Malnutr syon
Download
1 / 90

MALNUTR?SYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 469 Views
 • Uploaded on

MALNUTRİSYON. Dr. Mehmet Turan İnal Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun bakım BD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MALNUTR?SYON' - chogan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Malnutr syon

MALNUTRİSYON

Dr. Mehmet Turan İnalTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Yoğun bakım BD


Malnutr syon

 • “Malnütrisyon; insan vücudunun büyüme, idame ve özel bazı fonksiyonları yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu ile sağlanabilen besin ve enerji arasındaki hücresel dengesizliktir.”

  Dünya Sağlık Örgütü


Malnutr syon

 • Enerji, protein ve diğer besinlerin yetersiz ya da fazla alımının doku, vücut yapısı, vücut fonksiyonları ve klinik sonuç üzerine ölçülebilir yan etkilerinin görüldüğü bir durumdur.

 • Malnutrisyon geniş bir terim olup protein enerji eksikliği (aşırı ve yetersiz nutrisyonla beraber) ve mikronutriyentler gibi öteki besinlerin eksikliğini de kapsamaktadır.


Malnutr syon

“Bırakınız besinler ilacınız olsun” alımının doku, vücut yapısı, vücut fonksiyonları ve klinik sonuç üzerine ölçülebilir yan etkilerinin görüldüğü bir durumdur.

Hipokrat - M.Ö. V. yy


Malnutr syon

Malnutrisyon hastanelerde hala önemli bir sağlık problemidir.

Nutrition Screening 2002, Clin Nutr 2003

www.espen.org/guidelines

Yap lan al malarda sonu lar n farkl l k g stermesinin nedenleri
Yapılan çalışmalarda sonuçların farklılık göstermesinin nedenleri

 • Çalışmalarda kullanılan testler ve değerlerle ilgili standartların olmaması

 • Referans değerlerin farklı olması

 • Kullanılan testlerin hastanın yaşından ve hastalığının ağırlığından etkilenmesi

Kyle UG. Clinical Nutrition 2006;25:409-417Kardiyovask ler sistem
Kardiyovasküler Sistem göstermesinin nedenleri

 • Kalp hacmindeki azalma vücut ağırlığı kaybı ile doğru orantılıdır.

 • Azalan kalp kas kitlesi kalp hacminde % 40 azalma oluşturmaktadır.

 • Vitamin, mineral ve elektrolit eksikliklerinde kalp yetmezliği ve aritmiler görülebilir.

 • Uzamış malnutrisyon neticesinde periferik dolaşım bozulmaktadır.


Solunum sistemi
Solunum Sistemi göstermesinin nedenleri

 • % 20’den fazla protein kaybı solunum kaslarının yapı ve fonksiyonunu etkilemektedir.

 • Diyafragmatik kas kitlesinde azalma solunum işinde artış gelişmektedir.

 • Hipoksi ve hiperkapniye bozulmuş yanıt, değişmiş solunum şekli, pulmoner parankimde değişiklikler görülür.

 • Bronkopnömoni sıklıkla görülmektedir.

 • Mekanik ventilatörden ayırma güçleşir.


Renal sistem
Renal Sistem göstermesinin nedenleri

 • Malnutrisyonlu hastalarda renal plazma akımı ve glomerüler filtrasyon oranı azalır.

 • Su ve tuz yükünü atabilme kapasitesi azalır.

 • Ekstrasellüler sıvı hacmi hızla artar ve ödem gelişir.


Gastrointestinal sistem
Gastrointestinal Sistem göstermesinin nedenleri

 • Enterosit ve kolonosit yıkılımı artar.

 • Lipid, karbonhidrat ve protein emilimi bozulur.

 • Enzim salınımında azalmalar gözlenir.

 • Diyare sıklıkla mevcuttur.

 • İntestinal bariyer fonksiyonları bozulur


Kas fonksiyonlar
Kas Fonksiyonları göstermesinin nedenleri

 • Kas fonksiyonları birkaç günlük açlıktan sonra azalmaya başlar ve malnutrisyon devam ederse hücre kitlesinde ki kayıp daha da ilerler.


Termoreg latuar sistem
Termoregülatuar Sistem göstermesinin nedenleri

 • Soğuğa termojenik yanıt bozulur.

 • Hipotermiye yatkınlık vardır.

 • Ağır malnutrisyonda febril yanıt kaybolur ve enfeksiyon varlığında bile ateş görülmeyebilir.


