alfonz bedn r l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALFONZ BEDNÁR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALFONZ BEDNÁR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ALFONZ BEDNÁR - PowerPoint PPT Presentation


 • 1081 Views
 • Uploaded on

ALFONZ BEDNÁR. KOLÍSKA. Život autora. narodil sa v  roku 1914 v Rožňovej Neporadzi vyštudoval učiteľstvo (slovenčina, čeština, latinčina ) na univerzitách v Bratislave a Prahe pôsobil jako stredoškolský profesor v Liptovskom Mikuláši a Bardejove

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ALFONZ BEDNÁR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ivot autora
Život autora
 • narodil sa v roku 1914 v Rožňovej Neporadzi
 • vyštudoval učiteľstvo (slovenčina, čeština, latinčina) na univerzitách v Bratislave a Prahe
 • pôsobil jako stredoškolský profesor v Liptovskom Mikuláši a Bardejove
 • počasvojny publikoval v odbornejtlačiniekoľkočlánkov o vyučovaní slovenského jazyka (dokonca v roku 1963 vydal aj vysokoškolské skriptádejínslovenskejliteratúry)
 • pracoval aj ako redaktor pre nakladateľstvo Pravda a vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, neskôr ako dramaturg a scenárista pre Československý štátny film
 • zomrelvoveku 75 rokov (1989)
dielo
DIELO
 • do literatúryvstúpil po roku 1945 (vo veku 31 rokov) akoprekladateľklasickej i súčasnejanglo-americkej prózy: Defoe, Twain, London, Galsworthy, Lewis, Hemingway a i.
 • jeho prvý román Sklený vrch (vzbudil veľkúpozornosť kritiky i čitateľov) – román s tajomstvom
 • podobný charakter ajdruhá kniha, zbierkanovielHodiny a minúty(nekonvenčnéspracovaniepovstaleckej tematiky a kritický pohľadna život v 50-tychrokoch)
 • román Hromový zub (život slovenskejdediny v rokoch 1. svetovej vojny a po prevrate)
 • vdruhej polovici 60-tychrokov- témyzosúčasnosti, objavujúsa nové postupy (zvláštnekompozičnéprincípy a prvky grotesky)
 • humoristicko-kritický román Balkón bol privysoko(realita má podobu sna, v ktoromsa hrdina postupnemení na rozličné zvieratá/psa, žabu, mravca/ a je nútenýžiť v týchtopodobách)
 • trilógiaZa hrsťdrobných osudy rodiny inžiniera Kamenického z pohľaduich psa Flipa – rozpad rodiny a zakladanienovej)

PoslednýmidielamiBednáraboli romány Ad revidendum, gemini, Osamelý havran a Veniec na tanieri.

Scenáre: Slnko v sieti, Organ, Tri dcéry a i.

charakteristika tvorby
Charakteristika tvorby
 • jeho autorské dielasaniesli v línii angažovaného odhaľovaniamorálnychneduhovspoločnosti
 • vnášal do tvorby odvrátenú a dovtedyukrývanútvárpovstania a celejspoločenskejsituácie po II. svetovejvojne
 • používal novátorské tvorivé postupy:
  • prienik do psychiky postáv i sociálnejpodmienenostiľudskýchosudov
  • konfrontáciavtedajšiehoobdobia s dramatickými udalosťamipovstania (Sklený vrch)
  • pranierovaltiežnedostatky každodennejhovorovej slovenčiny (nevhodné slová, zaužívané slovné mechanizmy, nezmyselné slogany a osobitnevýznamovú prázdnotu šlágrových textov)
  • využíval formu alegórie, podobenstva, satiry, drámustriedala groteska
  • hra s kompozíciou(Sklaný vrch, Kolíska)
kol ska
KOLÍSKA

ŽÁNER:novela (psychologická)

DRUH: epika

FORMA: próza

PROSTREDIE:dedinské

TÉMA:odhalenie psychiky hlavných postáv postavených do hraničnejsituácie a na pozadí partizánskehoboja

OBDOBIE:obdobie klérofašistickej Slovenskej republiky (nemecká okupácia)

 • súčasť zbierky noviel Hodiny a minúty
 • súbor 4 noviel – vojnové obdobie, SNP ako hraničná existenčná situácia, vojna a jej tragický dosah na osudy postáv
 • pásmová kompozícia (konfrontácia minulosti a prítomnosti)
 • novela Kolíska – autor odkrýva psychológiu, pocity, výčitky svedomia, spomienky

KOMPOZÍCIA: striedanie niekoľkých časových rovín, retrospektívne rozprávanie

postavy
POSTAVY

Zita Furková

MišoČernek

Ján Majerský

Jano Ragala

nemeckídôstojníci

konflikt a vn torn kompoz cia
Konflikt a vnútorná kompozícia
 • Bednár bol prvým autorom, ktorý ruší čiernobiely obraz povstaleckých hrdinov
 • zachytil aj priebeh súdnych procesov na začiatku 50-tych rokov a obdobie združstevňovania
 • dve línie:

1. línia prítomnosti – po vojne, Zita počúva v rádiu priamy prenos zo súdu, na ktorom svedčí aj jej manžel Mišo Černek,

2. línia minulosti – obdobie prvej republiky, mladosť Zity, obdobie SNP (ukrývanie Majerského)

vn torn kompoz cia
Vnútorná kompozícia

1952

súčasnosť

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945

SNP

Zároveň autor čitateľovi postupne odkrýva nevypovedané či skryté súvislosti a vzťahy medzi postavami, ktoré ich vedú k jednotlivým činom...

