slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2007 - 2008 METŲ ATNAUJINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA KAUNAS, PowerPoint Presentation
Download Presentation
2007 - 2008 METŲ ATNAUJINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA KAUNAS,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

2007 - 2008 METŲ ATNAUJINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA KAUNAS, - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

2007 - 2008 METŲ ATNAUJINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA KAUNAS, 2008. PAGRINDINIAI PAKEISTI IR ATNAUJINTI 2007-2008 METŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTAI LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2007 - 2008 METŲ ATNAUJINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ APŽVALGA KAUNAS,' - anaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
2007 - 2008 METŲ

ATNAUJINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ

APŽVALGA

KAUNAS, 2008

slide2
PAGRINDINIAI PAKEISTI IR ATNAUJINTI 2007-2008 METŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTAI
 • LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

„Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus“ (Žin., 2008, Nr. 50-1876).

 • Darboviečių įrengimo statybvietėje NUOSTATAI (Žin., 2008, Nr. 10-362).
 • Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis NUOSTATAI(Žin., 2007, Nr. 123-5055).
 • Su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka susijusių sąlygų aprašas

(Žin., 2007, Nr. 128-5219).

 • LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas

„Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo “ (Žin., 2008, Nr. 14-490).

 • Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo TAISYKLĖS

(Žin., 2008, Nr. 51-1891).

 • Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos (Žin., 2008, Nr. 55-2113).
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas(Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2003, Nr. 112-4996; 2004, Nr. 28-876; 2004, Nr. 163-5945, 2007, Nr. 69-2720).
slide3

2007 metais Valstybinėje darbo inspekcijoje užregistruoti 98 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe (2008-04-24 duomenimis).Net 30 iš jų sudaro eismo įvykiai, 36 įvyko atliekant statybos, elektros ar mechanizmų remonto darbus.

Šaltinis: Žin., 2008, Nr. 50-1876

slide4
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

„Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus“

(Žin., 2008, Nr. 50-1876)

Siekdamas veiksmingesnės nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos organizuojant darbus aukštyje, iškasose, remonto bei kitus, su pavojais susijusius darbus:

1. N u r o d a u:

1. 1. Įmonių vadovams:

1.1.1. Užtikrinti (užsakovams bei rangovams), kad statybų (rekonstravimo) darbai nebūtų pradėti nė viename objekte, o pradėti nedelsiant sustabdyti, jeigu statinio techniniame projekte nenustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis), o juos atnaujinti tik po to, kai projektuotojai papildys projektą.

slide5
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

„Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus“

(Žin., 2008, Nr. 50-1876)

 • N u r o d a u:

1. 1. Įmonių vadovams:

1.1.2. Per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principus bei vadovaujantis teisės aktais, technologinių procesų ir darbo priemonių dokumentais, reglamentais, organizuoti ir parengti (patikslinti, jei tokie yra parengti) lokalinius teisės aktus mobilioms darbo vietoms:

1.1.2.1. įmonės saugaus darbų atlikimo taisykles (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis), visų pirma – vykdant griovimo (ardymo) darbus, taip pat darbus aukštyje, iškasose, remonto, krovos bei kitus darbus, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką ir akcentuojant pradinio bei tęstinio saugaus darbo metodų mokymo, taip pat atsakomybės klausimus;

1.1.2.2. sistemingos darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės bei stebėsenos tvarką įmonėje, jos padaliniuose (objektuose), nurodant konkrečius darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų, statybos darbų koordinatorių, padalinių vadovų, brigadininkų veiksmus, periodiškumą bei tokių tikrinimų dokumentavimą (arba kitokias parengtos tvarkos įgyvendinimo formas).

slide6
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

„Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus“

(Žin., 2008, Nr. 50-1876)

1. N u r o d a u:

1.1.3. Per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo paskelbimo:

1.1.3.1. Statybviečių informaciniuose stenduose, be kitų duomenų, taip pat nurodyti statybvietę kontroliuojančio Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus pavadinimą, adresą, telefono numerį. (Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių sąrašas 2 priede);

1.1.3.2. su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti įmonės darbuotojus.