Mm n sistem
İmmün Sistem göstermesinin nedenleri

 • Hücresel immünite ve enfeksiyon direnci bozulur.

 • Timusta lenfositler azalır ve timus atrofisi gelişir.

 • Hipoalbuminemide sitokin metabolizması özellikle IL-1 aktivitesi baskılanır.

 • IL-1 aktivitesinde azalma lenfosit üretim hızı azalır

 • Kompleman sistemi baskılanması

  fagositoz, kemotaksis ve bakteri yıkımı bozulur.


Yara yile mesi
Yara İyileşmesi göstermesinin nedenleri

 • Malnutrisyonlu hastalarda yara iyileşmesinde gecikme meydana gelmektedir.


Maln trisyon nedenleri
Malnütrisyon Nedenleri göstermesinin nedenleri

 • Medikal Faktörler

 • İştahsızlık

 • Eksik dişler, diğer oral problemler ve disfaji

 • Tat ve koku duyusunun kaybı

 • Solunum problemleri (Restriktif akciğer hastalıkları)

 • Gastrointestinal problemler (malabsorbsiyon)

 • Endokrinolojik problemler (diyabet, tirotoksikoz)

 • Nörolojik problemler (serebrovasküler olaylar, parkinson ve Alzheimer hastalığı)

 • Enfeksiyonlar

 • Fiziki yetersizlik (artrit)

 • İlaç etkileşimleri


Malnutr syon


Malnutr syon

 • Yaşam Tarzı ve Sosyal Faktörler göstermesinin nedenleri

 • Yemek pişirme ve beslenme konusunda bilgisizlik

 • İzolasyon/Yalnızlık

 • Fakirlik

 • Alışveriş yapamama, yemek hazırlayamama


Malnutr syon

 • Hastanede olmanın getirdiği risk faktörleri göstermesinin nedenleri

 • Yemek servisinde tek kaynağın hastane olması, sınırlı seçenekler, sunumun kötü olması

 • Yemek saatlerinin sınırlı olması

 • Diş Kayıpları

 • Kendi başına yemek yiyememe

 • Yiyeceğe ulaşmakta, çatal/kaşık kullanmada veya paketleri açmada zorluk çekmek

 • Hoş olmayan görüntüler, sesler ve kokular

 • Enfeksiyon, yara iyileşmesi ve katabolik durumlar nedeniyle besin gereksiniminin artması

 • Dini veya kültürel yemek alışkanlıkları

 • Oral alımın yasak olması

 • Testler sırasında öğünlerin kaçırılması

 • Sağlık çalışanlarının beslenme konusunda bilgilerinin yetersiz olması


Malnutr syon

Nutrisyon desteği verilmelidir göstermesinin nedenleri


Malnutr syon

Nutrisyon destek tedavisinin ilk basamağı, göstermesinin nedenleri

 • NUTRİSYON DURUMUNUN BELİRLENMESİDİR.


Malnutr syon

ESPEN Kılavuz- Nutrisyonel Tarama göstermesinin nedenleri

 • Bütün hastalar hastaneye geldiğinde taranmalıdır.

 • Eğer hasta riskli ise, nutrisyon planı yapılmalı

 • Nutrisyon monitorizasyonu ve sonuçlar hazırlanmalı

 • Tarama, değerlendirme ve beslenme sonuçları hasta başka bir yere transfer olduğunda, gittiği yerdeki hekim bilgilendirilmelidir.

  Nutrition Screening 2002, Clin Nutr 2003

  www.espen.org/guidelines


Malnutr syon

Nutrisyon durumunun belirlenmesi: göstermesinin nedenleri

 • Nutrisyonel yönden riskli hastaların

  tanınmasını sağlar,

 • Malnutrisyonun organ disfonksiyonu,

  mortalite ve morbidite oluşumunda kofaktör olmasını engeller.


Malnutr syon

NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME; göstermesinin nedenleri

 • Kalitatif ve kantitatif olarak ayrıntılı yapılmalı,

 • Subjektif ve objektif parametrelerin

  birleşmesinden oluşmalı,

 • Malnutrisyonu belirlemede duyarlı olmalı,

 • Nutrisyonla ilişkili olmayan faktörlerden

  etkilenmemeli,


Malnutr syon

 • Belirli periyotlarla hastaya uygulanabilmeli, göstermesinin nedenleri

 • Nutrisyonel tedavinin başarılı olup olmadığını belirlemeli,

 • Malnutrisyonu erken dönemde tespit edecek kadar sensitif olmalı,

 • Bozukluk tespit edilip düzeltildiğinde prognozda iyileşme görülmelidir.


