d nyay kaplayan rt bitkiler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler - PowerPoint PPT Presentation


 • 840 Views
 • Uploaded on

Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler. Mehmet Ali ERCAN Balıkesir GM Bolluk Anadolu Lisesi. www. cografya .biz www. cografyakulubu .com. Akdeniz kıyılarında görülen maki, Avustralya’nın güneyinde ve Güney Afrika'nın Kap Bölgesi’nde de görülmektedir. Neden?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler Mehmet Ali ERCANBalıkesir GM Bolluk Anadolu Lisesi www.cografya.bizwww.cografyakulubu.com

  2. Akdeniz kıyılarında görülen maki, Avustralya’nın güneyinde ve Güney Afrika'nın Kap Bölgesi’nde de görülmektedir. Neden?

  3. Dönencelerin çevresinde bitki örtüsünün seyrek olmasının nedenleri nelerdir?

  4. Bitki topluluklarının dağılış alanlarına bakarak yeryüzünde en çok yağış alan yerleri belirleyiniz.

  5. YERYÜZÜNDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DAĞILIŞINIETKİLEYEN FAKTÖRLER

  6. İKLİMİN ETKİSİ • Yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir. • Çöllerde ise çok kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır

  7. İKLİMİN ETKİSİ • Bitkilerin gelişebilmesi için yağışın yanında belli bir sıcaklığa da ihtiyaç vardır.

  8. İKLİMİN ETKİSİ • Soğuk kutup bölgelerine ve dağların yüksek kesimlerine doğru gidildikçe bitkiler cılızlaşır ve nihayet ortadan kalkar.

  9. İKLİMİN ETKİSİ • Oysa sıcak ve orta kuşakta yağışın yeterli olduğu yerlerde bitki örtüsü büyük bir gelişme gösterir.

  10. YER ŞEKİLLERİNİN ETKİSİ • Yükseltinin değişimine bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir.

  11. YER ŞEKİLLERİNİN ETKİSİ • Nemli rüzgârlara karşı olan yamaçlar fazla yağış alır. • Eğime bağlı olarak yamaçlardaki bitki örtüsü diğer alanlara oranla daha gür ve çeşitlidir.

  12. TOPRAK FAKTÖRÜ • Bitkinin kökleriyle tutunduğu ve beslendiği yer topraktır. • Bitkiler besinlerini topraktaki sudan alır. • Toprak dokusu (sık veya gevşek oluşu) ve toprak yapısı (kalkerli, killi, kumlu oluşu) bitki hayatı bakımından önemlidir.

  13. BEŞERÎ FAKTÖRLER • Tarih boyunca insanlar aşağıdaki nedenlerle bitki örtüsünü tahrip etmişlerdir: • Savaşlar • Tarım alanları açma • Yakacak ihtiyacı • Orman yangınları • Hayvan otlatma • Orman alanlarını imar ve iskâna açma • Yol yapımı • Sanayileşme

  14. BİTKİ FORMASYONLARI • AĞAÇ • 1. Ekvatoral Yağmur • 2. Muson • 3. Orta kuşak karma • 4. Tayga • ÇALI • 1. Maki • 2. Garig • 3. Psödomaki • OT • 1. Savan • 2. Step (Bozkır) • 3. Çayır • 4. Tundra

  15. AĞAÇ FORMASYONU • Yağış, sıcaklık ve toprak şartlarının elverişli yetişme devresinin uzun olduğu her yerde ağaç yetişir.

  16. AĞAÇ FORMASYONU • Yağış azlığı ve yetersizliği, şiddetli buharlaşma ağaç yetişmesine engel olur.

  17. ÇALI FORMASYONU • Ormanların yetişemediği ya da tahribi sonucunda oluşan kısa boylu ağaççıkların oluşturduğu topluluktur.

  18. OT FORMASYONU • Sıcaklık ve yağışın orman yetişmesine imkân vermediği yerlerde, doğal çevredeki koşullara bağlı olarak yetişen çeşitli otsu bitkilerin oluşturduğu topluluktur.

  19. Ekvatoral Yağmur Ormanları • Çok sık oldukları için balta girmemiş ormanlar olarak da adlandırılır. • Bu ormanların görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup yıllık yağış miktarı 2000 mm'nin üzerindedir. • Bitkiler, yıl boyunca yeşil kalırlar. • Bitki türleri bakımından çok zengin olan ormanda ağaçların boyu 50-60 metreyi bulmaktadır.

  20. Ekvatoral Yağmur Ormanları

  21. Ekvatoral Yağmur Ormanları Amazon Havzası, Afrika’da Senegal’den Gine Körfezi’ne kadar olan saha ile Kongo Havzası, Güneydoğu Asya adaları

  22. Muson Ormanları • Yıllık yağış miktarı 2000 mm civarındadır. • Yağışların % 85‘i yazın görüldüğünden yaz aylarında yeşillenen bu ormanlar, kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşur. • Çok sık ve gür oluşları bakımından ekvatoral yağmur ormanlarına benzerlik gösterir. • Buna karşılık türce fakir olmalarıyla onlardan ayrılır. • Tipik ağacı teak ağacıdır.

  23. Muson Ormanları

  24. Muson Ormanları Hindistan, Güneydoğu Asya, Doğu Asya, Japonya ve Kuzeydoğu Avustralya

  25. Orta Kuşağın Karma Ormanları • Orta kuşağın okyanusal iklim bölgelerinde görülen bu ormanlar, geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan meydana gelir. • Bu ormanların görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup yıllık yağış miktarı 1000 mm'nin üzerindedir. • Bu ormanları oluşturan ağaçlar türce çok zengin olmadıkları gibi boyları da ekvatoral yağmur veya muson orman ağaçları kadar fazla değildir.

  26. Orta Kuşağın Karma Ormanları

  27. Orta Kuşağın Karma Ormanları Batı Avrupa, Kuzeybatı Amerika, Güney Şili, Avustralya’nın Kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda

  28. Tayga Ormanları • Sert karasal iklimin nemli alanlarında (60 enlemi çevresinde) görülen bu ormanlar, sıcaklığın düşük olmasından dolayı iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. • Bu ormanların görüldüğü yerlere en fazla yağış yazın, en az yağış kışın düşmektedir. Yıllık yağış miktarı 500 mm civarındadır.

  29. Tayga Ormanları

  30. Tayga Ormanları İskandinavya, Kanada, Sibirya

  31. Maki • Bodur ağaçlardan ve çalılardan (yabani zeytin, defne, kocayemiş, mersin, keçiboynuzu, zakkum, süpürge çalısı, kermes meşesi) oluşan makiler Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. • Daima yeşil yapraklı olan makiler kuraklığa dayanıklı oldukları hâlde soğuğa karşı fazla dayanıklı değildir.

  32. Maki Akdeniz Ülkeleri, G. Afrika’da Kap, Orta Şili, Avustralya’nın güneybatısı, Kaliforniya Çevresi

  33. Maki

  34. Savan • Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot topluluklarıdır. • Savanlar içerisinde kurakçıl nitelikte tek tek ağaçlara veya ağaç kümelerine de rastlanır. • Bu alanlarda Yazlar yağışlı, kışlar kurak geçmektedir. • Ortalama yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. • Yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar, kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı sararır.

  35. Savan

  36. Savan Sudan, Çad, Nijerya, Moritanya, Mali, Brezilya, Venezüella, Kolombiya, Bolivya, Peru

  37. Bozkır (Step) • Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot topluluklarıdır. • Yıllık yağış miktarı 250-400 mm arasındadır. • İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar yaz kuraklığından dolayı sararır. • Step bölgesinin esas bitkisini; kökleri derine inmiş kurakçıl otlar oluşturmaktadır. • Bunların başlıcaları yavşan otu, üzerlik otu, geven, yumak, çoban yastığı, kekik, adaçayı ve sığır kuyruğudur.

  38. Bozkır (Step)

  39. Bozkır(Step) Orta Asya, Orta Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’nın iç kesimleri

  40. Çayır • Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda görülen ve yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha gür ot topluluklarıdır. • Yazların serin ve yağışlı geçmesi, çayırların yeşil kalmasını sağlamaktadır. • Orman üst sınırından sonra yetişen çayırlara, dağ çayırları (alpinçayırları) da denilmektedir.

  41. Çayır

  42. Çayır Dağların Yüksek Kesimleri, Ormanların Ortadan Kalktığı Yerler,

  43. Tundra • Tundra iklim bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı otsu bitki topluluklarıdır. • Bunlar kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşerirler. • Tundra alanlarında yıllık yağış miktarı 200-250 mm dolayındadır. • Sıcaklık yetersiz olduğundan ağaçlara rastlanmamaktadır.

  44. Tundra İskandinavya, Kanada ve Sibirya’nın Kuzeyi, Grönland’ın Kıyı Kesimleri

  45. Çöl Bitkileri • Geniş kum örtüleri veya kayalıklardan oluşan bu bölgelerde yıllık yağış miktarı 200 mm'nin altındadır. • Çok seyrek olarak dağılmış bulunan kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler en yaygın bitki türleridir. • Ayrıca yer yer hurma ve palmiye ağaçlarından oluşan vahalar da yer almaktadır.

  46. Çöl Bitkileri

  47. Çöl Bitkileri Dönenceler Çevresi(B. Sahra, Atakama, Patagonya, Namib, Kalahari, Viktorya) Karaların Denizden Uzak İç kesimleri(Gobi, Taklamakan, Kızılkum)

  48. Ders Kitabı Sayfa: 50 • Aşağıdaki yağış ve sıcaklık grafiklerini inceleyerek grafiklerin hangi iklime ait olduğunu bulunuz ve buralarda görülen doğal bitki örtüsünü söyleyiniz.