slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS REZERVAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS REZERVAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
brianne

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS REZERVAS - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS REZERVAS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS REZERVAS CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGOS (CSPA)

 2. PRISTATYMO TIKSLAS Supažindinti konferencijos dalyvius su: – sudarymo, kaupimo ir tvarkymo esama būkle; – administravimo subjektais; – tvarkymo, administravimo ir naudojimo problemomis; – tvarkymo ir administravimo perspektyvomis.

 3. VALSTYBĖS REZERVO PASKIRTIS • Mobilizaciniams poreikiams • Ūkio ir civilinės saugos sistemos funkcionavimo poreikiams patenkinti mobilizacijos, ekstremalių situacijų bei ekonominės grėsmės sąlygomis

 4. CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAI • Koordinatorius – Ūkio ministerija • Tvarkytojas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (PAGD) • Atsakingieji saugotojai – Apskričių viršininkų administracijos, Savivaldybių administracijos, Apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) ,

 5. TEISĖS AKTAI • Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 78-2359) • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 200 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymą (Žin., 2001, Nr. 18-559) • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 751 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1883) • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 440 ,,Dėl civilinės saugos priemonių valstybės rezervo sudėties, jo dydžio nustatymo, kaupimo, saugojimo, atnaujinimo“ (Žin., 2000, Nr. 33-935; 2001, Nr. 77-2701; 2007, Nr. 94-3786)

 6. VALSTYBĖS REZERVO KOORDINATORIAUS TEISĖS AKTAI • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 208 ,,Dėl valstybės rezervo tvarkymo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2001) • Ūkio ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 377 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 208 ,,Dėl valstybės rezervo tvarkymo“ pakeitimo (Žin., 2002, Nr. 105-4737)

 7. TVARKYTOJO TEISĖS AKTAI (PAGD prie VRM direktoriaus įsakymai) 1.Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų tvarkymo ir administravimo plėtotės programa (2007 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1-370) 2. Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų saugojimo tvarkos aprašas (2008 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-30 (Žin., 2008, Nr. 18-667) 3. PGV valstybės rezervo CSPA atsakingojo saugotojo funkcijoms atlikti biudžeto lėšų poreikio metams apskaičiavimo metodika. (2008 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1-107) 4. Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų techninės priežiūros instrukcija (2008 gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1-158) 5. Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų perdavimo, priėmimo ir pristatymo į panaudojimo vietą esant ekstremaliai situacijai, taip pat ekstremalios situacijos padariniams likviduoti tvarkos aprašas (2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-349, Žin., 2008, Nr. 127-4872) 6. PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1-279 ,,Dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų perdavimo ir priėmimo akto pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 103-4242)

 8. CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ ATSARGŲ NOMENKLATŪRA 1.Individualiosios apsaugos priemonės (kvėpavimo takų, odos ir akių apsaugos priemonės) 2. Dozimetriniai ir cheminės žvalgybos prietaisai (dozimetrai, dozės galios matuokliai, cheminių medžiagų detektoriai) 3. Siuviniai (palapinės, miegmaišiai, maišai smėliui) 4. Metalo produkcija (plieninis lynas) 5. Virtuvės reikmenys (termosai, vandens bakeliai) 6. Inventorius, įrankiai (valtys, krosnelės, domkratai, gervės, gelbėjimo virvės, pjūklai, biotualetai, žibalinės lempos ir t. t.) 7. Speciali įranga (sanitarinio švarinimo įranga, vandens siurbliai, elektros generatoriai, įranga darbui griuvėsiuose, cheminių incidentų likvidavimo įranga, mobiliosios vandens tiekimo sistemos) 8. Ryšio sistemos aparatūra (stacionariosios ir nešiojamosios radijo stotys)

 9. PRIPUČIAMA VALTIS BUSH F-420R

 10. ELEKTROS GENERATORIUS GEKO 10001 ED-P/ZEDA

 11. APŠVIETIMO ĮRANGA

 12. ??? Per kiek laiko turėtų būti sutelkiamos valstybės rezervo priemonės į įvykio vietą?