Malnutr syon

NUTRİSYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRMESİ göstermesinin nedenleri


Malnutr syon

A- KLİNİK DEĞERLENDİRME göstermesinin nedenleri


Malnutr syon

şimdiki ağırlık x 100 göstermesinin nedenleri

İVA% =

ideal vücut ağırlığı

(MA-ŞA) x 100

SAD% =

mutad ağırlık

 • Fizik muayene:

  • eser element, avitaminoz

 • Vücut ağırlığında değişme

  • İdeal vücut ağırlığının yüzdesi

   • %10 ve üstü: malnutrisyon

  • Son ağırlık değişkenlerinin değerlendirilmesi

   • Son 1 hafta % 1-2

   • Son 1 ay % 5

   • Son 3 ay % 7.5

   • Son 6 ay % 10

 • Kas fonksiyon testleri

  • El sıkma dinamometresi

  • Adduktor pollisis kas gücü

  • Solunum kas gücü


Malnutr syon

B- ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ göstermesinin nedenleri


Malnutr syon

Triseps cilt kalınlığı göstermesinin nedenleri

 • cilt altı yağ dokusu

 • Erkek 10 mm ↓

 • Kadın 13 mm ↓

  Üst kol çevresi

  • kas kitlesi

 • Erkek 20 cm ↓

 • Kadın 18 cm ↓

  Subkapsuler deri kıvrım kalınlığı

  Baldır çevresi ölçümleri

  Beden kitle indeksi

  • Yaş

  • Cinsiyet

  • Irk

  • Egzersiz

  • Atrofi

  • İnterstisiyel sıvı artışı


  Malnutr syon

  C-BİYOKİMYASAL PARAMETRELER göstermesinin nedenleri


  Malnutr syon

  • Visseral Proteinler göstermesinin nedenleri

   • Serum Albumini

   • Transtiretin (prealbumin)

   • Serum Transferrini

   • Retinol Bağlayan Globülin

   • Fibronektin

  • Somatomedin C

  • 3-metil histidin

  • İnsülin benzeri büyüme faktörü

  • Kreatinin-Boy İndeksi


  Albumin
  Albumin göstermesinin nedenleri

  • İyi bir prognostik gösterge

  • Yarıömrü 16-20 gün

  • Bu uzun yarı ömür nedeniyle, beslenme durumunun değerlendirilmesinde tercih edilmez


  Malnutr syon

  Franch-Arcas G.Clinical Nutrition 2001;20:265-9.


  Malnutr syon


  Transtiretin prealbumin
  Transtiretin (prealbumin) prognoz değerlendirmesinde yararlı bir testtir, ancak nutrisyon değerlendirmesinde kötü bir testtir.

  • En uygun plazma proteini

  • Yarılanma ömrü 48 saat

  • Sensitivite % 67

  • Spesifite % 79

   Church, JPEN, 1987


  Malnutr syon

  Nutrisyonel monitorizasyon protokolleri mutlaka yapılmalı ve bu protokoller plazma transtiretin ve CRP düzeylerini de içermelidir.


  Malnutr syon

  Kritik hastalarda haftada iki kez transtiretin ve CRP ölçülmesi metabolik durum için ‘pencere’ olabilir.


  Malnutr syon

  Serum Reaktif Protein (CRP) : ölçülmesi metabolik durum için ‘pencere’ olabilir.

  • İnfeksiyon varlığında düzeyi hızla artar ve etken ortadan kalktığında da aynı hızla azalır.

  • CRP ile transtiretin düzeylerinin birlikte değerlendirilirse transtiretin düzeyindeki azalmanın akut faz yanıtı mı olduğu yoksa malnütrisyona mı bağlı olduğu anlaşılabilir.

   Devoto G, et al. Clinical Chemistry 2006;52: 2281-5


  Malnutr syon
  . ölçülmesi metabolik durum için ‘pencere’ olabilir.

  Plazma transtiretin düzeyi değişiminin CRP değişimi ile birlikte yorumu


  Malnutr syon

  Transferrin: ölçülmesi metabolik durum için ‘pencere’ olabilir.

