referen n priestorov daje pre nipi stav implement cie slu ieb pre verejn spr vu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu. Katarína Leitmannová. IS GZ. IS KN. ZB GIS. Témy INSPIRE vs . IS GKK. Referenčné systémy. Nová vykonávacia vyhláška č. 300/2009

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Referenčné priestorové údaje pre NIPI - stav implementácie služieb pre verejnú správu' - joyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t my inspire vs is gkk
IS GZ

IS KN

ZB GIS

Témy INSPIRE vs. IS GKK

Envirofórum 2010

referen n syst my
Referenčné systémy
 • Nová vykonávacia vyhláška č. 300/2009
  • záväzné geodetické systémy, ich realizácie a transformačné vzťahy medzi nimi
   • ETRS89
   • WGS-84
   • S-JTSK
   • EVRS
   • Bpv

Envirofórum 2010

vz ahy medzi referen n mi syst mami
Vzťahy medzi referenčnými systémami
 • S-JTSK (JTSK09) ETRS89
 • Bpv ETRS89

tX= 485.021 mtY = 169.465 mtZ = 483.839 m

uX = -7.786342uY = -4.397554uZ = -4.102655

dK = 0

Envirofórum 2010

rozdiely jtsk a jtsk09
Rozdiely JTSK a JTSK09

Envirofórum 2010

diskusia o novom zobrazen
Diskusia o novom zobrazení
 • elipsoid GRS80
 • požiadavka na minimálne dĺžkové skreslenie

kuželové zobrazenie v normálnej polohe s dvoma neskreslenými rovnobežkami

Envirofórum 2010

n rodn projekty op is
Národné projekty OP IS
 • Elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
  • 11/2009 – 09/2012
 • ZBGIS
  • 02/20101 – 11/2012

Envirofórum 2010

elektroniz cia slu ieb katastra nehnute nost
Elektronizácia služieb katastra nehnuteľností
 • centralizácia
 • digitalizácia dokumentov
 • GIS
 • ÚM zohľadní DŠ „katastrálna parcela“
 • využitie spoločných modulov ISVS
 • štandardy
 • katastrálny portál

Envirofórum 2010

zb gis
ZB GIS
 • aktualizácia údajov
 • poskytovanie údajov
 • geoportál
 • ?zobrazenie TM33,34 alebo S-JTSK?
 • metainformačný systém
 • štandardy (ISO, národné)
 • ÚM INSPIRE ÚM ZBGIS

33

34

Envirofórum 2010

ad