1.1.4. Užtikrinti, kad darbo santykiai su samdomais užsienio piliečiaisbūtų įteisinami laikantis norminių teisės aktų nustatytos jų įsidarbinimo tvarkos, taip pat kad jie būtų apmokyti, instruktuoti ir informuoti apie esančius ar galimus rizikos veiksnius įmonėje ar konkrečioje darbo vietoje.

Jei reikia – darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas išversti į jiems suprantamą kalbą (Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, 24 punktas; Žin., 2005, Nr. 53‑1817).

slide7
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

„Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus“

(Žin., 2008, Nr. 50-1876)

1. N u r o d a u:

1.2. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams:

1.2.2. Tiriant sunkius ar mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, išsiaiškinti ne tik tiriamos nelaimės priežastis bei su tuo susijusius pažeidimus, bet kartu atlikti įmonės tikrinimą kituose jos padaliniuose (objektuose), nustatant, kaip įgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai bei nurodymai, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių įteikti reikalavimai bei priemonės, susijusios su kelių eismo pažeidimų ir alkoholio vartojimo darbe prevencija.

slide8
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas

„Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus“

(Žin., 2008, Nr. 50-1876)

1. N u r o d a u:

1.3. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių vedėjams:

1.3.1. organizuoti tikslinius tikrinimus, visų pirma mobiliose darbo vietose, apie tai iš anksto nepranešant įmonėms, pažeidimus fiksuojant visais galimais informacijos rinkimo būdais ir priemonėmis;

1.3.2. rengti papildomus darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tikrinimus įmonėse, kai paaiškėja, kad lengvi nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę atliekant pavojingus darbus (tokių darbų sąrašas 3 priede), įmonėse ištirti formaliai, Valstybinei darbo inspekcijai pateiktuose Nelaimingų atsitikimų aktuose nenurodytos tikros nelaimingų atsitikimų darbe priežastys ir nenumatytos veiksmingos prevencijos priemonės;

1.3.3. atskirais mirtinų bei sunkių nelaimingų atsitikimų atvejais, taip pat nustačius įmonėse besikartojančius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurie rodo vadovų aplaidumą, atsakomybės stoką, kai nereaguojama į darbo inspektoriaus nurodymus, medžiagą dėl vadovų atsakomybės perduoti nagrinėti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba jo pavaduotojams.

slide9
Darboviečių įrengimo statybvietėje

NUOSTATAI

(Žin., 2008, Nr. 10-362)

10. Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojasne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią (3 priedas), jei:

10.1. statybvietėje vykdomi darbai, nurodyti šių Nuostatų 2 priede;

10.2. rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga;

10.3. statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojodarbo dienų (pamainų) darbų apimtis.

slide10

(Išankstinio pranešimo apie statybos pradžią forma)

_____________________________________________________

(pranešimo sudarytojo pavadinimas)

_____________________________________________________

(adresas, telefonas)

Valstybinės darbo inspekcijos

___________________ teritoriniam skyriui

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS APIE STATYBOS PRADŽIĄ

__________________________

(data)

1._______________________________________________________________________________________

(tikslus statybvietės adresas)

2._______________________________________________________________________________________

(statytojas (užsakovas), įmonės pavadinimas ir kodas, vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas)

3._______________________________________________________________________________________

(darbų, vykdomų pagal 1 priedą, rūšis)

4._______________________________________________________________________________________

(statinio statybos (projekto) valdytojas: vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas)

5._______________________________________________________________________________________

(statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: vardas, pavardė, adresas, telefonas)

6._______________________________________________________________________________________

(statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: vardas, pavardė, adresas, telefonas)

7. ________________________________________________________________________________________________

(planuojama statybos darbų pradžia)

8. ________________________________________________________________________________________________

(planuojama statybos darbų trukmė)

