slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. REGULAMIN PRACY Komisji Oceny Projektów. przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1642/III/08 z dnia 24.06.2008 r. z późn. zm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013' - rose-cherry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

REGULAMIN PRACYKomisji Oceny Projektów

przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1642/III/08 z dnia 24.06.2008 r. z późn. zm.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wrocław, 22 .11. 2012

slide3

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

LISTA EKSPERTÓW W RAMACH RPO WD

Lista Ekspertów jest tworzona w ramach dwóch stopni specjalizacji:

 • Eksperci I stopnia (dawni asesorzy)
 • Eksperci II stopnia (dawni eksperci)

Eksperci są powoływani na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

slide4

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZADANIA EKSPERTÓW I STOPNIA W RAMACH RPO WD

 • Udział w pracach Komisji Oceny Projektów dla trybu konkursowego i systemowego
 • Wydanie dodatkowej opinii m. in. na wniosek innego eksperta - w przypadku projektu skomplikowanego, interdyscyplinarnego, łączącego różne dziedziny specjalistycznej wiedzy
slide5

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZADANIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

 • Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do IZ RPO WD
 • Opiniowanie wniosków w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez IZ RPO WD
 • Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów, przekazanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia przez IZ RPO WD protestów i odwołań wnioskodawców
 • Merytoryczna ocena wniosków, w przypadku ich modyfikacji przez Beneficjenta przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
slide6

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

SKŁAD KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

 • Przewodniczący KOP oraz jego Zastępcy
 • Protokolanci
 • Eksperci I stopnia dokonujący oceny merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory w trybie konkursowym i systemowym
 • Eksperci II stopnia dokonujący oceny merytorycznej projektów indywidualnych wymienionych w IWIPK RPO WD

którzy potwierdzili gotowość do oceny, dyspozycyjność w okresie planowanym na przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku oraz brak konfliktu interesów w stosunku do wniosków złożonych w ramach naboru

slide7

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Eksperci powołani do merytorycznej oceny projektu są zobowiązani do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji bezstronności przed otrzymaniem wniosku do oceny/wydania opinii.

W przypadku odmowy podpisania deklaracji lub zgłoszenia występowania konfliktu interesu, następuje wykluczenie osoby z oceny danego projektu i zastąpienie innymi osobami.

Konfliktem interesów jest zagrożenie bezstronności i obiektywizmu przy ocenie wniosku zgodnie z zapisami wzoru deklaracji bezstronności.

slide8

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

RAMOWY HARMONOGRAM POWOŁANIA I PRAC KOP

TRYB SYSTEMOWY I KONKURSOWY

Powołanie KOP

Stwierdzenie gotowości do oceny i dyspozycyjności

Posiedzenia robocze KOP – losowanie ekspertów

Ocena wniosków przez KOP

14 dni

Składanie wniosków o dofinansowanie (min 30 dni)

Ocena formalna (max 30 dni)

Zaproszenie do składania wniosków

Wybór projektów przez ZWD

Ocena merytoryczna (max 70 dni)

Ogłoszenie o naborze

slide9

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

STRUKTURA FORMULARZA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

 • ogólne informacje o wniosku
 • sekcje kryteriów merytorycznych
 • zdarzenia
 • wynik oceny (dla kryteriów kluczowych)
 • opinia
slide10

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZASADY PODPISYWANIA UMÓW NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

 • umowa o dzieło podpisywana z osobą fizyczną
 • obowiązek dostarczenia oświadczenia do celów podatkowych przed podpisaniem umowy
 • wysokość wynagrodzenia:
   • 600 zł brutto za ocenę projektu zgłoszonego w trybie konkursowym lub systemowym
   • 1200 zł brutto za projektu zgłoszonego w trybie indywidualnym
   • połowa wynagrodzenia podstawowego za wydanie opinii do projektu oraz za powtórną ocenę projektu w wyniku jego modyfikacji
 • rachunek może być wystawiony:
   • po zakończeniu oceny merytorycznej projektu (podpisaniu raportu z oceny wniosku)
 • płatność w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku
slide11

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dziękuję za uwagę

Anna Strączek

Tel: ( 071) 776-96-61

astraczek@umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

www.rpo.dolnyslask.pl

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.