Avrupa b rl bakanli i
Download
1 / 52

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 403 Views
 • Updated On :

SETBİR SEKTÖR TOPLANTISI SEKTÖR İÇİN AB MALİ DESTEKLERİ 24 Kasım 2011 Konya . AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı. Proje Uygulama Başkanlığı. Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları.

Related searches for AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI' - ted


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avrupa b rl bakanli i

SETBİR SEKTÖR TOPLANTISI

SEKTÖR İÇİN AB MALİ DESTEKLERİ

24 Kasım 2011

Konya

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Bülent ÖZCAN

Avrupa Birliği Bakanlığı

Proje Uygulama Başkanı

Proje Uygulama Başkanlığı


Adayl k s recinde ab mali yard mlar
Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları

AB tarafından ülkemize üç farklı program aracılığı ile destek sağlanmaktadır:

 • I. Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)

 • II.Topluluk Programları

 • Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı

 • 7.Çerçeve Programı

 • Kültür Programı

 • Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP)

 • PROGRESS Programı

 • III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Proje Uygulama Başkanlığı


AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

KATILIM ÖNCESİ

AB MALİ YARDIMI

Proje Uygulama Başkanlığı


Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları

Ulusal Koordinatör (NIPAC)

Avrupa Birliği Bakanlığı

Bölgesel Kalkınma

Kırsal Kalkınma

Kurumsal

Kapasite

Bölgesel ve

Sınırötesi

İşbirliği

İnsan Kaynakları

AB Bakanlığı

AB Bakanlığı

Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

OP – İnsan Kaynakları (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Kırsal Kalkınma Planı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı)

Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Proje Uygulama Başkanlığı


IPA Kapsamında

Türkiye’ye Sağlanan Destek

Proje Uygulama Başkanlığı


Tar m ve k rsal kalk nmay destekleyen projeler
Tarımve Kırsal KalkınmayıDestekleyen Projeler

Koordinatör Kuruluş:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Detaylı Bilgi için:

www.tkdk.gov.tr

Kırsal Kalkınma (IPARD)

Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların kullandırılacağı öncelikli konu/alanları da gösteren bir strateji hazırlanmıştır. Koordinasyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yürütülen bu strateji (Kırsal Kalkınma Stratejisi- IPARD) kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir.

Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar

Tedbir 1: Süt üreten tarımsal işletmeler

Tedbir 2: Et üreten tarımsal işletmeler

Öncelik 2: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım

Tedbir 1: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Tedbir 2: Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Tedbir 3: Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Tedbir 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması


Tarımve Kırsal KalkınmayıDestekleyen Projeler

Koordinatör Kuruluş:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Detaylı Bilgi için:

www.tkdk.gov.tr

Kırsal Kalkınma (IPARD)

Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların hangi öncelikler çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Stratejisi (IPARD) hazırlanmıştır. IPARD kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir.

Öncelik 3: Üretici gruplarının kurulmasına dair destek

Tedbir 1: Üretici gruplarının kurulmasının desteklenmesi

Öncelik 4: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi

Tedbir 1: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi

Tedbir 2: Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

Tedbir 3: Kırsal turizm

Tedbir 4: Akuakültürün geliştirilmesi


Tarımve Kırsal KalkınmayıDestekleyen Projeler

Koordinatör Kuruluş:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Detaylı Bilgi için:

www.tkdk.gov.tr

Kırsal Kalkınma (IPARD)

Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu”tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır.


Tarımve Kırsal KalkınmayıDestekleyen Projeler

Koordinatör Kuruluş:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Detaylı Bilgi için:

www.tkdk.gov.tr

Kırsal Kalkınma (IPARD)

IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır.

1. Aşama İlleri

2. Aşama İlleri


Başvurusu Devam Eden Hibe Programları

Proje Uygulama BaşkanlığıAvrupa b rl bakanli i1

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB BİRLİK PROGRAMLARI VE İŞLETMELERE SAĞLANAN DESTEKLER

Proje Uygulama Başkanlığı


Ab topluluk programlari
AB TOPLULUKPROGRAMLARI

HAYATBOYU ÖĞRENME VE GENÇLİK

Sorumlu Kuruluş: Ulusal Ajanswww.ua.gov.tr

7.ÇERÇEVE PROGRAMI

Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAKwww.fp7.org.tr

REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

www.sanayi.gov.tr

Genel Bilgi: Avrupa Birliği Bakanlığı www.ab.gov.tr


Avrupa b rl hayatboyu renme programi

AB TOPLULUKPROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİHAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI


AB TOPLULUKPROGRAMLARI

Program 31 ülkeyi kapsıyor

Toplam bütçesi 8 Milyar Avro

 • Comenius (Okul Eğitimi)

 • Erasmus (Yüksek Eğitim)

 • Leonardo (Mesleki Eğitim)

 • Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)

-Türkiye’de Eğitim Programlarının koordinasyon görevini

ULUSAL AJANS (www.ua.gov.tr) yürütmektedir.


LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

MESLEKİ EĞİTİM

KURULUŞLARI

Amaçları

Mesleki Eğitim’de

 • Beceri ve Yeterliliklerin

  Artırılması

 • Faydalı Metotların

  Yaygınlaştırılması

 • İstihdamın Artırılması

KOBİLER

HEDEF KİTLESİ

YEREL

İDARELER

KAMU

KURULUŞLARI

SİVİL TOPLUM

KURULUŞLARI


LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

1

HAREKETLİLİK PROJELERİ

2

YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ

3

ORTAKLIK PROJELERİ

4

4

AVRUPA DİL ÖDÜLÜ PROJELERİ


Hareketlilik mobility projesi nedir

LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

Hareketlilik (Mobility) Projesi Nedir?

 • Meslekî eğitim almakta olanların veya

 • meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin,

 • sağlanan hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB’ye üye bir ülkedeki mesleki eğitim kurumu ya da işletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir.


Hareketlilik projeleri t rleri

LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

Hareketlilik Projeleri Türleri

 • Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT)

 • İş Hayatındaki Kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar (PLM)

 • Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO)


Hayat ndaki ki iler plm

LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

İş Hayatındaki Kişiler (PLM)

Amacı Nedir?

 • Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB’ye üye bir ülkede yer alan kurum/kuruluş ya da işletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalışma tecrübesinin artırılmasıdır.

  Kimler yararlanabilir?

 • Çalışma hayatındaki kişiler (yeni mezunlar, çalışanlar, işsizler vb.)

  Kimler başvurabilir?

 • Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, okullar, yerel ve merkezi kuruluşlar ve işletmeler özellikle işletmeler ve diğer tüzel kişilikler


Hayat ndaki ki iler plm1

LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

İş Hayatındaki Kişiler (PLM)

 • Süre: 2- 26 hafta

 • Ortaklık: AB’ye tam üye en az 1 ülke

 • Mali katkı: Harcamanın tamamı

 • Kabul edilebilir harcamalar: Yol, sigorta, iaşe-ibate, dil ve kültürel hazırlık, yönetim-izleme.


Hayat ndaki ki iler plm rnek proje

LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

İş Hayatındaki Kişiler (PLM)- Örnek Proje

 • Proje sahibi: Dolsar Mühendislik ve Ltd. Şirketi

 • Yerleştirme Süresi (Yurtdışında kalış) : 2 Hafta

 • Proje Adı: Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının ve Tasarım Pratiğinin Araştırılması

 • Yurtdışı Ortak:İspanya

 • Yararlanıcı sayısı:5

 • Toplam Bütçe:9000 €


LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

Hareketlilik Projeleri için başvurular

 • 2012 yılı için başvurular Eylül ayında Ulusal Ajans tarafından duyuruldu.

 • 2012 yılı için son başvuru tarihi 3Şubat 2012’dir.

 • Başvurular Türkçe olarak hazırlanır ve Ulusal Ajans’a online olarak sunulur.


Yen l k transfer projeler

LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ

 • Amacı Nedir?

 • Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje sonuçlarının/çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

  Kimler yararlanabilir?

 • Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden kurumların ortaklığıyla yapılmaktadır

  Kimler başvurabilir?

 • Mesleki eğitim kuruluşları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel kuruluşlar , sivil toplum örgütleri vb


LEONARDO DA VINCIPROGRAMI

Yenilik Transferi - Örnek Proje

 • Proje sahibi:Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 • Proje Adı: INNOCAP Projesi

 • Yurtdışı Ortak:Castilla y León Teknoloji Enstitüsü (İspanya) ve Atlantis Araştırma Enstitüsü (Yunanistan)

 • Toplam Bütçe:230.563 Avro

 • Projenin Amacı: İspanya ve Yunanistan’dan gelecek tecrübeli uzmanlarca, inovasyon müdürlerinin yetiştirilmeleri, KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerini arttırmak ve firma çalışanlarının yenilikçi düşüncelerini nasıl uygulayacaklarını göstermek


AB TOPLULUKPROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİREKABETÇİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (CIP)


REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

(Competitiveness and Innovation Programme – CIP)

 • AB’nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, 2007-2013 yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracıdır.

 • İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini

  artırmak

 • Eko-Yenilik de dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek

 • Rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlı bir Bilgi Toplumunun gelişimine hız vermek

 • Ulaşım da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve

  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek


REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

(Competitiveness and Innovation Programme – CIP)

2007-2013 arasında 7 yıl uygulanacak, Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 Milyar Avro olan 3 alt bileşenli bir Paket Programdır.

1) Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP- Entrepreneurship

and Innovation Programme) 2.17 milyar Avro

Koordinasyon: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek

Programı (ICT Policy Support Programme) 728 milyon Avro

Koordinasyon: Kalkınma Bakanlığı

3) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE-Intelligent

Energy Europe Programme) 727 milyon Avro


REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

(Competitiveness and Innovation Programme – CIP)

Girişimcilik ve Yenilik Programı:

Eko-İnovasyon Hibe Programı

Temel amaç: İşletmelerin inavosyon kapasitesinin güçlendirilmesidir.

 • CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan projeleri destekler:

 • Eko-yenilikçi teknik, ürün, süreç ve uygulamaların piyasaya ilk kez sunumunu gerçekleştiren ve piyasa ihtiyacını karşılayan,

 • teknik olarak kanıtlanmış,

 • ancak birtakım riskler nedeniyle piyasaya erişimi için teşvik ve desteğe ihtiyaç duyan projeler.


REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

(Competitiveness and Innovation Programme – CIP)

Girişimcilik ve Yenilik Programı:

Eko-İnovasyon Hibe Programı

 • CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı kapsamında öncelikli sektörler şunlardır:

 • Materyal geri dönüşümü

 • İnşaat Ürünleri

 • Yiyecek ve içecek sektörü

 • Çevre dostu üretim (yeşil üretim merkezleri) ve satın alma


REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

(Competitiveness and Innovation Programme – CIP)

Girişimcilik ve Yenilik Programı:

Eko-İnovasyon Hibe Programı

 • CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel merkezli yürütülür. Bu sebeple başvurular İngilizce olarak CIP uygulama ajansına yapılır.

 • 2011 Yılı için Hibe Programı duyurusu Nisan ayında yapılmıştır.

 • Başvurular için son tarih 8 Eylül 2011’di.

 • Hibe Programının bütçesi 36 Milyon Avro idi. Desteklenen proje büyüklükleri ortalama 500.000 Avro idi.

 • CIP Eko-İnovasyon Hibe Programı için detaylı bilgi için http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm


EKO-İNOVASYON PROGRAMI

Örnek Projeler

BAĞCILIK VE ŞARAP ÜRETİMİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN AZALTILMASI - WINENVIRONMENT

Amaç: Şarap üretiminde mantar ve böcek öldürücü kullanımı %20 oranında, su tüketimi ise %30 oranında azaltılmak ve atıkların yüzde onluk kısmı geri dönüştürmek ve arıtılan atık su miktarında %10’luk artış sağlamaktır.

Proje Sahibi Kuruluş: FRENCH INSTITUTE OF VINE AND WINE

FRANSA


EKO-İNOVASYON PROGRAMI

Örnek Projeler

Briter-Water Gıda Sanayinde Oluşan Atık

Sular İçin Bambu Filtre Projesi

Amaç: Dünyanın en hızlı büyüyen bitkilerinden biri olan bambu, 120 yıl boyunca yaşayabilir ve sıcaklık ve su bakımından aşırı koşullara karşı koyabilecek kadar sağlam bir bitkidir. Bambu kökleriyle atık sulardaki kirleticilerin emilmesi ve yapraklarının da karbondioksiti emmesi.

Sonuç: Dış ortama bırakılan nitrojenli bileşenler ve fosfatın bambu kullanılarak, maliyet etkin ve çevre dostu şekilde %99,5 oranında temizlenebileceği bu proje kapsamında gösterilecektir.