9. ________________________________________________________________________________________________

(statybvietėje planuojamas didžiausias darbuotojų skaičius)

10._______________________________________________________________________________________________

(statybvietėje planuojamas dirbančių rangovų, subrangovų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius)

11. ______________________________________________________________________________________

(statybos rangovas (rangovai), įmonės pavadinimas ir kodas, vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas, faksas)

12. ______________________________________________________________________________________

(duomenys apie jau parinktus rangovus, subrangovus)

13._______________________________________________________________________________________

(pavojingi darbai statybvietėje (2 priedas)

14._______________________________________________________________________________________

(informacija apie per paskutinius trejus metus įvykusius sunkius ar mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe

__________________________________________________________________________________________

ar darbuotojams pripažintas profesines ligas (nelaimingų atsitikimų darbe, pripažintų profesinių ligų skaičius)

Statytojas (užsakovas) arba

statinio statybos valdytojas ________________ _____________________

(parašas) (vardas, pavardė)

slide12
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis NUOSTATAI (Žin., 2007, Nr. 123-5055)

7.7. Darbdavys privaloinformuoti darbuotojus, atliekant instruktavimą darbo vietoje, apie naudojamų asmeninių apsaugos priemonių, turinčių atitikti Nuostatų 7.3 ir 7.4

punktų reikalavimus, paskirtį ir apie tai, nuo kurių rizikos veiksnių jos saugo.

Rengti asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo ir naudojimo mokymus ir, jei reikia, demonstravimą. Pagrindinius naudojimosi reikalavimus įrašyti į darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.

slide13

DARBUOTOJO ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ APSKAITOS KORTELĖ

Nr. ______________

Vardas _________________________________________________________________________________________________

Pavardė ________________________________________________________________________________________________

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio Nr._________________________________________________________________________

Padalinys _______________________________________________________________________________________________

Darbo vieta _____________________________________________________________________________________________

Pareigos ________________________________________________________________________________________________

Priėmimo į darbą data _____________________________________________________________________________________

Lytis______________________

Ūgis______________________

Dydis:

drabužio_____________________

avalynės_____________________

galvos apdangalo______________Kitos________________________________________________

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (pagal patvirtintą sąrašą)

200__ m. ______________ mėn. ___ d.

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo __________________ ____________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Vieną egzempliorių gavau: ______________________ ____________________

(parašas) (vardas, pavardė)

slide14

ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (GRĄŽINIMO) ŽINIARAŠTIS NR. _____

Išdavimo (grąžinimo) data ________________

Darbuotojas ___________________________________________________________

(vardas, pavardė, padalinys, pareigos, darbo laiko apskaitos žiniaraščio Nr.)

Suma žodžiais: ____________________________________ Lt _______ ct

Išdavė: ______________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

Gavo: _______________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

slide15
NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ

METODINĖS REKOMENDACIJOS

Patvirtintos LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. V-132

(Žin., 2008, Nr. 55-2113)

2. Šių Metodinių rekomendacijų tikslas – rekomenduoti darbdaviui procedūras, kaip nušalinti nuo darbo darbuotoją, kai darbuotojas darbo metu yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

slide17
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos

(Žin., 2008, Nr. 55-2113)

4. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalis).

slide18

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų

1 priedas

......................................................................................................

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

NUŠALINIMO NUO DARBO

DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AKTO

PAVYZDINĖ FORMA

200....m. .......................... d.   Nr. ............

.................. val. ....................min.

 ......................................................

