Studijos Lietuvos - PowerPoint PPT Presentation

Jims
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studijos Lietuvos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studijos Lietuvos

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
Studijos Lietuvos
361 Views
Download Presentation

Studijos Lietuvos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Studijos Lietuvos emes ukio universitete

  2. Kas tai yra LUU? LUU universitetinio tipo auktoji mokykla, pletojanti mokslinius tyrimus ir ruoianti plataus profilio, auktos kvalifikacijos emes, miku ir vandens ukio specialistus

  3. Kokia LUU misija? Gausinti ir skleisti inias reikalingas emes, miko, vandens ukio ir aplinkos itekliu racionaliam naudojimui, bei tinkamos kokybes produktu gamybai. Ruoti teorikai ir praktikai pasirengusi ir gebanti naudotis mokslo bei iuolaikinemis technologijomis jaunima

  4. Trumpa LUU istorija 1819-1832 m. Vilniaus universitete, Fizikos-matematikos fakultete veike emes ukio katedra. 1924 m. rugsejo 3d. Dotnuvoje isteigta emes ukio akademija. Oficialiai atidaryta spalio 15 d.

  5. EMES UKIO AKADEMIJA DOTNUVOJE, PRIE KARA 1924 m.

  6. Trumpa LUU istorija 1924 1937 m .m. baigiamuosius egzaminus ilaike 462 ir apgyne diplominius darbus 125 absolventai. 1945 m. Akademija pervardinta i Lietuvos emes ukio akademija. Tais pat metais akademija perkeliama i Kauna

  7. EMES UKIO AKADEMIJA DOTNUVOJE, PO KARO 1944 m.

  8. Doc. V. Juozapavicius dekanas 1947 - 1950

  9. Trumpa LUU istorija 1946 m. jau veikia 4 fakultetai: agronomijos, miku ukio, emes ukio mechanizacijos, hidromelioracijos ir emetvarkos. 1949 m. isteigiamas emes ukio ekonomikos fakultetas.

  10. Trumpa LUU istorija 1957 m. akademija i Kauno palaipsniui pradeta kelti i Noreikikes. Perkelimas galutinai baigtas 1964 m. 1984 m. baigti statyti vandens ukio ir emetvarkos bei ekonomikos fakultetu rumai

  11. Didejant studentu skaiciui ir atidarius neakivaizdini skyriu, patalpos, esancios anktos, be to, buvo problemu veiojant studentus i mokomaji uki Noreikikese. Buvo nuspresta pastatyti atskira Lietuvos emes ukio akademijos miesteli.

  12. Trumpa LUU istorija 1996 spalio men. 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu pakeistas statusas Akademija tapo Lietuvos emes ukio universitetu.

  13. LUU struktura

  14. Dabar LUU yra 5 fakultetai: Agronomijos (AF) Ekonomikos ir vadybos (EVF) Miku ir ekologijos (MEF) emes ukio ininerijos (UIF) Vandens ukio ir emetvarkos (VUF)

  15. LUU yra 3 mokslo ir studiju institutai: Kaimo kulturos (KKI) Aplinkos (AI) Fundamentiniu mokslu studiju (FMSI) Vandens ukio emes ukio ininerijos

  16. LUU yra: Bandymu stotis Mokomasis ukis emes ukio mokslo ir technologiju parkas

  17. LUU valdymas: Sprendiamoji valdia Akademinis susirinkimas ir Senatas Vykdomoji valdia Rektorius ir rektoratas

  18. LUU valdymas: Rektorata sudaro: Rektorius prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas Senato pirmininkas prof. habil. dr. Rimantas Velicka Studiju prorektorius doc. dr. Jonas Caplikas Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Albinas Kusta Fakultetu dekanai, institutu direktoriai ir Studentu atstovybes prezidente ivile Vytartaite

  19. Studentai Dienininese studijose >3000 Neakivaizdiniese studijose >3000 Magistrantura > 700 Doktorantura > 70 I viso ~7000

  20. Personalas Profesoriai 50 Docentai 200 Asistentai, lektoriai 200 Mokslo darbuotojai 50 Bibliotekos darbuotojai 32 Administracija 71 Ukio darbuotojai 452 Pagalbinis personalas 210 I viso 1279

  21. Agronomijos fakultetas (AF) Agronomijos fakultetas ikurtas kartu su emes ukio akademija 1924 m. Pradioje jis vadinosi Agronomijos skyrius, kuriame pagrindine specialybe buvo agronomija. 1930 m. prie Agronomijos skyriaus ikurta namu ukio sekcija, - 1936 m. taip pat pavadinta skyriumi. Pastaraji skyriu baigusios specialistes igydavo agronomes-eimininkes kvalifikacija.

