TEKNOLOJİ
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 10 EYLÜL-2013. Prof. Dr. Mustafa YAŞAR Doç. Dr. Bilge DEMİR Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAYFECİ. AKADEMİK KURULUN GÖREVİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013

TEKNOLOJİFAKÜLTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

10 EYLÜL-2013

Prof. Dr. Mustafa YAŞAR

Doç. Dr. Bilge DEMİR Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAYFECİ

.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurulun g rev
AKADEMİK KURULUN GÖREVİ

Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul toplantısında sunar.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Laboratuvarlar ve s n flar n yenileme al malar
Laboratuvarlar ve Sınıfların yenileme çalışmaları

 • B 29 ve 201 nolu sınıflar yeniden tefriş edildi ve teknik resim dersleri için kullanıma hazır hale getirildi

 • 203 nolu Bilgisayar laboratuvarı hariç diğer bilgisayar laboratuvarlarının tamamı yenilenmiştir. 203 nolu lab İnternete sürekli açık bırakılacak ve tüm öğrenciler bu bilgisayarları Cumartesi ve Pazar günleri dahil kullanabileceklerdir.

 • Atölyelerde ilave katlar ve Laboratuvarlar yapılmış tefrişat işlemleri devam etmektedir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013

İç Denetim Sistemi EFQM

 • Bu konuda Rektörlük Koordinatörlüğüne Stratejik Plan ve İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıştır.

 • EFQM kalite yönetimi konusunda Üniversitemiz tarafından kurulan komisyonda Teknoloji Fakültesi’ni temsilen Doç. Dr. Süleyman SEMİZ görevlendirilmiş ve Fakültemizde Kalite Alt Kurulu oluşturulmuştur.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Teknoloj fak ltes dani ma kurulu
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Birim yöneticisi, Birim Yöneticisi Yardımcıları, Birimlerin

Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcıları, Eğitim – öğretim hizmetleri olan Bölüm Başkanı / Başkanları, Program Sorumlusu / Sorumluları ve bu üyelerin seçtiği bölüm ya da programlarla ilgili kamu ya da özel sektör temsilcilerinden oluşur. Bu kurula birim yöneticisi başkanlık eder.

Alt Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası birim sekreterliği tarafından yürütülür.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Teknoloji fak ltesi sanayi staj ve son s n f rencilerinin durumu
Teknoloji Fakültesi Sanayi Stajı ve son sınıf öğrencilerinin durumu

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Sa l ve g venli i
İş sağlığı ve güvenliği öğrencilerinin durumu

4857 Sayılı İş Kanunu madde 77’de” işveren çalışanları karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır” hükmü konmuştur. Bundan dolayı Atölye ve Laboratuvarlarda kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi eğitimi verilecek, sonra ekiple beraber risk değerlendirmesi yapılacaktır. İşyeri risk gurubu ve büyüklüğü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak üretim alanları, tezgâhlar, kullanılan iş makinesi ile ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar yapılacak ve işyeri risk haritası hazırlanması gerekecektir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Bilgi i lem
Bilgi işlem öğrencilerinin durumu

 • Talep eden tüm öğretim elemanlarımıza kişisel web sayfası Bilgi işlem daire başkanlığı tarafından açılmakta ve bu konuda her türlü teknik destek yine bilgi işlem tarafından yapılmaktadır.

 • Otomasyon bu sene tamamen BİLGİ İŞLEME devredilmiştir. Ara sınav ve finaller ilan edilen gün ve saate kadar girilmesi gerekmektedir. Bu konuda uzatma yapılmayacaktır.

 • Bilgi işlemle ilgili her türlü sıkıntı için 2168 e not bırakılacak ve 10 dakika içinde geri dönüş olacaktır.

 • Tüm üniversite içerisinde kablosuz ağ oluşturulmuş olup tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına açılmıştır. Daha sonra girişlerde her öğretim elemanı ve öğrenci kendi şifresiyle girebilecektir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013
SKS öğrencilerinin durumu

 • Kantinden sıcak içecekler hariç her türlü ihtiyacınıza kısa zamanda cevap verilecektir. Kantinin dahili numarası 1284 dür.

 • Mesleki Kulüplere destek sağlayalım, bu amaçla kurulan ve faaliyet gösteren kulüplerde çalışan öğrencilere daha fazla ilgi gösterelim.

 • FEN Fakültesinde bulunan idari personel yemek hanesi Akademik personel yemek hanesinin yan tarafına taşınmıştır.

 • İdari personel yemekhanesi öğrenci yemek hanesi olmuştur.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


D ner sermaye faal yetler
DÖNER SERMAYE FAALİYETLERİ öğrencilerinin durumu

Döner Sermaye Kapsamında Fakültemizde 792,000 Tl’lik iş Yapılmıştır, Buna KABUSEM ve İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri dahil edilmemiştir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Proje al malar
Proje Çalışmaları öğrencilerinin durumu

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ öğrencilerinin durumuProjeler

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


2011 13 y l tamamlanan projeler
2011-13 Yılı Tamamlanan Projeler öğrencilerinin durumu

Sayın Prof.Dr.Durmuş KAYA ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler

Kardemir Kuvvet Santralı 3 Adet OPG Buhar Kazanı Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü,

Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü

Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü

Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü

TÜBİTAK TEYDEB Destekli “Ray Profil Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt Optimizasyonu Yapmak, Atık Isıdan Maksimum Yararlanmak Amacıyla Yeni Bir Reküperatör ile Ekonomizer Tasarımı ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması”

