Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Download
1 / 34

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Študijný program: Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike. ________________________________________________________________________________________________________________________________

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne' - seda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej technikyŠtudijný program:Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín, www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Fakulta peci lnej techniky
Fakulta špeciálnej techniky

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


O je mechatronika
Čo je mechatronika?

Mechatronika je súčasťou širšieho trendu multidisciplinárnej syntézy pozorovanej na všetkých úrovniach súčasnej vedy a techniky.

Mechatronika zahŕňa kombináciu 1. strojárstva, 2. elektroniky, 3. automatizácie a 4. výpočtovej techniky.

Mechatronika sa zaoberá „mysliacimi strojmi“, povedané výstižne, aj keď trochu nepresne. Zaoberá sa vytváraním a zabezpečením „inteligentných“ zariadení od výrobkov pre bežnú potrebu až po výrobné technologické linky s využitím robotických systémov a programovo ovládaných strojov.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Uplatnenie mechatronikov
Uplatnenie mechatronikov

Keď bude malá firma potrebovať jedného strojára, jedného elektrotechnika a jedného informatika, môže miesto troch ľudí zamestnať jedného mechatronika.

Vo veľkej firme už budú mať tímy strojárov, elektrotechnikov aj informatikov. Potom absolvent mechatroniky môže pôsobiť ako koordinátor týchto tímov, alebo ich riadiť.

Ako mechatronik budete mať veľký potenciál pre inovácie modernej priemyselnej techniky. Preto si prípadne budete môcť založiť vlastnú firmu, pracovať vo vývoji, nastavovať (programovať) výrobné linky iných firiem, a pod.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Podľa akreditačnej komisie vymedzenie jadra znalostípre 1. stupeň študijného odboru mechatronika obsahuje bakalárske študijné programy:1. Mechatronika.2. Informatické a riadiace systémy v mechatronike.

Pre 2. stupeň obsahuje inžinierske študijné programy:1. Mechatronika.2. Mikromechatronika.3. Riadenie mechatronických sústav. 4. Informatické systémy v mechatronike.5. Prístrojová, regulačná (informačná) a automatizačná technika.6. Biomechatronika.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Mechatronika je synergická kombinácia1. strojárstva, 2. elektrotechniky, elektroniky, 3. kybernetiky, automatického riadenia, 4. informatiky.

V našom študijnom programe každej z týchto 4 oblastí (kruhov) odpovedá na nasledujúcich obrázkoch jedna z paralelných kaskád príbuzných predmetov:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Nosné témy jadra znalostí študijného odborumechatronika v bakalárskom štúdiu


Nosné témy jadra znalostí študijného odborumechatronika v bakalárskom štúdiu


Nosné témy jadra znalostí študijného odborumechatronika v bakalárskom štúdiu

Kompletný študijný plán spred reakreditácie je na: fst.tnuni.sk/index.php?id=48.


Priestory a vybavenie FŠT

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratórium mechaniky

 • Zaoberá sa problematikou statiky, kinematiky a dynamiky mechatronických systémov.

 • Študenti majú možnosť zoznámiť sa so zariadeniami založenými na hydraulicko-pneumatických produktoch firmy FESTO.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratórium elektrotechniky

 • Zabezpečuje predmety elektrotechnickej orientácie pre potreby študijného odboru.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriaelektromechaniky

 • V pedagogickom procese je kladený dôraz na simulácie na báze numerických metód (metódy končných prvkov), napr. ANSYS a NEC, s modernými trendmi vplyvu EMC.

Rozloženie vektorového magnetického potenciálu a hustoty magnetického poľa

v jednosmernom motore.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriaelektromechaniky

Mikro-uchopovače.

Piezo atermo aktuátory.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriaelektromechaniky

 • Disponujú unikátnym výukovým zariadením založeným na automatizovaných pohonoch a akčných členoch od firmy LUCAS & NÜLLE.

 • Merania na jednosmernom motore a striedavých (synchrónnom a asynchrónnom) motoroch.

LUCAS & NÜLLE

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriakybernetiky

 • Zaoberá sa automatizáciou a riadením mechatronických systémov, robotov, NC strojov a výrobných liniek.

 • Na modelovanie zložitých systémov v riadení sa využíva programový systém DYNAST a MATLAB s grafickou nadstavbou Simulink.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriakybernetiky

 • Katedra disponuje prostriedkami k programovaniu a testovaniu mikrokontrolérov AVR od spoločnosti ATMEL a Microchip následne využívaných pre riadiace systémy rôznych aplikácií.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriakybernetiky

 • Približne 1/3 ceny automobilu predstavujú elektronické riadiace jednotky.

 • Preto moderný automobil je typickým príkladom mechatronického systému.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriapriemyselných riadiacich systémov

sú vybavené zariadeniami Symatic od firmy Siemens v hodnote asi 66 000 € pre riadenie činnosti výrobných technologických liniek:

 • Študenti sa naučia nastavovať a programovať výrobné linky na konkrétnych príkladoch.

 • Je možné emulovať stavy na výrobnej linke a následne reagovať na tieto podnety možnou úpravou činnosti výrobnej linky.

 • Zariadenia Symatic patria medzi najrozšírenejšie riadiace systémy v priemysle.

 • V laboratóriu sa usporadúvajú školiace kurzy aj pre špecialistovz praxe.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriapriemyselných riadiacich systémov

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriapriemyselných riadiacich systémov

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriapriemyselných riadiacich systémov

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriapriemyselných riadiacich systémov

 • Naša katedra navrhla a realizovala pre VIPO Partizánske riadenie výrobnej linky na pätkové laná pre výstuž pneumatík.

