kartografie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kartografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kartografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Kartografie. Definice kartografie. vědní obor zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map (ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie, 1984).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kartografie' - wallis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Definice kartografie

 • vědní obor zabývající se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map (ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie, 1984)
 • věda o sestavování map všech druhů a zahrnuje veškeré operace od počátečního vyměřování až po vydání hotové produkce (United Nations, Departmentof Social Affairs, 1949)

2

slide4

Členění kartografie

 • Nauka o mapách(všeobecná kartografie)
 • studium map a práce s nimi
 • třídění, rozbor map
 • historii map
 • Matematická kartografie
 • teorie zobrazování zemského tělesa na plochu mapy (rovina)
 • vymezuje vlastnosti jednotlivých kartografických zobrazení

4

slide5

Kartografická tvorba

 • sestavování mapového obrazu
 • Kartografická polygrafie a reprodukce
 • tisk mapy
 • Kartometrie
 • měření na mapách

5

slide6

Historie kartografie

Prvopočátky kartografie

 • období mladšího paleolitu
 • nalezena rytina mamutího klu – obsahující pravděpodobně meandry Dyje a sídlo pravěkých lovců

6

slide7

Starověká kartografie

 • za nejstarší doklad se považuje mapaMezopotámie vyrytá na hliněné destičce (nalezena v Iráku)

7

slide8

první mapa světa na hliněné desce (znázorňuje známou část světa)

 • Babylón(6. stol. př. l.)

8

slide9

Starověké Řecko

 • Řekové jako první považovali zemské těleso za kouli:
 • - dobré astronomické a matematické znalosti
 • - zavedli zeměpisné souřadnice a podrobnější dělení kruhu
 • položili základy matematické kartografie – zobrazení
 • zkonstruovali první glóbus

9

slide10

Klaudius Ptolemaios

Anaximandros z Milétu

10

slide11

Římská říše

 • kartografii ničím neobohatili
 • schématické náčrtky
 • využití map pouze pro vojenské a administrativní účely

- nejvýznamnějším kartografickým dílem je mapa vojevůdce Agrippy (rok 20 př.n.l.)

11

slide12

Středověká kartografie

 • rozhodující vliv získala církev :
 • potlačena kulatost Země
 • jediný podklad vědění je bible
 • Země je středem vesmíru
 • středem Země na mapách Jeruzalém

úpadek kartografie

12

slide13

O-T mapy (Orbis Terrarum)

V levé části obrázku se nachází skutečný model T-O mapy a napravo je transformovaný tak, abychom ho vnímali stejně jako tehdejší lidé.

13

slide15

Novověká kartografie

Obrovský rozvoj v souvislosti s rozvojem mořeplavby a velkými objevy

- někam doplout

- objevené zaznamenat, popsat

- zpracovat nové poznatky

 • důkaz o kulatosti Země
 • střet s církevním pojetím světa
 • návrat k antické vzdělanosti
 • rozvoj vědy

15

slide18

Novodobá kartografie

 • nové požadavky na mapování – vojenské, hospodářské účely…
 • nároky na podrobnost, přesnost
 • nové objevy – průzkum tzv. „bílých míst“ (pouště, hory, póly…)
 • Nové způsoby mapování a znázorňování na mapách:
 • triangulace fotografie družice…

18

slide19

Kartografie dnes

Nejnovější trendy: digitalizace

vytváření uživatelských GIS

slide21

Zdroje obrázků:

Kartografie - úvodní strana:

In: cdn.pocket-lint.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cdn.pocket-lint.com/images/nC9Z/osm-openstreetmap-interview-steve-coast-0.jpg?20110712-094807

Definice kartografie:

In: rucira.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://rucira.com/images/ManSurveying.png

In: marathondata.gr [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu png. Dostupné z: http://www.marathondata.gr/english/images/layers.png

In: clker.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu png. Dostupné z: http://www.clker.com/cliparts/e/5/2/8/1195430727372284989eady_Treasure_Map.svg.med.png

Členění kartografie:

In: img.tfd.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu gif. Dostupné z: http://img.tfd.com/wn/A3/603FC-cartography.gif

Historie kartografie:

In: telmae.cz[online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://telmae.cz/Experiments/lectures.nsf/0/b640ab3c9bac1c45802572c80052699a/$FILE/vyvoj%20kartografie5.pdf

In: theadventurecorner.explorercorner.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://theadventurecorner.explorerscorner.com/wp-content/uploads/2011/07/Ptolemy-Cosmographia-1467-world-map.jpg

In: redreaper.eu [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://www.redreaper.eu/school/TKA/ar01s01.html

In: redreaper.eu [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://www.redreaper.eu/school/TKA/resources/TO2.jpg

In: redreaper.eu [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://www.redreaper.eu/school/TKA/resources/TO1.jpg

In: mapy-v-antikvariatech.cz [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://www.mapy-v-antikvariatech.cz/img_mapy/190.jpg

In: culture.wrecked.org [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://culture.wrecked.org/?filename=switzerland-new-world-lady-in-an-old-world-place

In: city-sheridian-wy.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://www.city-sheridan-wy.com/info/pwd-pd-gis/index.php

In: arcdata.cz [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://www.arcdata.cz/oborova-reseni/co-je-gis/

In: water-and-earth.com [online]. [cit. 2011-12-05]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://water-and-earth.com/gis.htm

Martin Černý

Gymnázium Hranice, 2011

21