Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie
Download
1 / 19

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie. GIS-conferentie, 27 september 2006 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN. Inhoud. Huidige situatie Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie Organisatie Standaardisatie Financiering Te zetten stappen. Organogram.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie' - harley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie

GIS-conferentie, 27 september 2006

Ir.L.M.Murre, LSV GBKN


Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Inhoud

 • Huidige situatie

 • Het voorstel: van GBKN naar basisregistratie Grootschalige Topografie

  • Organisatie

  • Standaardisatie

  • Financiering

 • Te zetten stappen


Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Organogram

Algemeen Bestuur

Stichting LSV GBKN

DB

Secretariaat

LSV GBKN

RWS

ProRail

EnergieNed

Unie van Watersch.

Vecai

Vewin

VNG

Essent

Kadaster

KPN

Nuon

10 Regio-

vertegenwoordigers

Top.Prod. Gemeenten

Koepel

Organisaties

Besturen Regionale

Samenwerkings-

Verbanden

Landelijke

Participanten >5%


Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Kenmerken huidige GBKN

 • Geproduceerd/geëxploiteerd door:

  • Gemeenten (25)

  • Regionale Samenwerkingsverbanden (10)

 • Niet landelijk uniform en deels ongestructureerd

 • Bijna 500 vaste afnemers

 • Gefinancierd door de deelnemers/afnemers

 • Rechten bij deelnemers en TPG

 • Landelijk Samenwerkingsverband (LSV GBKN) ontwikkelt landelijk beleid en standaarden


Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Het proces tot nu toe

 • November 2003: aanbieding Beleidsplan aan VROM;

 • April 2004: gesprek met Minister VROM;

 • Januari 2005: aanbieding Stappenplan aan VROM;

 • Februari 2005: start onderzoek door KplusV;

 • Najaar 2005: overleg en vaststelling voorstel;

 • Voorjaar 2006: overleg voorstel met Minister VROM;

 • Zomer 2006: opstellen businessmodel obv voorstel

 • Najaar 2006: besluit Minister over intentieverklaring


Basisregistratie grootschalige topografie
Basisregistratie Grootschalige Topografie

 • Waarom?

  • Vrijblijvendheid wel of niet gebruik door de overheid terugdringen;

  • Gebruik bij DURP, Grondroerdersregeling, OOV, overname geometrie in BAG, etc;

  • Efficiëntere Overheid/Kostenbesparing;

  • Samenwerking en afstemming bij diverse kaartproducenten (RWS, ProRail, gemeenten, provincies,TDK en LSV GBKN), ofwel dubbel inwinnen voorkomen.


Uitgangspunten voorstel
Uitgangspunten voorstel

 • Scheiding van beleid en beheer;

 • Registratie van topografische objecten bij de bron;

 • Handhaving huidige functionaliteit/kwaliteit GBKN;

 • Op middellange termijn, enkelvoudig inwinnen van gegevens tbv verschillende schaalniveaus;

 • Verantwoordelijkheid voor het (laten) produceren ligt bij de overheid.


Stelsel van basisregistraties
Stelsel van Basisregistraties

Natuurlijk

Persoon (GBA)

Gebouw

Adres

Topografie

Niet-natuurlijk

Persoon/bedrijf

(Handelsregister)

Kadaster


Knelpunten gbkn naar status van basisregistratie
Knelpunten: GBKN naar status van Basisregistratie?

 • Organisatie

  • Verdeling verantwoordelijkheden, zeggenschap en bevoegdheden

  • Structuur, veel partijen

 • Uniformering en standaardisatie

  • Technische eisen, welke aanpassingen en inpassing in het stelsel

 • Financiering

  • Investering en verdeling lasten


Voorwaarden vanuit lsv
Voorwaarden vanuit LSV

 • Financiële bijdrage nodig van Rijksoverheid, eenmalig en structureel;

 • Garanties tav hoogte exploitatielasten;

 • Garanties mate van invloed afnemers;

 • Handhaving kwaliteit huidige product;

 • Aansluiting op Landelijke Voorziening Basisregistraties;

 • Aansluiting op landelijke beheer- en organisatiestructuur van het stelsel.


