lietuvos respublikos naudingosios i kasenos l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lietuvos Respublikos naudingosios iškasenos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lietuvos Respublikos naudingosios iškasenos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Lietuvos Respublikos naudingosios iškasenos - PowerPoint PPT Presentation


 • 1196 Views
 • Uploaded on

Vilniaus Universitetas Gamtos mokslų fakultetas Geologijos ir mineralogijos katedra. Lietuvos Respublikos naudingosios iškasenos. Tatjana Patašova Vilnius, 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lietuvos Respublikos naudingosios iškasenos' - risa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lietuvos respublikos naudingosios i kasenos

Vilniaus Universitetas

Gamtos mokslų fakultetas

Geologijos ir mineralogijos katedra

Lietuvos Respublikos naudingosios iškasenos

Tatjana Patašova

Vilnius, 2007

slide2

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos: Smėlis; Žvyras; Molis; Durpės; Sapropelis; Dolomitas; Klintis; Kreidos mergelis; Opoka; Nafta.

slide3

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos: Akmens druska; Anhidritas; Gipsas; Geležies rūda; Gelavandenė klintis; Glaukonitinis priesmėlis; Gintaras.

slide4

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Smėlis - nuosėdinė smulkių mineralinių nuolaužų suformuota birioji uoliena, susidedanti daugiausia iš 0,1-5 mm dydžio grūdelių ir kurioje žvirgždo (>5mm frakcija) kiekis neviršija 10 % uolienos tūrio.

Žvyras - tai nuosėdinė, stambianuolaužinė birioji uoliena, susidedanti iš riedulių (skersmuo per 70 mm), žvirgždo (5-70 mm) ir smėlio (0,1-5 mm) su aleurito ir molio priemaiša. Žvyras yra tinkamas eksploatuoti, kai jo naudingajame sluoksnyje 5-70 mm skersmens frakcijos vidurkis yra didesnis nei 10 %, o molio ir aleurito dalelių priemaiša mažesnė nei 5 %.

slide5

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Smėlio telkiniaiPagal kilmę skirstomi į: eliuvinius; deliuvinius; proliuvinius; aliuvinius; fliuvioglacialinius; ežerų; jūrų; eolinius.

Pagal geologinį amžių itin paplitę žemės plutoje kvartero, neogeno ir paleogeno.Lietuvos didžiausi kvartero amžiaus smėlio telkiniai – Sandrupys (Varėnos r.), Ropėjos (Trakų r.);neogeno – Anykščių (Anykščių r.),

Pagal mineralinę sudėtį smėlis g.b.:monomineralinis (oligomiktinis);polimineralinis (polimiktinis).

Paprastai pagal mineraloginę sudėtį Lietuvos smėliuose vyrauja kvarco (50-80%), karbonatų (10-30%) feldšpatų (5-10%) grūdeliai. Kiti mineralai bei uolienų nuolaužos sudaro palyginti nedidelę priemaišų dalį.

slide6

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Žvyro telkiniaipagal geologines susidarymo sąlygas ir geografinę padėtį skirstomi į: upinius; fliuvioglacialnius (zandrai, ozai, keimai ir jų terasos); litoralinius (jūrų ir ežerų); kalnų laikinų vandens srautų išnašų kūgiai.

Pagal geologinį amžių į:

kvartero – dabartinius;

senuosius – susikaupė ankstesnių geol. sistemų metu (praktinė reikšmė ribota, kadangi uolienų nuolaužos ir mineralai dažnai susicementavę).