 13. 3 GENERATORIUS 10 PALAPINIŲ 50 GUMINIŲ BATŲ 19 PALAPINIŲ 2 GENERATORIUS 2 GENERATORIUS 3 GENERATORIUS 16 PALAPINIŲ 12 PALAPINIŲ 8 PALAPINIŲ 3 NEŠVARAUS VANDENS SIURBLIUS CSPA PAGALBAI TEIKTI SUTELKIMO SCHEMA

 14. CSPA TVARKYMO, ADMINISTRAVIMO IR NAUDOJIMO PROBLEMOS • Sandėlių teritorinis išdėstymas nustatytas atsižvelgiant į administracinį šalies suskirstymą (neįvertinant ekstremalių situacijų susidarymo grėsmes) • Perteklinis atsakingųjų saugotojų skaičius • Saugojimo sąlygos neatitinka nustatytus atsargų kokybės, saugumo bei panaudojimo galimybių reikalavimus • Neužtikrinama saugomų atsargų techninė priežiūra ir įrenginių darbinė būklė • Lėšos, skirtos saugojimo išlaidoms dengti, panaudojamos neefektyviai • Susidarius ekstremaliai situacijai atsakingieji saugotojai negali užtikrinti operatyvaus ir saugaus atsargų pristatymą į panaudojimo vietas

 15. CSPA ATSAKINGIEJI SAUGOTOJAI 2006M. 64 PGT atsakingieji saugotojai 1 AVA atsakingieji saugotojai 9 savivaldybių atsakingieji saugotojai 54 CSPA ATSAKINGIEJI SAUGOTOJAI 2006 M.

 16. CSPA ATSAKINGIEJI SAUGOTOJAI 2008M. 35 PGT atsakingieji saugotojai 11 AVA atsakingieji saugotojai 6 savivaldybių atsakingieji saugotojai 18 CSPA ATSAKINGIEJI SAUGOTOJAI 2008 M.

 17. NUMATOMOS PRIEMONĖS • Racionaliai išdėstyti sandėlius šalies teritorijoje • Sumažinti atsakingųjų saugotojų bei atsargų saugojimo vietų skaičių • Sandėlių, atitinkančių nustatytus atsargų kokybės, saugumo bei panaudojimo galimybių reikalavimus, įrengimas • Patvirtinti atsargų poreikio nustatymo kriterijus. Naujai nustatyti atsargų nomenklatūrą ir sukaupimo kiekius • Tobulinti atsargų tvarkymo, administravimo ir panaudojimo sistemą bei tvarką • Sukurti atsargų techninės priežiūros, kokybės išlaikymo ir darbinės būklės palaikymo sistemą • Tobulinti atsargų tvarkymo teisinę bazę • Mažinti atsargų saugojimo išlaidas

 18. PLANUOJAMI CSPA ATSAKINGIEJI SAUGOTOJAI 9 PGV atsakingieji saugotojai 3 AVA atsakingieji saugotojai 0 savivaldybių atsakingieji saugotojai 6 PLANUOJAMI CSPA ATSAKINGIEJI SAUGOTOJAI

 19. CSPA ATSAKINGŲJŲ SAUGOTOJŲ PARINKIMO KRITERIJAI

 20. CSPA PANAUDOJIMAS 1.Savivaldybių administracijų, apskričių viršininkų, ministerijų prašymai dėl leidimo panaudoti CSPA ir įsakymų kopijos dėl ekstremalios situacijos paskelbimo) 2.PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas dėl CSPA panaudojimo ekstremalios situacijos metu

 21. CSPA PANAUDOJIMAS

 22. CSPA PANAUDOJIMAS

 23. AČIŪ UŽ DĖMESĮ! PAGD Plėtros valdybos viršininkas Audrius Čiuplys, Tel. (8 5) 271 6881 El.p. a.ciuplys@vpgt.lt