het familiegesprek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het familiegesprek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het familiegesprek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
sevilen-osman

Het familiegesprek - PowerPoint PPT Presentation

93 Views
Download Presentation
Het familiegesprek
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het familiegesprek Invloed uitoefenen en toch erbuiten blijven..

 2. Families zijn er in soorten en maten..

 3. Iedere familie heeft haar eigen regels, manier van omgaan met elkaar en met anderen..

 4. Een manier om ernaar te kijken en zo als hulpverlener een aanpak te kunnen ontwikkelen is deSysteemtheorie

 5. Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): Algemene systeemtheorie als reactie op reductionistische wetenschapsbenadering

 6. Een systeem is een georganiseerd netwerk van relaties. Alle elementen zijn met elkaar verbonden. Verandering bij een element beïnvloed het gehele systeem.

 7. Als je alles over zwaluwen wilt weten is het niet genoeg om een vogeltje tot op het laatste botje te ontleden…

 8. Het ‘systemische denken’ hoort er nu vanzelfsprekend bij.(voorbeelden??)

 9. Ook families zijn systemen waarin ieder lid een eigen plek heeft,en waar uitgesproken en onuitgesproken regels gelden..

 10. ..die het geheel in balans houden

 11. Voorbeelden??

 12. (Iván Boszormény-Nagy, 1920-1978)Contextuele benadering:- Balans van geven en nemen - wederzijdse loyaliteit

 13. Horizontale loyaliteit: Geven en nemen in gelijke mate Broers en zussen Partners Vrienden Collega’s Verticale loyaliteit: De een ontvangt / de ander geeft voornamelijk Ouders en kinderen Hulpverlener en patiënt Wederzijdse loyaliteit bepaalt de balans:

 14. Zowel te veel ontvangen als teveel geven werkt belastend: Zieke ouder / mantelzorger ??

 15. Met behulp van communicatie kan de balans hersteld worden:Erkenning voor de ervarendysbalans??

 16. Exploreren • Wie is er waarom aanwezig? • Wie heeft welke (hulp)vraag? • Wat zijn de onderlinge verhoudingen? • LUISTEREN en NEUTRAAL BLIJVEN!

 17. 2. Stimuleren onderlinge communicatie • Uitnodigen om op elkaar te reageren: • “hoe is het voor u als uw zus dit zegt?..” • “kunt u zich vinden in wat….vertelt?..” • “herkent u wat uw vader beschrijft?..”

 18. 3. Adviseren / beslissen • Geef zorgvuldig erkenning aan mensen met een van jouw advies afwijkende mening! • “Ik begrijp goed dat u liever…Mijn advies zou toch zijn…Kunt u zich daarin vinden?..”

 19. Het blijft moeilijk terrein!