Udsk pr va
Download
1 / 30

ĽUDSKÉ PRÁVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 670 Views
 • Uploaded on

ĽUDSKÉ PRÁVA. Občianska výchova 8.ročník. Obsah. Čo sú ľudské práva Ochrana ľudských práv Základné ľudské práva Organizácie ochraňujúce ľudské práva Úloha – Aké právo znázorňuje obrázok ? Práce detí Informačné zdroje. 1. Čo sú ľudské práva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ĽUDSKÉ PRÁVA' - mariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udsk pr va

ĽUDSKÉ PRÁVA

Občianska výchova

8.ročník


Obsah
Obsah

 • Čo sú ľudské práva

 • Ochrana ľudských práv

 • Základné ľudské práva

 • Organizácie ochraňujúce ľudské práva

 • Úloha – Aké právo znázorňuje obrázok ?

 • Práce detí

 • Informačné zdroje


1 o s udsk pr va
1. Čo sú ľudské práva

 • Ľudská bytosť je veľmi zraniteľná a potrebuje ochranu pred zanedbávaním, násilím.

 • Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam a sú postavené na zásade “všetci ľudia sú si rovní“.

 • Ľudské práva by sme mohli chápať aj ako základné pravidlá hry, ktoré musia rešpektovať vládnuci aj ovládaní.


2 ochrana udsk ch pr v
2. Ochrana ľudských práv

 • Masakry a hrôzy druhej svetovej vojny, medzinárodná odozva Holocaustu, zločiny proti ľudskosti, ktoré odhalil norimberský proces, vyburcovali vôľu svetového spoločenstva nastoliť trvalý mier a chrániť jednotlivcov pred útlakom.


Organiz cia spojen ch n rodov
Organizácia Spojených národov

 • organizácia ochraňujúca ľudské práva

 • r. 1945 vznik Komisie pre ľudské práva

 • úloha komisie - vypracovať Medzinárodnú chartu ľudských práv

 • jej prvú časť tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv

 • OSN ju prijala 10. decembra 1948

 • 10.december = DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV


RADA EURÓPY

 • vznik v roku 1949

 • úloha : ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát

 • sídlo Štrasburg vo Francúzsku


Základné ľudské práva

 • právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť

 • nikoho nemožno držať v otroctve vystavovať mučeniu či ponižovaniu

 • rovnosť pred zákonom, bez diskriminácie

 • ochrana nášho súkromia, rodiny, domácnosti, korešpondencie pred nedovoleným zásahom

 • právo na majetok


Mah tma g ndh
Mahátma Gándhí

 • indický politik, bojovník za ľudské práva

 • organizoval po celej Indii odpor proti cudzej nadvláde na zásade: nespolupracovať so zlom, nespravodlivosťou a vykorisťovaním

 • bojoval zvláštnou zbraňou zvanou ohynsa – vylúčenie násilia


„Skutočným zdrojom práv je povinnosť. Ak si splníme všetky naše povinnosti, ľahko dosiahneme, že iní budú rešpektovať naše práva.“

Mahátma Gándhí


Sú rôzne organizácie, ktorých cieľom je dodržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.

Pozrime sa teraz na nasledujúce logá organizácii a skúsme správne priradiť názov k obrázku.


Organiz cie ochra uj ce udsk pr va
Organizácie ochraňujúce ľudské práva medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.

UNHCR – Organizácia na ochranu utečencov

Rada Európy

- cieľom je chrániť a rozvíjať ľudské práva a základné slobody


Amnesty Internacional medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.

-hnutie za prepustenie ľudí väznených za svoje názory, farbu pleti, náboženstvo, etnický pôvod

OSN - Organizácia spojených národov

-cieľom je medzinárodný mier


Ak pr vo zn zor uje obr zok
Aké právo znázorňuje obrázok ? medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.

 • Nasledujúce obrázky vyjadrujú niektoré ľudské práva.

 • Pozrime sa na obrázky a pokúsme sa povedať, ktoré ľudské právo znázorňujú


Pr vo na udsk d stojnos neby poni ovan
Právo na ľudskú dôstojnosť – nebyť ponižovaný medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na starostlivos opateru
Právo na starostlivosť, opateru medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na cestovanie sloboda pohybu
Právo na cestovanie, sloboda pohybu medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na svoj n zor sloboda prejavu
Právo na svoj názor, sloboda prejavu medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na ist ivotn prostredie
Právo na čisté životné prostredie medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na listov tajomstvo
Právo na listové tajomstvo medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na zdravotn starostlivos
Právo na zdravotnú starostlivosť medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na vzdel vanie
Právo na vzdelávanie medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na s kromie
Právo na súkromie medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na s kromn majetok
Právo na súkromný majetok medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na ivot
Právo na život medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr vo na zhroma denie
Právo na zhromaždenie medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr ce det
Práce detí medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr ce det1
Práce detí medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Pr ce det2
Práce detí medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.


Informa n zdroje
Informačné zdroje medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.

 • Krsková, Krátka: Základy práva. Bratislava, SPN 2001.

 • Krsková, Ďurajková, Drozdíková: OBČIANSKA VÝCHOVA pre 8.ročník ZŠ. Bratislava, SPN 2004.

 • www.


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť medzinárodný mier a bezpečnosť, ochraňovať ľudské práva.

Mgr. Andrea Toporová

Základná škola

Nemocničná 987

Považská Bystrica

marec 2006


ad