Konflikt a kompozícia umožňuje čitateľovi prenikať do vzájomných vzťahov a psychických stavov postáv cez netradičné riešenie kompozície z časového hľadiska.

1939

začiatok vojny

rok 1952
rok 1952

DEJ

 • Zita počúva v rádiu záznam súdneho procesu s tzv. triednymi nepriateľmi
 • medzi obžalovanými - Jozef Majerský (podľa prokurátora – zradca, kulak, sabotér)
 • Majerský tvrdí, že je nevinný
 • jeden zo svedkov – Mišo Černek(Zitin manžel) – bývalý veliteľ partizánskej skupiny, svedčí, že M. ušiel od svojej jednotky, chcel zradiť partizánov
 • Zita sa hnevá na manžela, vie, že obvinenia sú nepravdivé
 • spomienky........
slide10

1952

súčasnosť

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945

SNP

1939

začiatok vojny

rok 1945
rok 1945
 • Zita doma sama s chorým dieťaťom, kolísala ho v kolíske
 • Mišo – veliteľ partizánskej skupiny, nemala o ňom žiadne správy
 • dedinu obsadili Nemci – mnohých zabili (ženy aj deti), domy podpálili
 • do kuchyne zrazu vošiel Majerský – žiadal o pomoc a úkryt
 • Zita sa bála, napriek tomu ho ukryla v izbe pod perinami
 • Majerský sa pridal k partizánom iba z vypočítavosti
 • bol členom skupiny, ktorej velil Mišo
 • Maj. ochorel (bolesti v očiach), rozhodol sa, že opustí skupinu, v noci zišiel z hôr a vošiel do 1. domu na kraji dediny, nevedel, kto tam býva
 • v izbe si uvedomil, čo spravil, možno ohrozil ostatných (stopy v snehu)
 • výčitky svedomia – že Zitu dostal do nebezpečenstva, že jej v minulosti ublížil
 • Zita v kuchyni pripravuje M. jedlo, spomienky.......

DEJ

slide12

1952

súčasnosť

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945

SNP

1939

začiatok vojny

rok 1939
rok 1939
 • na začiatku vojny pracovala s matkou v Čechách na veľkostatku, varili robotníkom
 • Majerský – šafár, ženatý, jeho vzťah k Zite
 • ako sa jej „zbavil“ – Jano Ragala
 • vyhnaní z veľkostatku
 • Zita a Jano - manželia
 • smrť Ragalu
 • Zita sa opäť vydáva – Mišo Černek

DEJ

slide14

1952

súčasnosť

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945

SNP

1939

začiatok vojny

rok 194515
rok 1945
 • Zita kolíše chorého syna
 • zvuk kolísky upútal nemeckého dôstojníka, veliteľa oddielu SS
 • zvuk mu pripomenul detstvo
 • Nemci vtrhli do Zitinej chalupy, v kuchyni, posmech zo Zity, zábava Nemcov
 • Majerský v izbe – útek cez okno, streľba, 3 Nemci ranení, 2 mŕtvi
 • chytili Majerského, vzdal sa
 • obavy Zity, že ju zabijú
 • Nemci odchádzajú so zatknutým Majerským

DEJ

slide16

1952

súčasnosť

1952

súčasnosť

1945

SNP

1945

SNP

1939

začiatok vojny

rok 195217
rok 1952

DEJ

 • Zita a manžel počúvajú záver súdneho procesu
 • Majerský – odsúdený na 12 rokov väzenia a konfiškáciu majetku
 • Zita vyčíta manželovi, že svedčil proti M.
 • Mišo výpoveď musel podpísať, bol prinútený
 • Zita stráca dôveru, obáva sa, že Mišo svedčil proti M. z pomsty a zo žiarlivosti
uk ky textu
ukážky textu

„Svedčil si...“ Hnev rozochvel Zite stíšený hlas. „Nemal si tak! Pre seba zabúdaš na iných! Dbáš len na seba, akoby si bol sám na svete! Tebe Majerský neublížil... Prečo si tak na neho svedčil, ty -?“

„Lebo chceli,“ povedal Černek, „aby si aj ty, aby si aj ty svedčila. Ty ho vraj, ty ho vraj poznáš, ty by si vedela o ňom viac povedať ako ja – a ja som nechcel, aby si ty na neho svedčila, preto som svedčil ja sám, ja sám, aby si, aby si nemusela ty –“

uk ky textu19
ukážky textu

Možno veriť Mišovi? Spytovala sa v duchu a bránila sa dorážajúcej myšlienke, či sa jej muž Mišo takto nevypomstil Majerskému. Mišo je raz taký, raz onaký, doma tak, na súde ináč – iste nemohol a nemôže zabudnúť Majerskému Radotín.

A nestihla Majerského pravda? Za všetko, čo vykonal jej a iným? Ak Mišo nehovorí pravdu, zle je – a ak...?

Z núdze sa vydala za neho, z núdze s ním i teraz žije – a Mišo to vie.