  • Karaciğerde sentezlenir, demiri bağlar ve plazmada taşır.

  • Karaciğer yetersizliğinde albuminden daha yararlı.

  • 1 haftada normal düzeye ulaşabilmesi önemli bir üstünlüğüdür.

  Smith LC, Mullen JL. Surg Clinics of North Am 1991;71:449-57.


  Malnutr syon

  Serum transferrin düzeyi doğrudan ölçülebildiği gibi serum total demir bağlama kapasitesi (TDBK) üzerinden de değişik formüllerle hesaplanabilir.

  • I-Blackburn eşitliği:

  • Transferrin (mg/dL)= 0.8 TDBK(mg/dL) –43

  • II-Heymsfield eşitliği:

  • Transferrin (mg(dL)= 0.9 TDBK(mg/dL)-4.5

  • III-Grant eşitliği:

  • Transferrin (mg/dL)= 0.87 TDBK(mg/dL)+10


  Malnutr syon

  Retinol bağlayıcı protein: serum total demir bağlama kapasitesi (TDBK) üzerinden de değişik formüllerle hesaplanabilir.

  • Vitamin A (retinol) taşır.

  • Yarı ömrü 12 saat olup, protein malnütrisyonunda akut değişiklikleri gösterir.

  • Böbrekte metabolize edildiğinden böbrek yetersizliğinde kullanımı sınırlıdır.

  • Normal plasma düzeyi 5.1 (2.6-7.6) mg/dL’ dir.

  • Ölçümü zor olduğundan sık kullanılmamaktadır.


  Malnutr syon

  Fibronektin: serum total demir bağlama kapasitesi (TDBK) üzerinden de değişik formüllerle hesaplanabilir.

  • 2-glikoprotein dir.

  • Yarı ömrü 12-24 saattir.

  • Yara iyileşmesi, hücrelerin birbiriyle adezyonunda rol oynar.

  • Akut beslenme bozukluklarında düzeyi düşer.

  • Mortalite ve morbiditede prognostik bir faktördür.

  • Fibronektin düzeylerindeki artışın azot dengesi ile korele olduğu gösterilmiştir

  Sandstedt S, et al. JPEN 1984;8:493-498.


  Malnutr syon

  Somatomedin C: serum total demir bağlama kapasitesi (TDBK) üzerinden de değişik formüllerle hesaplanabilir.

  • Yağ, kas ve kıkırdak dokunun anabolik maddesidir.

  • Azot dengesi ile somatomedin C arasında pozitif korelasyon vardır.

  • Yarı ömrü oldukça kısadır (2-8 saat).

  • Nütrisyon durumunun değerlendirmesinde yararlı bir göstergedir.

  Buonpane EA, et al. Crit Care Med 1989;17:126-132.


  Malnutr syon

  3-metil histidin : serum total demir bağlama kapasitesi (TDBK) üzerinden de değişik formüllerle hesaplanabilir.

  • Total vücut somatik kas kütlesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

  • İleri yaş, azalmış protein alımı, travma, infeksiyon ile atılımı azalırken, stress gibi kas aktivitesinin arttığı durumlarda atılımı artar.

  • Beslenme durumunu değerlendirmede uygun olmadığı bildirilmiştir.

  Smith LC, Mullen JL. Surg Clinics of North Am 1991;71:449-57.


  Malnutr syon

  İnsülin benzeri büyüme faktörü ve onun bağlayıcı proteinleri

  • Nutrisyonel duruma bağlı olarak değişebilir

  • Değişimler çok hassastır

  • Ancak belirlenmesi çok zaman alır ve pahalıdır.

  Donahue SP, Phillips LS. Am J Clin Nutr 1989;50:962-9.


  Kreatinin boy indeksi kb
  Kreatinin - boy indeksi (KBİ) proteinleri

  • Kreatin idrarla sabit bir orana göre atılır

  • Bu oran vücut total kas yapısı ve total vücut nitrojeni ile orantılıdır

  • Özellikle hastaların nütrisyonel rehabilitasyon veya tedavilerinin sonuçlarının objektif bir kriterle takip edilmesinde yardımcıdır