Stambiausi Lietuvos žvyro telkiniai yra Serapiniškių, Margių (Trakų r.); Rizgonių, Zatyšių (Jonavos r.); Kalnėnų (Jurbarko r.).

slide7

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

1 lentelė.Kvartero žvyro ir smėlio telkinių svarbiausieji rodikliai

Žvyras is smėlis naudojamas betono, asfaltbetonio gamybai, kelių tiesimui, silikatiniams ir keramikiniams dirbiniams gaminti, pagalbiniams statybos darbams ir kitur.

slide8

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

1 pav. Detaliai išžvalgytų smėlio ir žvyro isteklių pasiskirstymas pagal panaudojimo sritį bei administracinį Lietuvos suskirstymą 2003-01-01 (sudaryta pagal: KNIIB, 2003.)

slide9

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Molisyra polidispersinė sistema. Jis yra sudarytas iš įv. dydžio dalelių, kurias galima suskirstyti iš esmės į molio (dalelės <0.005 mm) ir aleurito (dalelės 0.05 – 0.005 mm), bei retasniais atvejais – smėlio (2-0.05mm).

slide10

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

2 pav. Balansiniuose molio telkiniuose išžvalgytų išteklių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2003-01-01, mln. m3 ir % (sudaryta pagal: KNIIB, 2003.)

slide11

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Pagal granuliometrinę molio dalelių sudėtį yra išskiriamos 4 molio grupės :

 itin dispersiškas (<0.01mm dalelių kiekis >85%, <0.001mm >60%);

 vidutiniškai dispersiškas (<0.01 mm – 60-85%, <0.001mm – 40-60%);

 mažai dispersiškas (<0.01mm – 30-60%, <0.001mm – 15-40%);

 rupus (<0.01mm - ≤30%, <0.001mm - ≤15%).

Pagal mineralinę sudėtį gali būti :

monomineralinis (oligomiktinis);

 polimineralinis (polimiktinis).

Mineralinėje sudėtyje vyrauja hidrožėrutis, kaolinitas, chloritas, montmorilonitas, pirofilitas, alofanas. Molyje taip pat yra daug kvarco, feldšpatų ir kitų silikatinių mineralų.

Molio cheminėje sudėtyje vyrauja SiO2 (30-70%). Kitų cheminių elementų yra mažiau: Al2O3 (10-40 %), H2O (5-15 %). Svarbesnios priemaišos Fe2O3, TiO2, taip pat K2O, NaO, CaO, MgO, SO3, CO2, P2O5.

Pagal geologines formavimosi sąlygas išskiriami:

 dulėjimo plutos*;

 deliuvinis;

 aliuvinis;

 ežerinis;

 jūrinis*;

 glacialinis;

 limnoglacialinis*;

 liosinis*.

slide12

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Geologinis molynų amžius labai įvairus. Labiausiai išplitęs kvartero, neogeno ir paleogeno. Didelių išteklių aptinkama ir mezozojaus ir paleozojaus erų uolienose.

Lietuvoje didžiausi molio telkiniai

kvartero amžiaus (kainozojaus eros) :

Kuksų, Dysnos (Ignalinos r.);

Lapės (Kauno r.);

Kertupio (Kaišiadorių r.);

Tauragės (Tauragės r.);

triaso amžiaus (mezozojaus eros):

Šaltiškių, Alkiškių (Akmenės r.);

devono amžiaus (paleozojaus eros):

Ukmergės (ukmergės r.).

2 lentelė. Įvairios genezės molio telkinių svarbiausieji rodikliai

slide13

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

 • Kvartero amžiaus moliai pagal genezę skirstomi į:
 • Glacialinius (genetinis tipas –pagrindinė morena, rūšis –lokali morena)–l.reti, smulkūs.
 • II. Ledyno tirpsmo vandens:
 • Vidinio ledo – limnokeimai . Jie yra mažo ploto, nedideli, sudėtingos sandaros,
 • b) Marginaliniai – limnoglacialiniai kraštiniai gūbriai. Jų plotas panašus į limnokeimus, tačiau čia labai storas perspektyvių nuosėdų klodas. Molio kokybė gera (dispersiškas, plastiškas), bet sandara sudėtinga. Stambiausi ir svarbiausi Lietuvos telkiniai – Vidurio Lietuvos fazės: Šatijai, Lapės – Kauno r., Ariogala (Moliepiai).
 • c) Prieledyninių baseinų – limnoglacialinės didžiosios ir lokalios lygumos, sališkų aukštumų pašlaičių ir marginalinių aukštumų pašlaičių glaciodepresijos. Jiems būdingas juostuotas (varvinis) sluoksniuotumas rodantis sezoninę sedimintaciją. Jie yra nesudėtingos sandaros, būdingas lyguminis reljefas, vienoda kokybė, dėsningai pasiskirsčiusios karbonatinės konkrecijos, gana pastovus naudingo klodo storis, lygi asla.
 • Didžiausi limnoglacialinių baseinų plotai:
 • - Jūros-Šešupės,
 • - Kauno-Kaišiadorių,
 • - Dysnos,
 • - Mūšos,
 • - Simno-Stakliškių,
 • - Vievio-Širvintų,
 • - Dusios-Obelijos.