Rez plášťom pneumatiky: 1,2 - behúň, 3 - kostra, 4 - bočnica, 5, 6 - nárazník, 7 - pätkové lano, 8 - pätka.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriainformatiky

 • Príkladom diplomovej práce študentov mechatroniky môže byť nasledujúci robot s počiatkami umelej inteligencie. Robot realizuje nasledujúce činnosti: 1. Prechod bludiskom pravidlom pravej alebo ľavej ruky, priebežne si vytvárajúc mapu. 2. Úplné zmapovanie bludiska. 3. Návrat na štart. 4. Prejdenie do cieľa najrýchlejšou trasou.

 • Technické parametre robota:

 • Riadaci procesor - ATMEL 809C51 + ATMEL 809C52.

 • Senzory - 4 páry ultrazvukových meničov (400ST + 400SR).

 • Pohon - 2 krokové motory, unipolárne riadenie, 48/96 krokov na otáčku, max. hnací moment cca 35 mNm.

 • Ďalšie detailnejšie informácie možno nájsť na:

 • http://ii.fmph.uniba.sk/~guller/rob.html

 • http://www.robotika.sk/contest/2003/RobotNetopier.html

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriainformatiky

V bakalárskom štúdiu sa prednášajú nasledujúce informatické predmety:1. Algoritmizácia a programovanie (www.jsf.name/lectures.html).2. Objektovo-orientované programovanie.3. Štruktúra a organizácia počítačov.4a. Operačné systémy a databázy.4b. Automaty, logické systémy a mikroprocesory.5. Paralelné architektúry a algoritmy.6. Počítačové siete.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriainformatiky

V inžinierskom štúdiu je možné si vybrať z dvoch zameraní: 1) Riadenie mechatronických sústav a 2) Informatické systémy v mechatronike. Napr. sa budú prednášať nasledujúce informatické predmety:1. Číslicové spracovanie signálov.2. Teória algoritmov a programovania.3. Vyššie programovacie jazyky.4. Umelá inteligencia.5. Počítačová bezpečnosť.6. Paralelné architektúry a programovanie.7. Expertné systémy.8. Počítačová grafika a vizualizácia9. Rozpoznávanie obrazov.

10. Evolučné programovanie a neurónové siete.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriainformatiky

 • Naša univerzita má výsledky v bioinformatike a angažuje sa aj vo výskume komplexných systémov, ktoré dnes patria medzi budúce a vymorujúce sa technológie.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriainformatiky

 • Optické káble bývajú v súčasnosti stále ešte prepojené elektronickými prepínačmi, čo spomaľuje prenos. Preto je snahou vyvinúť optické prepínače.

 • Naša katedra dosiahla úspechy v oblasti simulácií optických prepínačovpočítačových sietí. (Kliknutím na obrázok spustíte simuláciu deformácií a pnutí mikrozrkadielka v závislosti od natáčania.)


Laboratóriarobotiky

Praktická výučba robotiky a programovanie činnosti pohybových operácií sú realizované na priemyselnom robote od firmy Fanuc s nasledujúcimi parametrami:

 • 6 stupňov voľnosti.

 • Maximálna nosnosť 20 kg.

 • Maximálna rýchlosť pohybu 2 m/s.

 • Súčasťou robota je dvojstavový (otvorenie/zatvorenie) uchopovač riadený pomocou pneumatického systému.

 • Laserové zameriavanie s kamerou na uchopovači. 

 • Robot má k dispozícii dva pohyblivé dopravníkové pásy.

 • Fotka robota je na nasledujúcom obrázku.

 • V laboratóriu sa usporadúvajú školiace kurzy aj pre špecialistovz praxe.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriarobotiky

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Laboratóriarobotiky

Na obrázku:

 • 3D polohovacie zariadenie.

 • 6-nohý robot.

 • Lineárny motor v pozadí.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Plazivý robot

 • Trojdimenzionálny pohyb.

 • Veľký počet stupňov voľnosti.

 • Premenlivý spôsob pohybu (závislosť na okolitom prostredí).

 • Široký rozsah priemyselných aplikácií (inšpekčné a servisné roboty, robotickéhadice).

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Návrh a konštrukcia plazivého robota

Model jedného nezávislého segmentu plazivého robota (konštrukcia obsahuje štyri servomotory, riadiaci systém, tri prizmatické systémy), model pozostávajúci zo štyroch samostatných segmentov.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


Absolvent študijného oboru získa počas štúdia základy:

 • informatiky a systémového inžinierstva,

 • analýzy systémov s cieľom zvoliť automatické riadiace štruktúry, 

 • programovania počítačov a mikrokontrolérov,

 • strojného inžinierstva (metodika vývoja produktov, počítačom podporovaný dizajn, dizajn jednotlivých prvkov),

 • výberu a implementácie snímačov a akčných členov,

 • navrhovania výkonovej elektroniky pre riadenie pohonov,

 • praktickej realizácie a testovania mechatronických systémov, aplikácie číslicovo riadených strojov vo výrobe pomocou počítačmi podporovaných výrobných liniek.

  Informácie o zamestnanosti a nástupných platoch absolventov fakultyhttp://vs.iedu.sk/sk/profil/-/-/fakulta=f719040000

________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Pri parku 19, 911 50, Trenčín. www.fst.tnuni.skĎalšie informácie: www.jsf.name/mechatronics.html


ad