  Kreatinin boy ndeksi

  24 saatlik atılım proteinleri

  KBİ =

  normal değer

  Kreatinin-Boy İndeksi

  • Erkek : 20-26 mg/kg

  • Kadın : 14-22 mg/kg

   • % 60-80 : orta

   • % 60 < : ağır

  İdrarla 24 saatlik

  kreatinin atılımı

  ~

  iskelet kas kitlesi

  • Yaş

  • Diyet

  • Egzersiz

  • Stress

  • Renal patolojiler


  Malnutr syon

  D- İMMÜNOLOJİK TESTLER proteinleri

  a.Total Lenfosit Sayısı

  b. Derinin aşırı duyarlılığında gecikme


  Malnutr syon

  Lenfosit sayısının artışı ile nütrisyon durumu ve sürvi arasında paralellik gösterilmiştir


  Malnutr syon

  • Derinin aşırı duyarlılığında gecikme. sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  • Hücresel immuniteyi göstermede yararlıdır.

  • Gecikmiş cilt aşırı duyarlılık yanıtının malnütrisyonlu hastalarda kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir


  E v cut kompoz syon ali malari
  E- VÜCUT KOMPOZİSYON ÇALIŞMALARI sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  • İzotop dilüsyon tekniği

   • Vücut hücre kitlesi

  • İn vivo nötron aktivasyon analizi

   • Total vücut azotu ve vücut proteini

  • B.T.

   • Yağ, iskelet kası, kemik, visseral organ kitlesi

  • M.R.

   • Yağ, yağsız doku, iskelet kas kitlesi

  • Biyoelektrik impedans spektroskopisi

   • Toplam vücut sıvısının ölçümü


  Malnutr syon

  Biyoelektriksel impedans sürvi arasında paralellik gösterilmiştir;

  Yağsız doku kitlesi ile yağın elektriksel geçirgenlik

  farkına dayanır.

  Bu yöntem ile vücut yağ miktarı ve yağsız vücut kitlesi saptanır.

  Güvenirliliği stres, elektrolit dengesizliği ve hidrasyon durumundan etkilenebilir.


  F ok parametrel ndeksler
  F- ÇOK PARAMETRELİ İNDEKSLER sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  • Hastalara ait parametreler kullanılarak hassas ve objektif kriterleri içeren beslenme durumunu belirleyen indeksler oluşturabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

  • Prognostik nutrisyonel indeks (PNI)

  • Nutrisyonel risk indeksi (NRI)

  • Maastrich indeks (MI)


  Prognostik n trisyon indeks
  Prognostik nütrisyon indeks sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  158-16.6(albumin g/dl) - 0.78(Triseps deri kalınlığı mm) - 0.2(Transferrin mg/dl) - 5.8(Deri testi yanıtı 0-2)= % olarak RİSK

  PNİ>% 50 Mortalite % 33,Sepsis %28

  PNİ<% 40 Mortalite % 3, Sepsis % 5


  N trisyonel risk indeksi
  Nütrisyonel risk indeksi sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  NRİ=1.519(Albumin g/dl) + 41.7(son vücut ağırlığı kg/mutad vücut ağırlığı kg)

  100  Normal

  97.5-100 Sınırda malnütrisyon

  83.5-97.5 Hafif malnütrisyon

  83.5  Ağır malnütrisyon


  Maastrich indeksi
  Maastrich indeksi sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  20.68 - (0.24 x Albumin g/dl) - 19.21 x prealbumin g/dl - 1.86 x lenfosit sayısı 106/l  - 0.04 x ideal kilo 

  • 0> Malnütrisyon var

  • 0<Malnütrisyon yok


  Malnutr syon

  G-TARAMA TESTLERİ sürvi arasında paralellik gösterilmiştir

  Amaç: Nutrisyonel faktörlerden kaynaklanan olası sonuçları belirlemektir.

  • Subjektif Global Değerlendirme (SGD)

  • Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

  • Nutrisyonel Risk Tarama (NRS-2002)

  • Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) (yaşlılarda)

  ESPEN tarafından önerilir

  Destky et al, JPEN, 1984

  BAPEN

  Kondrup et al, Clin Nutr, 2003

  Vellas et al, Nutrition,1999


  Sgd tek ba ina her b r objekt f testten daha y b r bel rley c d r
  SGD TEK BAŞINA HER BİR OBJEKTİF TESTTEN DAHA İYİ BİR BELİRLEYİCİDİR

  Klinisyenler sayısal değerlendirmenin daha doğru olabileceği yanılgısına düşmemelidirler

