kartografie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kartografie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kartografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kartografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Kartografie. www.zlinskedumy.cz. KARTOGRAFIE. Kartografie a mapa. Kartografie Zabývá se studiem a zhotovováním map Mapa zmenšený zkreslený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho částí Matematická kartografie Zabývá se zobrazením referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kartografie' - elise


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kartografie

Kartografie

www.zlinskedumy.cz

kartografie a mapa
Kartografie a mapa
 • Kartografie
  • Zabývá se studiem a zhotovováním map
 • Mapa
  • zmenšený zkreslený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho částí
 • Matematická kartografie
  • Zabývá se zobrazením referenční koule nebo elipsoidu do roviny mapy
nejstar mapy
Nejstarší mapy

Pravěk

- slovní popisy cest

- první nákresy: lastury, kámen, dřevo, kosti, kůže, kůry stromů

 • Např.
 • Rytina oblasti Pavlovských

vrchů (24 000 př.n.l.)

- mamutí kel

starov k ecko
Starověké Řecko
 • začal se prosazovat názor o kulatosti Země
   • Pythagoras (6. st. pnl.)
   • Aristoteles (4. st. př.l.) – kruhový stín Země při zatmění Měsíce
   • Eratosthenés (3.-2. st. př.l.) – poledníky, rovnoběžky, určil velikost Země

Obr. 1 Herodotova mapa, 5. stol. pnl.

st edov k
Středověk
 • Úpadek kartografie, církev hlavní autoritou
  • Tvrzení o kulatosti Země zakázáno
 • Představa, že Země

je kulatá deska

  • kruhové mapy

s Jeruzalémem

ve středu

Obr. 2 Mapa světa ze středověku

novov k
Novověk
 • Zámořské objevy, rozvoj námořní plavby
 • Kompasové mapy – kresba pobřeží (navigační mapy)
 • Obnovena myšlenka kulatosti Země
 • Rozšířování map

s rozvojem vědy

a techniky (knihtisk)

 • Od 18. stol. – podrobné

mapování (mapy podobné

současným)

Obr. 3 Mapa Ameriky (1561)

komensk ho mapa moravy
Mapa má v pravém horním rohu latinský titul „Nová a ze všech dosavadních nejpřesnější mapa Moravy od Jana Amose Komenského “ a v pravém dolním rohu jméno vydavatele Nicolase Johanna Piscatora.

V horní části pás pohledů zobrazující města Polnou, Olomouc, Brno a Znojmo.

Komenského mapa Moravy

Obr. 4 Komenského mapa Moravy (1627)

obsah mapy
Obsah mapy
 • Matematický základ mapy:
  • Kartografické zobrazení (probereme příští hodinu)
  • Měřítko
  • Zeměpisné souřadnice
 • Obsah mapy:
  • Polohopis
  • Výškopis
  • Popis mapy

+ Název mapy

legenda

tiráž (údaje o autorovi,

nakladateli, vydavateli,

datum, místo vydání …)

m tko
Měřítko

Vysvětli vlastními slovy:

CO UDÁVÁ ČÍSELNÉ MĚŘÍTKO?

 • Měřítko číselné

grafické

Obr.5 Příklad grafického měřítka

seln m tko
Číselné měřítko

= poměr vzdálenosti na mapě a ve skutečnosti

1 : 20 000 000

1cm na mapě : 20 000 000 cm ve skutečnosti

1cm na mapě = 200 km ve skutečnosti

Mapy velkého měřítka (plány) (pod 1:200 000)

středního měřítka (1:1 000 000 – 1: 200 000)

malého měřítka (nad 1:1 000 000)

seln vs grafick
Číselné vs. grafické

Jaká je výhoda grafického měřítka?

V případě, že mapu budeme při kopírování zmenšovat nebo zvětšovat, bude stále pravdivé

polohopis
POLOHOPIS
 • Vzájemná poloha objektů a prvků v krajině
  • Vodstvo, sídla, komunikace …
 • K vyjádření slouží značky
  • Bodové
  • Čárové (liniové)
  • Plošné
  • Pohybové

Vezmi si Školní atlas světa a najdi

příklady ke každému typu značky

 • V kterém předmětu také používáte mapy s pohybovými značkami?
slide14
Řešení:
 • Bodové značky:
  • Str. 34 – 35: značky jednotlivých nerostných surovin aj.
 • Čárové (liniové)
  • Str. 34 – 35: značky řek, hranic států aj.
 • Plošné
  • Str. 88 – 89: značky hlavních hospodářských oblastí aj.
 • Pohybové
  • Str. 34 – 35: značky hlavních směrů vývozu ropy aj.

Pohybové značky na dějepisných mapách

(pohyby národů, přesuny vojsk aj.)

v kopis v kov pom ry na map
VÝŠKOPIS – výškové poměry na mapě
 • Nadmořská výška

= výška místa nad hladinou moře

 • Znázorňujeme pomocí:
  • Kót
   • číselný údaj
  • Vrstevnic
   • čáry spojující místa

o stejné nadmořské výšce

  • Barevné hypsometrie
  • Kopečků (mapa Komenského)

Obr.6 Princip vrstevnic

zdroje obr zk
Zdroje obrázků:
 • Obr. 1: File:Herodotus world map-en.svg - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-16]. Dostupné z:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herodotus_world_map-en.svg

 • Obr. 2: File:Radkarte MKL1888.png - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-17]. Dostupné z:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radkarte_MKL1888.png

 • Obr. 3: File:Map of America by Sebastian Munster.JPG - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_America_by_Sebastian_Munster.JPG
 • Obr. 4: KOMENSKÝ, Jan Amos. File:Komenskeho mapa Moravy.jpg - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-20]. Dostupné z:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komenskeho_mapa_Moravy.jpg

zdroje obr zk1
Zdroje obrázků:
 • Obr. 5: MILHAUS. Soubor:Graphical scale.gif - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Graphical_scale.gif
 • Obr. 6: ROMARY. File:Courbe niveau.svg - Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Courbe_niveau.svg