich používáním, rozmnožování a jejich dějinami“ (Akademický slovník cizích slov, 2001)

„Je vědní obor zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map.“ (ČSN Názvosloví kartografie, 1984)

 • matematická kartografie – řeší zobrazení referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy


Kartografick zobrazen
KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ

 • AZIMUTÁLNÍ

 • VÁLCOVÁ

 • KUŽELOVÁ

 • délkojevné zkreslení

 • plochojevné zkreslení

 • úhlojevné zkreslení


Kartografick zobrazen podle druhu zobrazovac plochy
KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ - PODLE DRUHU ZOBRAZOVACÍ PLOCHY

 • Azimutální –

 • Válcová –

 • Kuželová –

  Obecná zobrazení –


Kartografick zobrazen podle zkreslen
KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ - PODLE ZKRESLENÍ

 • Plochojevné zobrazení

 • Úhlojevné zobrazení

 • Délkojevné zobrazení

  Vyrovnávací zobrazení


Kartografick d lo
KARTOGRAFICKÉ DÍLO

 • výsledek kartografického znázorňování zemského povrchu, kosmických těles, kosmu, nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich vztahů spolu s textovými a jinými (např. obrazovými) doplňky


Klasifikace kartografick ch d l
Klasifikace kartografických děl

 • podle zobrazované skutečnosti

 • podle počtu rozměrů kartografického obrazu


MAPA

„Je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující podle zvolených hledisek polohu, stav a vztahy přírodních, socioekonomických a technických objektů a jevů.“ (ČSN – národní definice)


Plán

 • Plán (v kartografii) je zmenšený pravoúhlý průmět malé části zemského povrchu a s ním spojených objektů do roviny.


Atlasy
Atlasy

 • vrcholy kartografických prací

 • ucelenost, vnitřní jednota (vhodný sled map), ucelená řada


Klasifikace atlas
Klasifikace atlasů

 • podle územního rozsahu

 • podle účelu

 • podle obsahu

 • podle stupně podrobnosti

 • podle provedení vazby


Gl by
Glóby

 • Glóbus je zmenšené prostorové (většinou kulové) určitého vesmírného tělesa (nejčastěji se jedná o zemské těleso nebo o nebeskou sféru) pomocí kartografických prostředků.


D len map podle obsahu
DĚLENÍ MAP – podle obsahu

 • mapy s topografickým obsahem – zobrazují přírodní a společenské jevy

  • Podrobné mapy

  • Topografické mapy

  • Obecně geografické mapy

 • mapy tématické

  • Přírodních jevů

  • Společenských jevů

  • Ostatní tématické mapy


D len map podle elu
DĚLENÍ MAP – podle účelu

 • Mapy pro hospodářskou výstavbu

 • Mapy vědecké

 • Mapy vojenské

 • Školní mapy – školní atlasy (geografické i tématické mapy)

 • Atlasy – uspořádané soubory map


D len map podle m tka
DĚLENÍ MAP – podle měřítka

číselné hranice nejsou ustáleny

 • Mapy velkého měřítka

 • Mapy středního měřítka

 • Mapy malého měřítka


Obsah mapy
OBSAH MAPY

 • POLOHOPIS

 • VÝŠKOPIS

 • POPIS MAPY


Obsah mapy kartografick vyjad ovac prost edky
OBSAH MAPY – KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY

 • BODOVÉ ZANČKY

  • geometrické obrazce, symboly, obrázky, písmena

  • znázorňování objektů, jejichž délku ani šířku nelze v měřítku mapy vyjádřit

 • LINEÁRNÍ ZNAČKY

  • souvislé, přerušované čáry, uspořádané řady obrazců

  • znázorňování dlouhých objektů, jejich šířka je zanedbatelná

 • PLOŠNÉ ZNAČKY

  • vymezené plochy odlišené barvou nebo rastrem


Obsah mapy legenda
OBSAH MAPY - LEGENDA

 • slovní vysvětlení kartografických vyjadřovacích prostředků


Obsah mapy m tko
OBSAH MAPY - MĚŘÍTKO

 • poměr mezi délkou na mapě a odpovídající délkou na zemském povrchu – poměr zmenšení

  • např. měřítko 1:50 000 => 1 cm na mapě je 50 000 cm ve skutečnosti

 • číselné vyjádření (1:50 000)

 • grafické vyjádření


Tvorba mapy
TVORBA MAPY

 • Práce astronomické

  • určení přesné polohy základních bodů mapované oblasti (zeměpisná šířka a délka)

 • Práce geodetické

  • trigonometrická síť

   • v mapovaném území vytvořit soustavu trojúhelníků

   • kamenné hranoly, měřické věže

  • nivelační síť

   • podklad pro výškopis

 • Práce topografické

  • práce v terénu

  • vyhodnocování leteckých snímků

 • Práce kartografické

 • Práce reprodukční