odabrana poglavlja upravljanja kvalitetom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ODABRANA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ODABRANA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ODABRANA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ODABRANA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM. Ak. god. 2011 / 12. Literatura:. J.M.Juran: Quality Control Handbook , McGraw Hill , New York, 1999 M.L.Crossley: Statistical Quauality Methods , ASQ Wilsonsin , 2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ODABRANA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura
Literatura:
 • J.M.Juran: QualityControlHandbook, McGrawHill, New York, 1999
 • M.L.Crossley:StatisticalQuaualityMethods, ASQWilsonsin, 2000
 • H.L.Apfelberg,M.J.Apfelberg: ImplementingQuality Management intheGraphicArts, GatfPress, Pitsburgh, 1999
 • K.E.Rizzo, Total ProductionMaintenance, GATFPress, Pitsburg, 2001.
ispit
Ispit
 • Pohađanje nastave : obavezno
 • Izrada seminarskog rada – prezentacija
 • Usmeni ispit
cilj kolegija
Cilj kolegija:
 • Upoznavanje sa suvremenim metodama upravljanjem kvalitete
 • osposobljavanje za praktičnu primjenu navedenih metoda u grafičkoj proizvodnji
definicija kvalitete
Definicija kvalitete
 • Koliko je jednoznačan pojam?
 • Kako je definirati?
 • Kvaliteta prirodnih resursa
 • Kvaliteta ljudskih stvaralačkih aktivnosti
 • Kvaliteta aktivnosti kojima se kroz različite transformacijske procese i sustave proizvode različiti proizvodi
 • Kvaliteta : Proizvodi– generički pojam (roba, usluga, software)
slide6

Značenje kvalitete poraslo:

- jačanje konkurencije

- globalizacija

- razvoj novih tehnologija

koncepcija kvalitete
Koncepcija kvalitete:
 • uključenje cijele tvrtke,
 • svih poslovnih procesa,
 • svih zaposlenika,
 • menadžment (iz tehničke u menadžmentsku kategoriju)
 • Kvaliteta integralni dio proizvodnje
 • Proizvodnja proizvoda u skladu s potrebama i zahtjevima kupca bez greške
proces
Proces
 • Proces je postupni slijed aktivnosti, čija je namjena stvaranje određenih učinaka za kupca, kao što su fizički proizvodi, usluge, ili informacija.
 • Proces je specifična kombinacija strojeva, operatora, radnih metoda, materijala, alata (oruđa, pomagala) i čimbenika okoline, čijim se zajedničkim djelovanjem pretvaraju ulazi u izlaze
kvaliteta konkurentnost
Kvaliteta – konkurentnost
 • konkurentnost preduvjet za uspješnost na tržištu
 • Konkurencija na različite načine
 • Moguće identificirati prioritete koje prihvaćaju različite tvrtke
europska povelja o kvaliteti
Europska povelja o kvaliteti
 • 1. europska konvencija o kvaliteti, Pariz 1998
 • KVALITETA:

- Prednost za Europu u internacionalnoj utrci

 • RAZLOZI:

U globalnoj ekonomiji kompeticija je svuda oko nas. Da bi pobijedili, europski proizvodi i usluge moraju biti najbolji –najbolji ako naš kontinent želi dobiti priliku na međunarodnom tržištu. Kvaliteta je postala ključni čimbenik natjecanja.

slide11

1. danas je kvaliteta ono što privlači poslovni svijet

metodologija, način na koji se potiče aktivno ljudsko sudjelovanje temeljeno na uključivanju i odgovornosti svakog pojedinca

Kvaliteta: cilj i metodologija (motiviranost i odgovornost)

2. Kvaliteta je prioritet (mjera za učinkovitost; nekvaliteta posljedica – gubitak u resursima

slide12

3. Kvaliteta – potpuno uključivanje

interes svake funkcije i svakog pojedinca

PRISEGA EUROPSKIH SUDIONIKA

U cilju postizanja sveukupnog uključivanja, koje je preduvjet za daljnji napredak, javne ustanove te profesionalne i savjetodavne organizacije odlučile su potpisati Europsku povelju o kvaliteti koja ih obavezuje na djelovanje.

potpisnici se obavezuju da e
Potpisnici se obavezuju da će:
 • Promicati opći pristup kvaliteti
 • Razvijati učenje o kvaliteti na svim razinama obrazovanja
 • Razvijati razmišljanja o metodama i alatima za kvalitetu, te osigurati da budu raspoloživi svakome
 • Aktivno sudjelovati u širenju iskustva o kvaliteti
 • Promovirati europsku kvalitetu izvan Europe
slide14

Stalno poduzimati akcije kako bi se postigao napredak u kvaliteti

 • Uključiti se u Europski tjedan kvalitete (2. tjedan studenog)
slide15

8 NAČELA

UPRAVLJANJEM KVALITETOM

8 na ela upravljanja kvalitetom
8 NAČELAUPRAVLJANJA KVALITETOM
 • dobra osnova za uvođenje i razumijevanje kvalitete
 • kao osnova za mjerenje kvalitete na tržištu
1 usmjerenost na kupca
1. USMJERENOST NA KUPCA
 • organizacija ovisi o svojim kupcima
 • razumjeti tekuće i buduće potrebe kupaca
 • Ispuniti zahtjeve kupca , nadvisiti kupčeva očekivanja
1 usmjerenost na kupca1
1. USMJERENOST NA KUPCA