}

 didelis plotas

 gana storas sluoksnis

 itin dispersiška medžiaga

 mažiau karbonatų

}

 plonas naudingas sluosknis, nors plotainemaži

 daug karbonatų

slide14

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

3 pav. Didžiausių limnoglacialinių baseinų išsidėstymas ir jų ryšys su ledyno pasitraukimo iš Lietuvos stadijomis ir fazėmis.

Limnoglacialiniai baseinai: 1- Simno-Balbieriškio,

2 – Kauno Kaišiadorių,

3 – Jūros-Šešupės,

4 – Vievio-Širvintų,

5 – Dysnos,

6 – Mūšos,

7 – Ventos.

Ledyno pasitraukimo stadijų ir fazių ribos:

G – Grūdos stadijos,

Ž – Žiogelių fazės,

B – B – Baltijos stadijos, RL – Rytų-Lietuvos fazės, PL – Pietų-Lietuvos fazės, VL – Vidurio-Lietuvos fazės,

ŠL – Šiaurės-Lietuvos fazės (pagal Gaigalą ir Kazakauską, 1997)

slide15

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Pagrindiniai kvartero molių mineralai: hidrožėrutis (65-75 %), kaolinitas (10-20 %), montmorilonitas (0-10 %), chloritas (0-10 %). Taip pat pasitaiko ne molio mineralai: kvarcas, karbonatai, amorfinės organinės medžiagos ir kt.

Kvartero molių cheminė sudėtis: SiO2 – 45-60 %;

Al2O3 – 13-17 %;

Fe2O3 – 4-7 %;

TiO2 – 0.5-0.9 %;

CaO – 5-10 %;

MgO – 3-5 %;

K2O – 2-4 %;

NaO – 0.5-1 %.

Kvartero molis naudojamas statybinės keramikos (plytų, čerpių, drenų, keramikinių blokų, grindų plytelių ir kt.), rečiau keramzito gamybai.

slide16

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Durpės – organinės kilmės degioji nuosėdinė uoliena, susidariusi iš pelkių augalijos liekanų.

Durpės gali susidaryti ežerų vietoje, šiems pamažu prisipildant nuosėdų ir durpojų (2/3 durpynų Lietuvoje tokios kilmės), arba buvusiuose dirvožemių plotuose, kur susitelkė per daug drėgmės ir įsivyravo pelkinė augmenija, turinti daug organinių medžiagų.

slide17

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Gero susiskaidymo durpės (H>20%) daugiausia naudojamos kuro, o mažaskaidės – kraiko gamybai. Iš durpių daromas kompostas (juo gerinamos dirvos), gaminami daigų auginimo vazonėliai, įpakavimo medžiagos, pašarinės mielės. Gydomosios durpės tiekiamos kurortų gydykloms. Durpės taip pat puiki žaliava chemijos pramonei (amoniakui, acto rūgščiai, degutui, vaškui, parafinui, bitumui ir kt. produktam gaminti).

Durpynai užima 6.4 % Lietuvos teritorijos, tačiau jie pasiskirstę netolygiai. Didžiausi durpynai :

- Didysis tyrulis (Radviliškio r.),

- Aukštumala (Šilutės r.),

- Rėkyva (Šiaulių r.),

- Ežerėlis (Kauno r.),

- Baltoji vokė (Vilniaus r.),

- Šepeta (Kupiškio r.),

- Laukėsa (Šilutės r.).