Bütçesi ≈ 1.650.000 TL

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Devam eden projeler
Devam Eden Projeler öğrencilerinin durumu

 • TÜPRAŞ İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde Enerji Etütleri ve Verimlilik Artırıcı Proje danışmanlığı-Schneider Elektrik ile birlikte

 • Bütçesi ≈ 1.380.368 TL

 • Hayvansal Atıkların Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretimi ve Biyogazın Gaz Motoru-ORÇ Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı

 • Bütçesi ≈ 1.157.054 TL

 • Ray Profil Haddehanesi tav fırını ekonomizerinden elde edilen sıcak suyun absorbsiyonlu chillerde kullanılarak elektrik trafo odaları ve eğitim binasında soğutma amaçlı kullanımı,

 • Yaklaşık Bütçesi ≈ 1.200.000 TL

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Devam eden projeler1
Devam Eden Projeler öğrencilerinin durumu

 • Sayın Prof.Dr.Süleymen GÜNDÜZ ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler

 • 113M350 proje numaralı ‘Toz Metalurjisi Yöntemiyle Mikroalaşımlı Çelik Üretimi ve Mikroyapı Mekanik Özellik İlişkisinin Araştırılması’ isimli proje

 • Bütcesi:180.603 TL

Sayın Prof.Dr.İbrahim ÇİFTCİ ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler

Taşlama İşlemi Yerine Sert Tornalama Metodu Kullanılarak Yüksek Dayanımlı Yeni Rulman Bileziklerinin ve Makaraların Üretimi ve Ömür Testi

Bütcesi :440.000 TL

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013
Robot kulübü ekip olarak « öğrencilerinin durumuKuZGuN «U ürettilerBaşta Doç. Dr. Raif BAYIR olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyoruz.

Ekip:

Yer: İzmit Körfez Yarış pisti

Doç. Dr. Raif BAYIR, Öğr. Gör. Ali UYSAL, Arş. Gör. Hasan DEMİR ve

Öğrenciler Selim Yiğit CAFER (BÜYÜK KAPTAN) , Kadir İMDAT, Sezgin ALTUK, Kerem IŞILAK, Yusuf Çağatay ERTUNA, Kamil Yasin KARPUZ, Yavuz UYANIK, Ali Kamil YILDIRIM, Cihan UÇAR, Hakan TÜRE, Hasan Umut YAĞCI olmak üzere 3 öğretim elemanı ve 11 öğrenci ile katılım sağlanmıştır.

Tübitak Formula – G güneş enerjili araç Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünün himayesinde, Karabük Üniversitesi Mekatronik kulübü ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri kulüplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın 24 Ağustos 2013 tarihindeki yarı finallerde aracımız kendi grubunda 6. olarak finale kalma başarısını göstermiştir. 25 Ağustos 2013 tarihindeki final yarışlarında aracımız 15. olmuştur.

Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Bu araç zorunlu alınması gereken malzeme ve sistemler dışındaki tüm kısımlar Teknoloji Fakültesi laboratuvarlarında geliştirilmiştir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013

Kuzgun görünümlü öğrencilerinin durumukartal

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Inovasyon fuar
Inovasyon Fuarı öğrencilerinin durumu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından desteklenen İNOVASYON TÜRKİYE 2013 FUARI’na, üniversitemiz yenilikçi projelerin yer aldığı bir stantla katılacaktır, üniversitemizi projelerinizle ön plana çıkartabilir ve en önemlisi projelerinizi Türk ve dünya sanayici ve yatırımcılarına doğrudan tanıtma imkanı bulabileceksiniz.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul ToplantısıT c b l m sanay ve teknoloj bakanli i sanay genel m d rl
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Kurul Toplantısı SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ara malı, üretim mallarının tüketim malı haline dönüştürülürken aldığı yeni biçim olarak nitelendirilmekte ve ithalatımızın çok önemli bir bölümünü de bu ara malları oluşturmaktadır.

Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek, sürdürülebilir büyüme için bir risk oluşturmaktadır.

Hem cari işlemler açığını azaltmak hem de ihtiyaç duyduğumuz yüksek büyüme oranlarını korumak için üretimde, özellikle ara malı üretiminde yerli katkı oranını yükseltmenin kaçınılmaz olduğu aşikârdır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Sanayi bakanl thalat rakamlar
Sanayi Bakanlığı İthalat Rakamları Kurul Toplantısı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Karab k niversitesi teknoloji transfer ofisi kb tto kurulmas
Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi «KBÜ-TTO» Kurulması

 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) akademik araştırma sonuçlarının etkili bir biçimde ticarileştirilmesini planlayan ve uygulayan birimler olarak faaliyet göstermektedir.

 • Teknoloji Transfer Ofisi,Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek için bilimsel birikimin ekonomik değere dönüşmesini sağlamaktadır.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013

 • 2013 yılında TÜBİTAK tarafından 10 adet devlet ve özel üniversite 1513- Teknoloji Transferi Destekleme Programı kapsamında 1 milyon TL’lik bütçeyle desteklenmiştir. Karabük Üniversitesi olarak en kısa zamanda müracaatımızı yapmayı planlıyoruz.

 • Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ve direktörlüğü görevi fakültemiz Öğretim Üyesi Doç.Dr. Birhan IŞIK tarafından yürütülmektedir.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı


Akadem k kurul toplantisi 10 eyl l 2013

Bizi dinlediğiniz için özel üniversite

«TEŞEKKÜR»

ederiz...

DİLEK VE TEMENNİLER...

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı