Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDİRNE-HAVSA ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET BİROL KIZ MESLEK LİSESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDİRNE-HAVSA ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET BİROL KIZ MESLEK LİSESİ

EDİRNE-HAVSA ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET BİROL KIZ MESLEK LİSESİ

407 Views Download Presentation
Download Presentation

EDİRNE-HAVSA ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET BİROL KIZ MESLEK LİSESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EDİRNE-HAVSA ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET BİROL KIZ MESLEK LİSESİ BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ MERİÇ GRUBU PROJE SUNUMU HAZIRLAYAN:MERİÇ GRUBU İLETİŞİM:www.havsacpl.k12.tr/meric

 2. BİLİŞİMCİ MARTILAR

 3. Uğur KAYGUSUZ Lider Öğretmen Muhasebe ve Finansman Alanı Öğretmeni

 4. Nurettin DALKIRAN Proje Danışman Öğretmeni Bilgisayar Öğretmeni

 5. Sevda ÜREY Proje Sorumlusu-Öğrenci Lideri Çocuk Gelişimi 10

 6. Berna FİLİZ Portföy Yöneticisi Çocuk Gelişimi 10

 7. Barış KAPLAN Araştırma Yöneticisi Muhasebe Fin.10

 8. Sabri MACAR Finans Yöneticisi Bilgisayar 10

 9. Doğan Can SERTTAŞ Web Tasarımcısı Bilgisayar 10

 10. Olcay ARI Lojistk Sorumlu Muhasebe Fin.10

 11. Zafer BAYRAKTAR Günlük ve İletişim Sorumlusu Bilgisayar 10

 12. ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET BİROL KIZ MESLEK LİSESİ MERİÇ GRUBUGÜNLÜK(1.DÖNEM) 26/12/2006 Yer:Rehberlik Servisi Saat:12.45 Proje lider öğretmeni Uğur KAYGUSUZ (Muhasebe veFinansman Öğretmeni)-Danışman öğretmen NurettinDALKIRAN(Bilgisayar Öğretmeni)projede görev alacak öğrencileri belirledi.Bundan böyle her toplantının Pazartesigünleri öğle arasında yapılmasına karar verildi.

 13. Projede görev alacak öğrencilerin isimleri ve sınıfları şu şekilde oluştu.

 14. Öğrencilere ilk olarak bilişimci martı projesinin ne olduğu hakkında bilgiler verildi.Karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.Ekibin ismi Meriç olarak belir- lendi.Projeye de Meriç ismi verildi. Görev dağılımı yapıldı. (Öğrenci Lideri)Proje sorumlusu-Sevda ÜREY (Portföy Yöneticisi)-Berna FİLİZ (Araştırma Yöneticisi)-Barış KAPLAN (Finans Yöneticisi)-Sabri MACAR (Web tasarımcısı)-Doğan Can SERTTAS (Lojistik Sorumlusu)-Olcay ARI (Günlük ve İletişim sorumlusu)-Zafer BAYRAKTAR

 15. Kendi görevleri hakkında bilgiler verildi.Ayrıca yapa- cakları çalışmalar hakkında kısaca konuşuldu.İyi dilek ve temenniler ile ilk toplantı sona erdi.

 16. 08/01/2007: Yer:Rehberlik Servisi Saat:12.45 İlk önce yakın çevremizde yada okulumuzdaolan sorunlar beyin fırtınası yapılarak belirlendi. Birçok sorunun olduğu görüldü.20 sorunun içinden bize en yakın gelen ve de yapacağımızıdüşündüğümüz 7 adet sorun seçildi.Matris çalışmasına geçildi.

 17. MATRİS ÇALIŞMASI

 18. Matris çalışmasının sonucunda en yüksek puanı alan “Spora Karşı İlginin Az Olması” sorunu seçilmiş oldu(45 puan alarak)Toplantı iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.

 19. 15/01/2007: Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45Logo'nun belirlenmesi.Balık kılçığının oluşturulması.Kendimize ait bir logoyu belirlemek için aramızda görüş alış verişinde bulunduk.Şehrimizin(Edirne) simgelerinden biri olanMeriç köprüsününlogo olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verdik.

 20. Daha sonra seçmiş olduğumuz sorun ile ilgili olarak stratejilerimizi belirleyip balık kılçığını oluşturduk.Burada, SİSTEM,İNSAN,ÇEVRE,TOPLUM başlıkları altında problemleri incelemeye başladık.

 21. Spora karşı ilginin az olması Maddi imkânsızlık Okulda spor faaliyetlerinin eksikliği Boş zamanları Değerlendirmeme Spor tesislerinden halkın yeterince yararlanamaması İNSAN Okulda spor tesislerininyetersizliği SİSTEM Duyarsızlık Yönlendirme eksikliği Ailelerin spora karşı ilgisizliği Tesislerin yetersizliği Baskıcı tutum ÇEVRE TOPLUM Eğitim yetersizliği Tesislerin bakımsız ve sağlık koşullarına uygun olmaması Duyarsızlık BALIK KILÇIĞI

 22. GANT(ZAMANLAMA TABLOSU)

 23. GRUBUMUZUN LOGOSU

 24. YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TOPLANTILARDAN GÖRÜNTÜLER…

 25. 22/01/2007: Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45 Yapılacak çalışmaların belirlenmesi; Spora karşı ilginin az olması sorunu için yapılması gereken çalışmaları belirledik.

 26. YAPILACAK ÇALIŞMALAR(STRATEJİLER)1.Konu hakkında anketler yapılacak2.Site’nin yapım çalışmalarına başlanacak.3.Sivil toplum örgütleriyle görüşme yapılacak4.Yerel basında okuldaki spor faaliyetlerinin yer alması için çalışma yapılacak 5.Havsa Belediyesi’ne gidilip ilgili konularda yardım alınacak.6.Halı saha sınıflar arası futbol turnuvası düzenlenecek.

 27. Beyin fırtınası yapılarak anket soruları hazırlandı.Bu hafta içinde fotokopi ile çoğaltılarak öğrencilere dağıtılmasına karar verildi. İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 28. (2.DÖNEM) YAPILAN ÇALIŞMALAR 19/02/2007: Yer:Eski Memur Odası Saat:12.45 İlk dönemin sonunda diğer öğrencilere dağıtılan anket soruları(40 adet) toplandı.Değerlendirilmesi yapıldı.

 29. MERİÇ GRUBUSPOR FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

 30. 26/02/2007: Yer:Eski Memur Odası Saat:12.45 Şimdiye kadar yapılan bütün çalışmalar değerlendirildi ve e-posta ile gönderilmesi için sunum haline getirildi. Gönderildi. İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 31. 05/03/2007: Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45 Sınıflar arası masa tenisi ve Sınıflar arası halı saha futbol turnuvasının düzenlenmesine karar verildi.Bununla ilgili olarak ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.Maç tarihleri belirlendi.

 32. Ayrıca çeşitli fotoğraf çekimlerinin,röportajların ve de video kayıtlarının yapılması gerektiği konusunda birleşildi.İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 33. 12/03/2007: Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45 Hazırlanacak web sayfası ile ilgili çalışmaların yapılması. Bu konuda karşılıklı olarak ne yapılması gerektiği konusunda beyin fırtınası yapıldı.Herkes bu konu ile ilgili olarak kendi düşüncelerini söylediler.

 34. Bu konuda Web tasarımcısı Doğan Can SERTTAŞ bu konuyla ilgili çalışmaların Danışman öğretmen Nurettin DALKIRAN ile birlikte yapılacağını bir hafta sonraki toplantıda bazı çalışmaların yetiştirilip proje halkalarına (elemanlarına) gösterileceğini belirtti.İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 35. 26/03/2007:Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45 2 hafta önce çalışmaya başlayan Doğan Can SERTTAŞ’ın hazırlamış olduğu web sitesi incelendi.Bazı eksik yönlerinin olduğu görüldü. Proje Halkalarında yer alan tüm öğrenciler bu konu hakkındaki düşüncelerini belirttiler.Web sayfasının Sn.Dr.Hayal KÖKSAL’a e-posta ile gönderilmesine karar verildi.İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 36. 02/04/2007:Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45 1 hafta önce e-posta ile gönderilen web sayfasındaki eksiklikler ve fazlalıkların Sn.Hayal KÖKSAL’dan yanıt gelmesi nedeniyle bazı düzenlemelerin yapılarak yeniden yapılması gerektiği sonucuna varıldı.Masa tenisi ve Halı saha futbol turnuvası sonuçları değerlendirildi. Dereceye girenlere başarı belgesi verilmesi konusunda idareye teklif sunulacağına karar verildi. İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 37. 09/04/2007:Yer:Öğretmenler Odası Saat:12.45 Halı saha futbol turnuvasında şampiyon olan Muhasebe ve Finansman 11-A sınıfının 8 öğrencisine Okul Müdürü Sebahat YAYLA tarafından başarı belgesi verildi(06/04/2007).Web sayfası çalışmaları konusunda görüş alışverişleri yapıldı. İyi dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.

 38. HAVSA’DA SINIFLAR ARASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASINDA DERECEYE GİREN MUHASEBE VE FİN.11-A ÖĞRENCİLERİNE OKULUMUZ MÜDÜRÜ SN.SEBAHAT YAYLA TARAFINDAN BAŞARI BELGESİ VERİLMESİ

 39. OKULUMUZDA YAPILAN SPOR FAALİYETLERİYLE İLGİLİ YAPILAN RÖPORTAJLAR

 40. ÇEŞİTLİ FOTOĞRAFLAR