(surašymo vieta)

Pagrindas _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(tarnybinis pranešimas, kita informacija)

Darbuotojas _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

Pareigos________________________________________________________________________________________________________________________________________

Darbo vieta_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas _________________________________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus, kt.) ___________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Nerišli kalba ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ______________________________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Alkoholio nustatymo iškvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai:

Kiti duomenys ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Darbuotojui įteiktas raštiškas nurodymas pateikti paaiškinimą dėl pateiktų įtarimų, kad jis yra

neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų ________________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

slide19

Nušalinamo darbuotojo paaiškinimas raštu ________________________________________________________________________________________________________________

(pateikė, atsisakė pateikti, kita)

Siuntimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą _________________________________________________________________________

  (įteiktas – 1, neįteiktas – 2)

Darbuotojas atsisakė medicininės apžiūros atlikimo ________________________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Darbuotojas atsisakė vykti darbdavio transportu ir darbdavio atstovas sutiko, kad

darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą _______________________________________________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Nušalinimo aktą užpildė:

  ________________________________________ ___________________________________ _______________________________________

(pareigos) (parašas)(vardas ir pavardė)

________________________________________ ___________________________________ _______________________________________ 

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

________________________________________ ___________________________________ _______________________________________ (pareigos)  (parašas) (vardas ir pavardė)

Nušalinamo darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su nušalinimo aktu:

(susipažinau ir sutinku/nesutinku su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

 (parašas)

 ________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 ________________________________________________

(data)

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su nušalinimo aktu*

  ______________________________________ _____________________________________ ____________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

______________________________________ _____________________________________ ____________________________________ 

(pareigos) (parašas)(vardas ir pavardė)

______________________________________ ______________________________________ ____________________________________ 

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

* Pildoma, jei nušalinamas darbuotojas atsisako susipažinti su nušalinimo aktu.

slide20
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos

(Žin., 2008, Nr. 55-2113)

9. Rekomenduojama, kad nušalinamas darbuotojas įmonės vadovo arba kito darbdavio įgalioto asmens raštišku nurodymu nedelsdamas raštu pateiktų paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų. Apie tai, kad darbuotojui pateiktas raštiškas nurodymas, raštu pateikti paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų ir apie paaiškinimo pateikimą ar nepateikimą rekomenduojama pažymėti Nušalinimo akte.

10. Susipažinus su Nušalinimo aktu, nušalinamam darbuotojui siūloma jame pasirašyti nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų.

slide21
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos

(Žin., 2008, Nr. 55-2113)

12. Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu (apie tai pažymi Nušalinimo akte ar nepasirašo Nušalinimo akto) arba nepateikia paaiškinimo dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, rekomenduojama, kad įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas surašytų Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo, jį įteiktų darbuotojui ir pastarąjį pristatytų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntimo kopiją rekomenduojama saugoti įmonėje.

slide22
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos

(Žin., 2008, Nr. 55-2113)

22. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės apžiūros akto išvada patvirtina, kad nušalintas nuo darbo darbuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, medicininės apžiūros išlaidas Lietuvos Respublikos darbo kodekso XVII skyriuje nustatyta tvarka atlygina nušalintas darbuotojas.

slide23
Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos

(Žin., 2008, Nr. 55-2113)

29. Jeigu nušalinamas darbuotojas nesutinka pasirašyti Nušalinimo akto, Siuntimo arba atsisako vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, darbdavys turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais ir kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustatytomis priemonėmis.

slide24

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas(Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2003, Nr. 112-4996; 2004, Nr. 28-876; 2004, Nr. 163-5945, 2007, Nr. 69-2720)

AKTUALIAUSI PAKEITIMAI

 • 8 straipsnis. Mokymas saugos ir sveikatos srityje

(galioja nuo 2007 m. birželio 7 d.).

 • 12 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse

(įsigalios nuo 2008 m. liepos 1 d.).

 • 12(1) straipsnis. Juridinių ir fizinių asmenų, teikiančių darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, licencijavimas

(įsigalios nuo 2008 m. liepos 1 d.).

 • 15 straipsnis. Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse

(galioja nuo 2007 m. birželio 7 d.).

 • 21 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai.

(galioja nuo 2007 m. birželio 7 d.).

 • 38 straipsnis. Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos

(galioja nuo 2007 m. birželio 7 d.).

 • 39 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas

(įsigalios nuo 2008 m. liepos 1 d.).