ms office 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MS Office 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MS Office 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

MS Office 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

MS Office 2007. Osnove. MS Office 2007. MS Office 2007 sadrži nekoliko programa različitih namjena koji čine cjelinu. To su npr.: Word 2007 (program za obrada teksta), Excel 2007 (program za rad s proračunskim tablicama),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MS Office 2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. MS Office 2007 Osnove

  2. MS Office 2007 • MS Office 2007 sadrži nekoliko programa različitih namjena koji čine cjelinu. To su npr.: • Word 2007 (program za obrada teksta), • Excel 2007 (program za rad s proračunskim tablicama), • PowerPoint 2007 (program za stvaranje i održavanje prezentacija), • Access 2007 (sustav za upravljanje bazom podataka).

  3. Pokretanje Office programa 3 • Gumb Start. • Ponuda Svi programi. • Microsoft Office. • Iz ponude birati program. 4 1

  4. Prozor MS Office programa • Svi Office programi imaju sličnu strukturu prozora • Slični zadaci se u različitim programima rješavaju na sličan način.

  5. Vrpca • Glavna novost je vrpca (engl. Ribbon). • Vrpca zamjenjuje traku s izbornicima, traku s alatima i okno s zadacima iz ranijih inačica Officea.

  6. Vrpca - kartice • Vrpca se sastoji od kartica koje su organizirane prema zadacima kojima su namijenjene. • Kartice su npr.: Polazno, Umetni, Izgled stranice,…

  7. Kartice - grupe • Svaka se kartica sastoji od nekoliko grupa koje glavni zadatak rasčlanjuju na podzadatke.

  8. Naredbeni gumbi • U svakoj se grupi nalaze naredbeni gumbi koji pokreću naredbe ili prikazuju izbornike naredbi.

  9. Naredbeni gumbi • Za svaku se grupu može, odgovarajućom oznakom, otvoriti pripadajući dijaloški okvir. Oznaka za pokretanje dijaloškog okvira.

  10. Naredbeni gumbi - pomoć • Ako korisnik ne zna čemu služi neki od naredbenih gumba, dovoljno je na njemu zadržati kazalo miša i pokazat će se pomoć.

  11. Vrpca Zadatak 1. • Pokrenuti programe: MS Word 2007 i MS Excel 2007. • Usporediti prozore ovih programa. • Pregledati kartice oba programa. • Pogledati nekoliko izbornika koje otvaraju naredbeni gumbi. • Pokrenuti pa zatvoriti nekoliko dijaloških okvira. • Isprobati kako se koristi Pomoć za naredbene gumbe.

  12. Vrpca – kontekstne kartice • Osim uobičajenih kartica, postoje i kontekstne kartice koje se pojavljuju samo kada su potrebne za zadatak koji se trenutno izvodi. Kartica - rad sa slikom

  13. Vrpca – kontekstne kartice • Odgovarajuće kontekstne kartice se pojave po označavanju objekta. • One omogućavaju rad npr. s tablicama, slikama ili crtežima. Kartica - rad sa tablicom

  14. Kontekstne kartice Zadatak 2. • Otvoriti radnu knjigu Uvod.xlsx. • Pregledati kartice. • Označiti grafikon pa ponovo pregledati kartice.

  15. Kontekstne kartice Zadatak 3. • Otvoriti dokument Google.docx. • Pregledati kartice. • Označiti sliku pa ponovo pregledati kartice.

  16. Vrpca – programske kartice • Programske kartice zamjenjuju uobičajene kartice kada se želi prijeći u određene uređivačke načine rada ili prikaze, npr. Pretpregled ispisa.

  17. Gumb MS Office • Gumb MS Office otvara izbornik s naredbama za rukovanje datotekama.

  18. Alatna traka za brzi pristup • Ova se traka nalazi na vrhu prozora programa i omogućuje brzi pristup alatima koji se često rabe.

  19. Alatna traka za brzi pristup • Alatnu traku za brzi pristup može se prilagoditi dodavanjem naredbi ili uklanjanjem suvišnih naredbi.

  20. Minimiziranje prikaza vrpce • Ovaj izbornik nudi i mogućnost minimiziranja prikaza vrpce. • Iz izbornika alatne trake za brzi pristup treba birati: • Minimiziraj vrpcu.

  21. Minimiziranje prikaza vrpce • Izgled vrpce nakon minimiziranja: • Prikaz vrpce se vraća istim postupkom!

  22. Alatna traka za brzi pristup • U alatnu je traku za brzi pristup moguće dodati nove naredbene gumbe. • Potrebno je pokrenuti izbornik alatne trake za brzi pristup pa birati: • Više naredbi... • a potom naredbu Prilagodba.

  23. Dodavanje naredbenog gumba • Treba birati naredbu čiji se naredbovni gumb želi dodati, a potom pritisnuti Dodaj.

  24. Uklanjanje naredbenog gumba • Naredbeni gumb se uklanjapozivom brzog izbornika (desni klik mišem) na gumb koji se želi ukloniti, a potom biranjem naredbe Ukloni s alatne trake za brzi pristup.

  25. Alatna traka za brzi pristup Zadatak 4. • Minimizirati vrpcu programa Excel 2007. • U alatnu traku za brzi pristup programa Word 2007dodati nekoliko naredbenih gumba po vlastitom odabiru. • Ukloniti dodane naredbene gumbe iz alatne trake za brzi pristup.

  26. Statusna traka • Statusna traka se nalazi u dnu prozora a prikazuje: • informacije o aktivnoj datoteci, • gumbe za promjenu prikaza, • klizač za promjenu razine uvećanja.