  22. Agronomijos fakultetas Fakultete - 84 darbuotojai, dirbantys pedagogini, mokslini ir pagalbini aptarnaujamaji darba. Pagrindinio personalo sudetyje 9 profesoriai, 33 docentai, 14 lektoriu ir vienas asistentas. Fakultete i viso 942 studentai (2005 m. duomenys)

  23. Agronomijos fakulteto vadovybe: Taryba: AF tarybos pirmininkas Doc. Liuda ilenaite ir 20 tarybos nariu (1 studentu atstovas - AF studentu tarybos pirmininkas Goda Keraite) Dekanatas: Dekanas - doc. dr. Viktoras Pranckietis; prodekanai doc. Aurimas Krasauskas ir doc. Vaclovas Boguas, studiju administratores Jadvyga Arvasiene ir Renata Grigalaitiene, referente Zita Rugienyte.

  24. Agronomijos fakulteto vadovybe Dekanatas: C.R. 341k., 339k. (nuo 9 val.) Tel. (8-37) 752203, 752266 Telefaksas. (8-37) 752293 E-patas. af@lzuu.lt

  26. LUU studiju sistema

  27. Studijos LUU Nuosekliosios studijos: Dienines/nuolatines arba neakivaizdines/itestines Pagrindines universitetines (bakalauro) Magistranturos Doktoranturos Dalines (nenuosekliosios) studijos

  28. Studijos LUU Dienines/nuolatines (darbo dienos metu) Neakivaizdines/itestines (4 savaiciu trukmes sesijos semestrai pavasari ir rudeni) Vakarines (po darbo dienos valandu)

  29. Studiju struktura LUU

  30. Studijos LUU Studiju matavimo vienetai kreditai, semestrai. 1 kreditas = 40 akademiniu valandu, studento darbo savaite (auditoriniai usiemimai + savarankikas darbas) 1 semestras ~ 15 kreditu. 1 studiju metai ~ 30 kreditu Bakalauro studijos (6 metai) ne maiau 160 kreditu

  31. Studijos LUU Studijos vyksta pagal studiju programas. Jas sudaro studiju dalykai. Studiju dalykas tam tikros kreditu apimties programos dalis skirta studijuojamu objektu painimui: Privalomieji dalykai Laisvai pasirenkamieji dalykai Alternatyvieji dalykai dalykai

  32. Studijos LUU Studiju dalyko kodas 7 enklai. Pirmosios dvi raides fakultetas arba institutas (AF, EV, IF, MF, V) Antrosios dvi raides katedra, pvz.: BO Penktoji raide studiju pakopa (B, M, D, N) Du skaiciai studiju dalyko numeris katedroje (nuo 01 iki 99) Pvz.: AFBOB09 Mikrobiologija 3Kr.

  33. Studijos LUU Studiju vertinimas: Semestro eigoje Sesijos egzaminu metu Galutinis paymys kaupiamasis balas. Galutinis paymys deimtbaleje sistemoje nuo 10 iki 5 (teigiamas ivertinimas)

  34. Studijos LUU Studiju vertinimas: 10 (Puikiai) igytu iniu apimtis 100-95% 9 (Labai gerai) - igytu iniu apimtis 85-95% 8 (Gerai) igytu iniu apimtis 75-85% 7 (Vidutinikai) igytu iniu apimtis 65-75% 6 (Patenkinamai) igytu iniu apimtis 55-65% 5 (Silpnai) igytu iniu apimtis 50-55%

  35. Studijos LUU Studiju vertinimas: Studiju dalyko vertinimai (balai) raomi i studiju knygele ir egzaminu lapus Neilaikius egzamino igyjama akademine skola. Keliant i auktesni kursa u akademines skolas reikia moketi skaciuojant nustatyta kaina kiekvienam dalyko kreditui.