4 pav. Balansinių durpių išteklių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2003-01-01, mln. t ir % (sudaryta pagal: KNIIB, 2003.)

slide18

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Sapropelis yra koloidinis, į drebučius panašus dumblas, nusėdantis stovinčio vandens telkiniuose ir turintis ne mažiau 10 % organinių medžiagų.

Pagrinde naudojamas kaip trąša, taip pat gali būti naudojamas kaip priedas pašarų gamyboje, chemijos pramonėje (galima išgauti vaškus, dervas, naudojamas kosmetinių priemonių gamyboje)

Lietuvoje yra detaliai išžvalgyti ir turi leidimus gavybai 3 telkiniai :

- Paežerė (Šilalės r.),

- Rėkyva (Šiaulių r.),

- Medžialenkė (Mažeikių r.).

slide19

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Dolomitas – nuosėdinė karbonatinė uoliena, sudaryta iš to paties pavadinimo mineralo (CaMg(CO3)2 su nedidele (iki 25%) kitų mineralų priemaiša (kalcito, gipso, molio, geležies oksidų).

Perspektyviausi Lietuvos telkiniai yra devono sistemos, išsidėstę Lietuvos šiaurinėje dalyje:

- Petrašiūnai, Klovainiai, Krivaičiai (Pakruojo r.),

- Skaistgirys (Joniškio r.),

- Čedasai (Rokiškio r.).

Dolomito skalda Lietuvoje naudojama kelių tiesimui, blokai – statyboje, taip pat kaip apdailos medžiaga. Dolomitas yra gera termoizoliacinė medžiaga, naudojamas metalo lydymo aukštakrosnių išklojimui, chemijos ir stiklo pramonėje.

slide20

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Klintis – nuosėdinė karbonatinė uoliena, kurios sudėtyje vyrauja (>50%) mineralas kalcitas (CaCO3), dažnai būna aleurito, molio, dolomito priemaišos.

Lietuvoje kasama viršutinio permo klintis :

- Menčiai (Akmenės r.),

- Narbučiai (Akmenės r.),

- Karpėnai (Akmenės r.).

Klinties panaudojimas gana platus. Sutrupinta klintis naudojama kelių tiesimui. Klinties blokai – pastatų statymui. Klintis panaudojama kaip žaliava cemento, kalkių gamybai.

slide21

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Kreidos mergelis arba mergelis – nuosėdinė uoliena, sudaryta pagrinde iš mineralo kalcito (CaCO3) ir turinti > 25% molio priemaišos, dėl ko yra pilkesnės spalvos, melsvo ar gelsvo atspalvio.

Lietuvoje surasti kreidos mergelio telkiniai yra netoli žemės paviršiaus slūgsančiose kreidos laikotarpio nuogulose arba jų luistose kvartero storymėje. Dabar detaliai išžvalgyti yra 7 telkiniai Šakių, Varėnos ir Vilniaus rajonuose. Kasamas kreidos mergelis tik Vilniaus rajono Juodžių telkinyje. Iš šio telkinio iškasta žaliava naudojama rūgščių dirvų kalkinimui.

Seniau ši naudingoji iškasena naudota statybinėms kalkėms gaminti bei rūgščioms dirvoms kalkinti. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą iš jos buvo bandyta gaminti ir cementą, tačiau gamyba truko neilgai.

slide22

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Opoka – nuosėdinė silicitinė uoliena. Tai pilka, kieta, kriauklėto lūžio, poringa uoliena, kurios sudėtyje vyrauja (iki 90%) opalinis SiO2 su kalcito bei chalcedono, nedidele kvarco, glaukonito, žėručio ar fosfatų priemaiša.