  27. Statusna traka • U statusnu se traku mogu dodati ili iz nje ukloniti stavke. • Potrebno je pozvati brzi izbornikna statusnu traku (desni klik) pa birati stavku.

  28. Statusna traka Zadatak 5. • U dokumentu Google.docx isprobati kako se mijenjaju razine uvećanja. • U dokumentu Google.docx isprobati kako se mijenjaju prikazi datoteke.

  29. Mini alatna traka • Mini alatna traka omogućava brzo oblikovanje tekstualnog sadržaja datoteke. • Prikazuje se nakon označavanja teksta.

  30. Mini alatna traka • Mini alatna traka pomaže: • pri odabiru oblika znakova, • pri promjeni stilova, boje i veličine znakova, • kod zadavanja poravnanja, razine uvlačenja, grafičkih oznaka i dr.

  31. Okno zadatka • Okna zadataka su dijelovi prozora koji se prikazuju povremeno i to: • kad se odabere odgovarajući naredbeni gumb(npr. Međuspremnik, Isječak crteža) ili • po potrebi(npr. Oporavak dokumenta).

  32. Okno zadatka Međuspremnik Isječak crteža

  33. Okno zadatka Zadatak 6. • U dokumentu Uvod.xlsx pokrenuti dijaloški okvir grupe Međuspremnik pa pogledati okno zadataka Međuspremnik.

  34. Oporavak dokumenta • Ponekad se program može zatvoriti prije spremanja promjena načinjenih u trenutno aktivnoj datoteci zbog npr. nestanak struje ili neispravnog rada programa. • Značajka Oporavak dokumenta oporavlja što je više moguće onog posla koji je izvršen od posljednjeg spremanja datoteke.

  35. Okno zadataka Oporavak dokumenta • Oporavljene se datoteke prikazuju u oknu zadatakaOporavak dokumenta. • Moguće ih je otvoriti, pregledavati, uspoređivati te jednu ili više inačica oporavljene datoteke spremiti.

  36. Nova, prazna datoteka • Za stvaranje nove, prazne datoteke treba birati: • gumb MS Office/Novo, • Prazno i nedavno korišteno, • Prazan dokument, • Stvori. • Svaka nova datoteka ima unaprijed određeno ime, ovisno o vrsti programa (npr. Dokument, Radna knjiga).

  37. Nova, prazna datoteka

  38. Nova datoteka po predlošku • Za lakše stvaranje novih datoteka nude se pripremljeni predlošci. • Predložak je datoteka ujednačenog izgleda dokumenta, kojoj je potrebno dodati sadržaj. • Birati: • gumb MS Office/Novo, • Instalirani predlošci, • Stvori.

  39. Nova datoteka po predlošku

  40. Spremanje datoteka • Datoteka se sprema odabirom: • gumb MS Office • Spremi kao. • Otvara se okvir u koji treba unijeti podatke.

  41. Izabrati mjesto pohrane Upisati naziv Iz ponuđenog popisa moguće je odabrati oblik (vrstu) datoteke. Na kraju Spremi

  42. Spremanje datoteka Program omogućava spremanje datoteka u različitim oblicima zapisa (različitim formatima datoteka).

  43. Datoteka - spremanje Većina programa po zadanoj postavci datoteku sprema u jednu od osobnih mapa trenutno otvorenog korisničkog računa (u primjeru u mapu Moji dokumenti jer je pokrenut Word dokument). Pohranjenu se datoteku može pronaći i u odgovarajućoj biblioteci. (c) S.Šutalo i D.Grundler, 2010. 43

  44. Spremanje datoteka MS Office 2007 sprema datoteke u novom datotečnom formatu temeljenom na XML-u (engl. Extensible Markup Language). U odnosu na prethodne inačice programa MS Office značajke ovog formata su: manje zauzeće memorije, bolja kompatibilnost i prenosivost, bolje obnavljanje datoteka.

  45. Manje zauzeće memorije

  46. Nova datoteka, spremanje Zadatak 7. • U programu MS Word 2007 stvoriti novu praznu datoteku po predlošku ORIEL PISMO. • Datoteku spremiti na radnu površinu pod nazivom Predložak.docx • Umetnuti disketu u disketni pogon, pa na disketi stvoriti mapu Tablica. • U programu MS Excel 2007 stvoriti novu praznu datoteku pa je spremiti u mapu Tablica sa diskete.

  47. Otvaranje postojeće datoteke • Često se javlja potreba za otvaranjem postojeće datoteke za vrijeme dok je odgovarajući Office program već otvoren. • Postojeća se datoteka otvara odabirom: • gumb MS Office/Otvori. • Otvara se okvir u kojem treba odabrati podatke.

  48. Izabrati mjesto na kome je datoteka spremljena Veliki okvir pokazuje sadržaj odabranog mjesta spremanja. Na kraju Otvori

  49. Način kompatibilnosti • Program MS Office 2007 omogućava rad i s datotekama nastalim u starijim inačicama programa. • Pri otvaranju datoteke stvorene programom MS Office 97–2003, uključuje se način rada Način kompatibilnosti(vidljivo u naslovnoj traci prozora).

  50. Način kompatibilnosti • Kada se radi u načinu kompatibilnosti, nisu dostupne sve nove ili poboljšane značajke programa MS Offica 2007. • Umjesto uporabe XML formata datoteke, datoteke se spremaju u MS Office 97-2003 formatu koji se može otvoriti ranijim inačicama programa.