Proje Sahibi Kuruluş: İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya


REKABETÇİLİK VE YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

(Competitiveness and Innovation Programme – CIP)

Daha fazla bilgi için:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Derya KEKEÇ Tel: 0 312 201 60 85e-posta: [email protected]

Albulkadir TUTARTel: 0 312 201 6046e-posta: [email protected]


AB TOPLULUKPROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ7.ÇERÇEVE PROGRAMIAB 7. Çerçeve Programı(50,5 milyar €)

EURATOM(2,7 milyar €)

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

İşbirliği Özel Programı

(32,3 milyar €)

FikirlerÖzel Programı

(7,4 milyar €)

Kişiyi Destekleme Programı(4,7 milyar €)

KapasitelerÖzel Programı(4,2 milyar €)

JRC(1,7 milyar €)

EURATOM

JRC (nuclear)


AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

 • 7. Çerçeve Programı Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel merkezli yürütülür. Bu sebeple başvurular İngilizce olarak Program uygulama ajansına (CORDIS) yapılır.

 • Program konu başlıklarında genellikle yılda 2 defa proje teklif çağrısı yapılır. Şubat ayında duyurulan çağrılar Kasım ayında, Temmuz ayında duyurulan çağrılar Şubat ayında sona erer.

 • Projelerde işletmelerin yer alması projelerin seçiminde tercih sebebidir.

 • 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşunyer alması gerekmektedir.

 • Sunulacak projelerin Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur.

 • 7. Çerçeve Programı için detaylı bilgi için http://www.fp7.org.tr (TÜBİTAK)


AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

Örnek Projeler


AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (Örnek Proje)

Proje Hedefi: Araştırma güdümlü kümelerin tarım ve gıda sektöründe teknolojik işbirliği yoluyla geliştirecekleri yenilikçi ürün ve süreçler ile uluslararası düzeyde görünürlüğün artırılmasıdır.

Toplam Bütçe: 981.000 Avro

Proje Ortakları: İtalya, İspanya ve Türkiye’den gıda ve tarım kümeleri (Türk ortaklar arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da yer almaktadır.)


Avrupa b rl bakanli i2

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ VE İŞLETMELERE SAĞLANAN DESTEKLER

Proje Uygulama Başkanlığı


Adayl k s recinde ab mali yard mlar1
Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları

 • Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler)

 • II.Topluluk Programları

 • Hayat boyu Eğitim ve Gençlik

 • 7.Çerçeve Programı

 • Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP)

III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri


Ab yelik s reci ve kob kredilerinin zellikleri
AB Üyelik Süreci ve KOBİ Kredilerinin Özellikleri

 • Aracı bankalar tarafından kullandırılır

 • Faiz oranı piyasa koşullarına göre bankalar tarafından belirlenir

 • Genellikle bankalar tarafından kredi karşılığı teminat talep edilir

 • Kredi vadesi ortalama 7-8 yıldır (ilk 2 yıl geri ödemesiz)

 • Kredi büyüklüğü 12,5 Milyon Avro’ya kadar çıkabilmektedir


Avrupa b rl bakanli i3

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

ALTEFNATİF FON KAYNAKLARI: KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Proje Uygulama Başkanlığı


Kalkinma ajanslari
KALKINMA AJANSLARI

 • Kalkınma Ajansları’nın Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 no’lu Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Kalkinma ajanslari1
KALKINMA AJANSLARI

 • Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak

 • Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak

 • Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak


Kalkinma ajanslari2
KALKINMA AJANSLARI

Bilgi İçin:

www.dpt.gov.trKalkinma ajanslari h be programlari
KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMLARI

 • Sosyal konularda destek sağlayacak hibe programları

 • Girişimci ve KOBİ’ler için hibe programları

 • Küçük çaplı alt ve üst yapı hibe programları

 • Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek hibe programları


Kalkinma ajanslari3
KALKINMA AJANSLARI

 • Detaylı Bilgi için:

  Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr

 • Örnek Çalışmalar için:

 • Ankara Kalkınma Ajansı www.ankaraka.org.tr

  İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr

  Çukurova Kalkınma Ajansı www.cka.gov.tr


AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

İlginiz İçin Teşekkürler…

İletişim:

Bülent ÖZCAN

Avrupa Birliği Bakanlığı

Proje Uygulama Başkanlığı

Başkan

Tel: 0 312 218 14 58

E-posta: [email protected]


ad