  36. Studiju LUU nutraukimas Paties studento praymu Del mirties Nustatytu laiku neusiregistravus studijoms U nepaanguma Laiku negrius i akademiniu atostogu Perejus studijuoti kitur Neilaikius baigiamojo egzamino, neapgynus baigiamojo darbo Nevykdant mokejimo u studijas sutarties salygu iurkciai paeidus LR istatymus, LUU galiojancia drausme

  37. Studentu ileidimo akademiniu atostogu tvarka Pagrindiniu studiju studentai ileidiami akademiniu atostogu del: Ligos Vaiko auginimo Blogos materialines padeties Ivykimo i usieni dirbti pailgintam laikotarpiui Del sudetingos situacijos darbe

  38. Studentu ileidimo akademiniu atostogu tvarka Studentai, pageidaujantys akademiniu atostogu, fakulteto dekanui pateikia: Prayma Universiteto rektoriaus vardu Ligos atveju gydytoju komisijos payma Vaiko auginimo atveju vaiko gimimo liudijimo kopija Sudetingos situacijos darbe atveju imones, istaigos ar kitos organizacijos, kurioje dirba studentas, vadovo argumentai suteikti akademines atostogas yra motyvuoti

  39. Studentu ileidimo akademiniu atostogu tvarka Blogos materialines padeties atveju: - eimos sudeties payma; - paymas i eimos nariu darbovieciu apie priskaiciuota ir imoketa darbo umokesti bei kitas imokas; - paymas i darbo biru apie eimos nariams imoketas bedarbio paalpas; - paymas i SODROS apie eimos nariu gaunamas pensijas; - paymas apie gaunamas socialines paalpas; - paymas i ivairiu mokyklu (jeigu eimoje yra moksleiviu ir studentu); - paymos apie Nekilnojamojo turto registre iregistruotus emes sklypus kopija arba seniunijos payma apie emes sklypo, kuriuo naudojasi eima, dydi. - kitus bloga materialine padeti irodancius dokumentus.

  40. Studentu ileidimo akademiniu atostogu tvarka Ivykimo i usieni studijuoti atveju: - daliniu studiju usienio universitete sutartis ar kitas oficialus dokumentas, irodantis, kad studentas yra kvieciamas terminuotoms studijoms (ne ilgesnems kaip 2 metu trukmes).

  41. Akademiniu atostogu trukme Studentams suteikiamu akademiniu atostogu trukme vieneri metai. Akademines atostogos gali buti pratestos dar vienerius metus. Vaiko auginimo atveju akademines atostogos gali buti pratestos dvejus metus i eiles (pratesima iforminant kiekvienais metais). Visais atvejais, iskyrus ivykima studijuoti i usienio auktasias mokyklas pagal tarptautines studentu mainu programas, studentai akademiniu atostogu metu stipendijos negauna, studiju imoku nemoka.

  42. GRIIMO I AKADEMINIU ATOSTOGU TVARKA Baigiantis atostogu laikui, studentas turi pateikti prayma griti i akademiniu atostogu. Griimas i atostogu iforminamas rektoriaus isakymu. Fakulteto dekanas kontroliuoja studentu griimo i akademiniu atostogu laika. Jeigu pasibaigus akademiniu atostogu terminui studentas per dvi savaites i studijas negrita, dekanas privalo parengti studiju prorektoriui teikima del ibraukimo i studentu sarau.

  43. Studiju imoku sumokejimo tvarka Studiju imoka ar kaina studentai ir klausytojai privalo sumoketi iais terminais: u studiju pirmaji semestra per 14 dienu nuo studento pakvietimo studijuoti; u antraji ir velesnius semestrus, per sesijos pirma savaite;

  44. Studiju imoku sumokejimo tvarka Fakultetu dekanai per pirmaja kiekvieno menesio puse inagrineja pradelsto studiju imokos ar studiju kainos nemokejimo atvejus ir imasi priemoniu jiems paalinti. Studenta, nesumokejusius u praejusi semestra, dekanas nedelsiant ispeja ratu. Jeigu studentas po ispejimo studiju imokos nesumokejo, dekanas rao teikima Universiteto rektoriui del studento ar klausytojo ibraukimo i sarau Kai studentas ar klausytojas jo praymu yra braukiamas i studentu sarau, jis turi buti sumokejes visas studiju imokas ar studiju kaina. Studijas baigiantys studentai ir klausytojai privalo buti visikai atsiskaite u studijas.