Download
akademik genel kurul toplant s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademik Genel Kurul Toplantısı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademik Genel Kurul Toplantısı

Akademik Genel Kurul Toplantısı

285 Views Download Presentation
Download Presentation

Akademik Genel Kurul Toplantısı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akademik Genel Kurul Toplantısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 11 Ekim 2011, Yeşil Salon

 2. DEKANLIK Prof.Dr. Sarp SARAÇ Dekan Prof.Dr.Elif N.ÖZMERT Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Gül ERKİN Dekan Yardımcısı

 3. FAKÜLTE KURULU Prof.Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr.Servet ARIOĞUL Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ülkü AYPAR Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Rezan TOPALOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent SİVRİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Ünitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kubilay İNCİ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. K.Hakan ALTINTAŞ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Akın ÜZÜMCÜGİL Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 4. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Rezan TOPALOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent SİVRİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Ünitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. K.Hakan ALTINTAŞ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kubilay İNCİ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Akın ÜZÜMCÜGİL Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 5. KOORDİNATÖRLER KURULU

 6. KOORDİNATÖRLER KURULU

 7. KOORDİNATÖRLER KURULU

 8. ÖĞRENCİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 9. Talep Edilen ve YÖK Tarafından Verilen Kontenjanlar ile Kaydı Yapılan Öğrenci Sayıları

 10. 2009 ile 2010 Yıllarında Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler (391-370)/370=%5,7 Artış (446-433)/446=%2,9 Azalma

 11. 2010 ile 2011 Yıllarında Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler (391-373)/373=%4,8 Artış (447-433)/433=%3,2 Artış

 12. ÖSS-2010 Sonuçları (*) TÜBİTAK Burslusu, Lise Birincisi Kontenjanı, Yatay Geçiş ile Kayıt yaptıranlar Hariç(**) Okul Birincisi Not: İngilizce Grubundan 6, Türkçe Grubundan 8 öğrenci Sıralamaya dahil değildir.

 13. ÖSS-2011 Sonuçları (*) TÜBİTAK Burslusu, Lise Birincisi Kontenjanı vb. ile Kazananlar Hariç

 14. H.Ü. Tıp Fakültesini Kazanan En Düşük Puanlı Öğrencinin Türkiye Geneli Sıralaması

 15. 2010-ÖSS Tercih Sırası Dağılımı (*)Tüm Öğrenciler 1.Tercihlerine Yerleştirilmişlerdir.

 16. 2011-ÖSS Tercih Sırası Dağılımı (*)Tüm Öğrenciler 1.Tercihlerine Yerleştirilmişlerdir.

 17. ÖSS-2010 Tavan ve Taban Puana Göre Sıralama Tavan Puan Taban Puan

 18. ÖSS-2011 Tavan ve Taban Puana Göre Sıralama Tavan Puan Taban Puan

 19. Son 5 Akademik YıldakiDönem 1,2,3,4,5,6 Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Başarı Yüzdeleri

 20. Dönem 1 Başarı Yüzdesi

 21. Dönem 2 Başarı Yüzdesi

 22. Dönem 3 Başarı Yüzdesi

 23. Dönem 4 Başarı Yüzdesi

 24. Dönem 5 Başarı Yüzdesi

 25. Dönem 6 Başarı Yüzdesi

 26. Kastamonu Tıp ve Bozok Tıp Başarı Yüzdeleri

 27. Dönem 1 Başarı Yüzdesi

 28. Dönem 2 Başarı Yüzdeleri

 29. Dönem 3 Başarı Yüzdesi

 30. Dönem 4 Başarı Yüzdesi

 31. 2010-2011 Öğretim Yılı Başarı Durumları 2009-2010 Eğitim Öğretim Dönemi Mezun Sayısı: 223

 32. ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ

 33. TÜRKÇE GRUBU ÖĞRENCİ SAYILARI (Kastamonu ve Bozok Tıp Fakültesi Dahil)

 34. İNGİLİZCE GRUBU ÖĞRENCİ SAYILARI

 35. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Uyruk ve Cinsiyetlerinin Dönemlere Göre Dağılımı (Türkçe Tıp +İngilizce Tıp + Kastamonu Tıp + Bozok Tıp)

 36. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin2011-2012 Eğitim Yılında Dönemlere Göre Dağılımı (Türkçe Tıp +İngilizce Tıp + Kastamonu Tıp + Bozok Tıp)

 37. Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Prof. Dr. T. Dalkara Prof. Dr. H. Orer Prof. Dr. A. Özön Prof. Dr. D. Güç

 38. 2011-2012 Ders Yılı, Dönemlere Göre Yıllık Ders Saati Toplamları

 39. 2010-2011 DERS YILI DÖNEMLERE GÖRE YILLIK DERS SAATİ YÜZDELERİ

 40. 2011-2012 DERS YILI DÖNEMLERE GÖRE YILLIK DERS SAATİ YÜZDELERİ

 41. 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Yükleri

 42. Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

 43. ERASMUS Programı Çerçevesinde Yurt Dışında Staj Yapan Öğrenci Sayıları 2010-2011 Ders Yılında Staj Yapan Öğrenci Sayıları 2011-2012 Ders Yılında Staj Yapan Öğrenci Sayıları İtalya 3 Hollanda 2 Polonya 2 TOPLAM 7 Öğrenci İtalya 1 Kanada 1 Polonya 2 TOPLAM 4 Öğrenci Prof. Dr. Rezan Topaloğlu

 44. Dönem VI Elektif Stajını ERASMUS Programı Dışında Yurt Dışında Yapan Öğrenci Sayıları 2011-2012 Ders Yılında Staj Yapan Öğrenci Sayıları 2010-2011 Ders Yılında Staj Yapan Öğrenci Sayıları A.B.D. 5 Avusturya 1 Arnavutluk 1 İngiltere 2 TOPLAM 9 Öğrenci A.B.D. 5 İsviçre 1 Almanya 1 TOPLAM 7 Öğrenci

 45. Yurtdışından 15 Gün ile 6 Ay Arası Eğitime Gelen Öğrenci Sayıları 2008 ,2009 ve 2010 Yılı

 46. ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 47. Öğretim Üye ve Yardımcılarının Yıllara Göre Sayısal Dağılımı Öğretim Üyeleri Öğretim Yardımcıları Sağlık Bakanlığı kadrosunda 53 Arş.Gör. Yabancı uyruklu statüsünde 59 Arş.Gör.

 48. Emekli Olan Öğretim Üyelerimiz

 49. 2011 Yılında Akademik Yükseltmesi Yapılan Fakültemiz Öğretim Üye ve Görevlileri

 50. 2011 Yılında Akademik Yükseltmesi Yapılan Fakültemiz Öğretim Üye ve Görevlileri