Lietuvoje daugiausia aptinkama viršutinės kreidos, rečiau paleogeno nuogulose. Arčiausiai žemės paviršiaus yra vakarinėje Lietuvos dalyje, Šilutės rajone, Stoniškių ir Žemaitkiemo apylinkėse.

Opoka gail būti naudojama kaip priedas cemento gamyboje, garso izoliacijai gaminti. Taip pat naudojama cheminiams teršalams absorbuoti.

slide23

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Nafta– Žemės plutoje susidaręs degus skystis, aliejaus konsistencijos. Randama nuosėdinės kilmės akytose uolienuose, įsisunkusi į smėlį, smiltainį, klintį.

Lietuvos teritorijoje naftos telkinių surasta vakarinėje šalies dalyje. Detaliai išžvalgyti naftos telkiniai:

Girkaliai – Girkalių plotas,

Kretinga, Nausodis – Plungės plotas ;

Genčiai – Šventosios plotas;

Ablinga, Šiaurės Vėžaičiai (Antkoptis) ir Vėžaičiai – Klaipėdos plotas;

Degliai, Pociai, Sakučiai, P. Šiūpariai, Šiūpariai, Vilkyčiai – Gargždų plotas;

Platelių plotas.

Šiuose telkiniuose nafta susikaupusi kambro periodo smiltainiuose.

Kiti Lietuvos telkiniai nėra detaliai išžvalgyti (aprobuoti ištekliai) ir eksploatuojami.

Nafta – svarbus energijos šaltinis, ji yra pagrindinė žaliava naftos chemijos pramonei, gaminant benziną, skystą kurą, žibalą, tepalus, asfaltą, vazeliną ir kt.

slide24

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Akmens druska – cheminės kilmės nuosėdinė uoliena, daugiausia sudaryta iš halito (NaCl) mineralo kristalų. Aptinkama su kitų druskų (polihalito, silvino), natrio ir magnio sulfatų, kalio minralų, anhidrito, gipso, karbonatų, molingos medžiagos, organinės ir bituminės medžiagos priemaiša ir dujų įtarpiais.

Lietuvos teritorijoje parengtiniai išžvalgytas vienas Usėnų telkinys (Šilutės r.), išskirti 3 prognoziniai plotai – Gorainių (Šilutės r.), Pajūrio bei Žvilių (Šilalės r.).

Akmens druska naudojama maistui, druskos rūgščiai, chlorui gaminti.

slide25

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Anhidritas – sulfatų grupės nuosėdinė uoliena, sudaryta iš anhidrito mineralo (CaSO4), neretai su gipso, dolomito, molio priemaiša.

Lietuvos teritorijoje paplitęs pietų ir pietvakarių dalyje. Pagal susidarymo amžių – viršutinio permo.

Detaliai išvalgytas vienas Pagirių telkinys (Kauno r.)

Anhidritas turėdamas į gipsą panašias savybes yra naudojamas kaip statybinė medžiaga.

slide26

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Gipsas – šviesiai pilka, įv. atspalvio, tirpi vandenyje, minkšta, nuosėdinė uoliena, sudaryta iš sulfatų klasės gipso mineralo (CaSO4·2H2O). Aptinkama dažnai su dolomito, molio, anhidrito priemaišomis.

Lietuvoje aptinkamas silūro, devono, permo storymėje. Arčiausiai paviršiaus po kvartero danga randamas šiaurinėje Lietuvoje – Rinkūnai (Pasvalio r.). Taip pat yra virš. permo anhidrito Pagirių telkinio kraige ir asloje.

Naudojamas cemento, stiklo, popieriaus pramonėje, gipskartonio gamyboje, medicinoje, kaip vidaus apdailos akmuo, išdegintas – kaip statybinė rišamoji medžiaga.

slide27

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Geležies rūda – aptinkama Lietuvos kristaliniame pamate.

Ją sudaro magnetitas (Fe3O4), taip pat sulfidai (piritas (FeS2), chalkopiritas (CuFeS2)), bei nerūdiniai mineralai: serpenitas, flogopitas, talkas, kalcitas, chloritas, špinelis ir kt.

Šiuo metu Lietuvoje yra vienintelis parengtiniai išžvalgytas Varėnos geležies rūdos telkinys (Varėnos r.), kurį sudaro 7 atskiri plotai.

slide28

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Gėlavandenė klintis – tai poledynmetyje, holocene, ežeruose bei prie didesnių šaltinių ištakų susiformavusi karbonatinė nuosėdinė uoliena, sudaryta iš kalcito (CaCO3) mineralo. Dažniausiai turi molio, aleurito, bei organinės medžiagos priemaišų.

Pagal susidarymo sąlygas išskiriamos dvi atmainos:

 ežerų klintis (ežerų kreida);

 šaltinių klintis (klintinis tufas).

Kai molio ir aleurito priemaišos yra daugiau 25 %, uoliena vadinama gėlavandeniu mergeliu, kai yra organinės medžiagos – durpinga klintimi.

Lietuvoje daugiausia gėlavendenės klinties sankaupų, ir išžvalgytų telkinių, yra Rytų Lietuvos bei Žemaitijos aukštumose. Šiuo metu detaliai išžvalgyti yra 3 telkiniai: Viešintos (Anykščių r.), Gineitiškės (Trakų r.) ir Minikiai (Ukmergės r.).

Gali būti naudojama rūgščioms dirvoms kalkinti, kalkėms degti, šaltinio klinties kietesnės atmainos – statybinio akmens gamybai.

slide29

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Glaukonitas – tai silikatų klasės hidrožėručių grupės mineralas, kuris koaguliuojant SiO2, Al2O3 ir Fe2O3 koloidams, diagenezės būdu kintant aliumosilikatams, susidaro normalaus druskingumo jūrose, maždaug 20-300 m gylyje. Tai įvairaus atspalvio žali smulkūs grūdeliai.

Lietuvoje glaukonito turtingų nuogulų randama vendo, kambro, ordoviko, silūro, ypač dažnai – apatinės kreidos bei paleogeno sistemų terigeninėse nuogulose.

Šiuo metu Lietuvoje yra vienas parengtiniai išžvalgytas glaukonitinio priesmėlio telkinys – Juodžių (Vilniaus r.), bei 3 perspektyvus plotai Varėnos rajone.

Glaukonitas tinka vandens valymui ir minkštinimui, gali būti naudojamas pigmentų, apdailos medžiagų, mineralinės vatos gamybai, organinių skysčių bei dujų sorbcijai, kaip agrocheminė žaliava – dirvožemių gerinimui bei tręšimui.

slide30

Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos

Gintaras – fosiliniai sakai. Tai organinės kilmės mineralas, susidaręs sustingus spygliuočių augalų sakams.

Lietuvoje daugiausia gintaro slūgso Kuršių marių šiaurinėje dalyje. Šiuo metu yra vienas parengtiniai išžvalgytas – Juodkrantės telkinys (Klaipėdos r.) ir 3 prognoziniai plotai. Manoma, kad šis telkinys susidarė poledynmečiu, Litorinos laikotarpiu.

slide32

3 lentelė. SUVESTINIAI DUOMENYS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS (pagal 2006 01 01 būklę)

Pastaba: * Ištekliai prie detaliau ištirto ploto, (1) - Anhidrito ir gipso telkinys

slide33

Literatūra

 • Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004

- J.Jonynas “Naudingosios iškasenos”;

V.Kazakauskas, “Lietuvos limnoglacialinio molio paplitimas, sudėtis ir sedimentacijos sąlygos” – daktaro disertacija, Vilnius, 2000.

 •  LGT, Naudingosios iškasenos – informacinis biuletenis Nr. 4, Vilnius, 1998;
 • V.Kadūnas, A.Lukošius. “Žemės gelmių turtai – Lietuvos ūkiui”, Vilnius, 1994;
 • Lietuvos geologija, Vilnius, 1994;
slide34

Ačiū už

dėmesį !