Ključni dobici:

 • povećanje prihoda i udjela na tržištu postignuto fleksibilnim i brzim odgovorima na tržišne mogućnosti
 • povećanje učinkovitosti u korištenju resursa organizacije da bi se povećalo zadovoljstvo kupca
 • uvođenje lojalnosti kupca, koje vodi novim poslovima
2 vo enje
2. VOĐENJE
 • uprava uspostavlja jedinstvo svrhe i smjera organizacije
 • osmisliti i održavati unutrašnje okruženje
 • zaposlenici potpuno uključeni u postizanje ciljeva organizacije
2 vo enje1
2. VOĐENJE

Ključni dobici:

 • Zaposlenici će razumjeti i biti motivirani težnjama i ciljevima organizacije
 • Aktivnosti se procjenjuju, objedinjuju i ostvaraju jedinstvenim načinom
 • pogrešna komunikacija među razinama u organizaciji svesti na minimum
3 uklju ivanje zaposlenika
3. UKLJUČIVANJE ZAPOSLENIKA
 • Zaposlenici na svim razinama su biti u organizacijie
 • potpuna uključenost svih zaposlenika
 • Korištenjem sposobnosti zaposlenika za korist organizacije
3 uklju ivanje zaposlenika1
3. UKLJUČIVANJE ZAPOSLENIKA

Ključni dobici:

 • motiviranost, privrženost i uključeni zaposlenici unutar organizacije
 • inovativnost i kreativnost u unapređivanju ciljeva organizacije
 • zaposlenici postaju odgovorni za vlastite sposobnosti
 • zaposlenici žele sudjelovati pri poboljšanju
4 procesni pristup
4. PROCESNI PRISTUP
 • željeni rezultati se postižu učinkovitije
 • aktivnostima i odgovarajućim resursima se upravlja kao procesima
4 procesni pristup1
4. PROCESNI PRISTUP

Ključni dobici:

 • Niži troškovi i kraće vrijeme učinkovitog korištenja resursa
 • Poboljšani, cjeloviti i predvidivi rezultati
 • Usmjereno i prioritetno poboljšanje povoljnih prilika
5 sustavni pristup upravljanju
5. SUSTAVNI PRISTUP UPRAVLJANJU
 • Identificirati i razumjeti procese
 • Odrediti međusobnu povezanost procesa
 • Upravljati procesima kao doprinos organizacijske učinkovitosti i učinka u ostvarenju svojih ciljeva
5 sustavni pristup upravljanju1
5. SUSTAVNI PRISTUP UPRAVLJANJU

Ključni dobici:

 • Integriranje i ujednačavanje procesa kojima se najbolje postiže željeni cilj/rezultati
 • Poboljšanje sposobnosti procesa
 • Stvaranje kod zainteresiranih strana povjerenje i sliku kao djelotvorne i učinkovite organizacije
6 stalno pobolj anje
6. STALNO POBOLJŠANJE
 • Trajni cilj organizacije
 • Demingov krug kvalitete
6 stalno pobolj anje1
6. STALNO POBOLJŠANJE

Ključni dobici:

 • Povećanje spremnosti na djelovanje kroz poboljšanje organizacijske sposobnosti
 • Usklađivanje aktivnosti poboljšanja na svim razinama prema strateškim namjerama organizacije
 • Fleksibilnost na brzu reakciju na prilike
7 injeni ni pristup dono enju odluka
7. ČINJENIČNI PRISTUP DONOŠENJU ODLUKA
 • Analiza podataka i činjenica
 • Uspješna i dobra odluka samo na osnovu činjenica
7 injeni ni pristup dono enju odluka1
7. ČINJENIČNI PRISTUP DONOŠENJU ODLUKA

Ključni dobici:

 • Povećana sposobnost demonstriranja učinkovitosti prošlih odluka kroz reference na činjeničnim zapisima
 • Povećana sposobnost nadzora, izazova i promjene prilika i odluka
8 obostrani korisni odnos s dobavlja em
8. OBOSTRANI KORISNI ODNOS S DOBAVLJAČEM
 • organizacija i dobavljači su međusobno povezani
 • dobar odnos pridonosi povećanju sposobnosti obje strane u stvaranju vrijednosti
8 obostrani korisni odnos s dobavlja em1
8. OBOSTRANI KORISNI ODNOS S DOBAVLJAČEM

Ključni dobici:

 • povećanje sposobnosti u stvaranju vrijednosti za oba partnera
 • fleksibilnost i brzina u povezanom odgovoru na promjene tržišta ili kupčevih potreba i očekivanja
 • optimalizacija troškova i resursa
prednosti certifikacije
Prednosti certifikacije:
 • Specifikacija priznata na međunarodnoj razini
 • Razvijati učenje o kvaliteti na svim razinama obrazovanja
 • Razvijati razmišljanja o metodama i alatima za kvalitetu, te osigurati da budu raspoloživi svakome
 • Aktivno sudjelovati u širenju iskustva o kvaliteti
 • Promovirati europsku kvalitetu izvan Europe