Organisatie
Organisatie

 • Bronbeheer door vnl. gemeenten, evt. via bestaande regionale samenwerking;

 • Landelijke Voorziening voor beheer en distributie (Kadaster);

 • Regie-organisatie van alle bronhouders (Gemeenten, RWS, ProRail, Waterschappen en provincies);

 • Aanhaken bij Landelijk Stelselbeheer;

 • Vanaf 2010 Gebruikersraad met alle afnemers.


Organisatiemodel
Organisatiemodel

VROM/BZK - Landelijke

Beheerorganisatie

Basisregistraties

Regie-organisatie

GBKN

Landelijke

Voorziening/Beheer

GBKN

Gebruikersraad

Gemeenten

Gem. via RSV’s

RWS/ProRail

Provincies

Waterschappen


Van gbkn naar basisregistratie grootschalige topografie

Gevolgen voor Gemeenten/Provincies/RWS/ProRail/Waterschappen

 • Worden bronhouder voor eigen beheergebied;

 • Krijgen verantwoordelijkheid voor kwaliteit;

 • Uitvoering mag aan derden worden overgelaten (RSV of ir-bureau);

 • Ondersteuning vanuit Landelijke voorziening;

 • Vormen gezamenlijk Regieorganisatie;

 • Dienen beheergebieden op elkaar af te stemmen;


Standaardisatie
Standaardisatie

 • Landelijke uniformering inhoud en kwaliteit;

 • Gebouwen aangevuld, objectgericht en afgestemd op BAG;

 • Bronbestanden geselecteerd en ingepast;

 • Beheergebieden afgestemd (gemeenten, provincies, waterschappen, RWS en ProRail) en bronbeheer geregeld.


Businessmodel
Businessmodel

 • Investering van ca. M€ 20 levert batig saldo op van ruim M€ 27;

 • Centrale financiering jaarlijkse kosten;

 • Kostenverdeling obv beleidsbelang en gebruiksintensiteit;

 • Overgangsmodel in periode 2007 – 2009.


Financiering
Financiering

 • Bijhoudingskosten (ca. M€ 17) volledig door de overheid gedekt (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Kadaster);

 • Kosten Landelijke organisatie (ca. M€ 3) door afnemers gefinancierd;

 • Tot 2010 toename aandeel Rijk (naar ca. M€ 9) in bijhoudingskosten;

 • Eenmalige vergoeding Rijk voor kosten Implementatie en Standaardisatie van M€ 20.


Implementatiestappen
Implementatiestappen

 • Wetgevingstraject

 • Aanpassing organisatie (landelijk en regionaal)

 • Aanpassing datasets bij afnemers

 • Inrichten landelijke voorziening

 • Aansluiten bronhouders en afnemers op landelijke voorziening

 • Communicatie en voorlichting


Samengevat
Samengevat

 • Implementatie vanaf 2007 in stappen;

 • GBKN onderdeel van het stelsel van basisregistraties, vanaf 2010;

 • Huidige organisatie omvormen naar Regieorganisatie, Gebruikersraad, Landelijke voorziening en Bronhouders;

 • Eenmalige investering implementatie en standaardisatie door Rijk

 • Vanaf 2007 geleidelijke toename bijdrage Rijk in jaarlijkse exploitatielasten;

 • Vanaf 2010 financiering van jaarlijkse exploitatielasten volledig door overheidspartijen;

 • Kosten landelijke organisatie gedragen door afnemers.


Dank u voor uw aandacht
Dank u voor uw aandacht!

Actuele informatie via:

de Nieuwsbrief: GBKN-Journaal

of

www.gbkn.nl