  Detsky, JPEN, 1987

  Detsky, JAMA, 1994


  Malnutr t on un versal screen ng tool must
  MALNUTRİTİON UNİVERSAL SCREENİNG TOOL (MUST) BELİRLEYİCİDİR

  0=düşük malnutrisyon riski

  1=orta malnutrisyon riski

  2 veya daha yüksek =ciddi malnutrisyon riski  Malnutr syon

  >23.5 BELİRLEYİCİDİRNormal

  17-23 Malnutrisyon riski

  < 17 Malnutrisyon  Enerji t ketimi
  Enerji Tüketimi BELİRLEYİCİDİR

  1- İstirahat enerji tüketimi (İET)

  2- Fiziksel aktiviteye bağlı enerji tüketimi

  3- Termogenezis

  4- Stres faktörlerine bağlı enerji tüketimi

  Total

  Enerji

  Tüketimi


  Enerji gereksiniminin l m
  Enerji gereksiniminin ölçümü BELİRLEYİCİDİR

  • İstirahat enerji tüketimi (REE) (BEE)

   (Harris-Benedict, Aub-Dubois, Schoefield)

   kcal x stres faktörü

  • İndirekt kalorimetri

  • 25 – 35 kcal/kg (kısa yol)


  Enerji htiyac harris benedict e itli i
  Enerji İhtiyacı: Harris-Benedict Eşitliği BELİRLEYİCİDİR

  BET (erkek)= 66.5 + [13.7 X VA(kg)] + [5 X B(cm)] + [6.8 X yaş(yıl)]

  BET (kadın)= 655 + [9.6 X VA(kg)] + [1.8 X B(cm)] + [4.7 X yaş(yıl)]

  • Sonuç: Bazal enerji tüketimi (BET)

   • İET x 1.1 ±

  Artma %

  Minör cerrahi 10

  Major cerrahi 10-30

  Multipl doku travması 10-25

  Vücut ısı artışı (10°C) 10

  Ağır sepsis 20-50

  Ağır yanık 50-100

  Kafa-Beyin travması 20-40

  Azalma %

  Doku kaybı 20

  Şiddetli kaşeksi 40

  Hipotermi (10°C) 10

  Beyin sapı ölümü 30-50


  Enerji htiyac schofield e itli i
  Enerji İhtiyacı: Schofield Eşitliği BELİRLEYİCİDİR

  Yaş Erkek Kadın

  15-18 BET=17.6 x VA + 656 BET=13.3 x VA + 690

  18-30 BET=15.0 x VA + 690 BET=14.8 x VA + 485

  30-60 BET=11.4 x VA + 870 BET= 8.1 x VA + 842

  >60 BET=11.7 x VA + 585 BET= 9.0 x VA + 656

  1) Stres Faktörü

  -Postoperatif + %10

  -Multipl Yaralanma + %25-30

  -Sepsis (1°C artış) + %10

  2) Aktivite Faktörü

  -Yatağa Bağımlı + %20

  -Oturabilir Durumda + %10

  -Mobil + %30

  3) Nütriyentlerin Termojenik Etkisi + %10

  4) Ventilatör Desteği - %15


  Malnutr syon

  PROTEİN DENGESİ BELİRLEYİCİDİR

  • Normalde azot atılımı 10-12 g/ gündür

  • Azot dengesi pozitif

   anabolik devre

  • Azot dengesi negatif

   katabolik devre


  Malnutr syon


  Malnutrisyon belirte leri
  Malnutrisyon Belirteçleri BELİRLEYİCİDİR

  • Bir çok yöntem vardır

  • Fakat yöntemler tam ve kusursuz değildir

  • Yöntemleri karşılaştırabilecek standartlar yoktur


  Malnutr syon

  • Antropometrik yöntemler kronik malnutrisyonun anlaşılmasında en etkili yöntem

  • Albumin ve öteki visseral proteinler nutrisyonel belirteç olarak kabul edilmemeli, inflamatuar yanıt belirteci olarak kabul edilmeli

  • Biyoelektrik impedans erken dönem malnutrisyon saptanmasında oldukça etkilidir.

  • SGD değişik popülasyonların karşılaştırılmasında oldukça etkili


  Malnutr syon

  NRS-2002, MUST ve NRI’dan daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir.

  Hastanede kalış süresi ile SGD, NRS-2002, MUST ve NRI arasında anlamlı ilişki vardır

  Nutritisyonel değerlendirme SGD, NRS-2002 ve MUST ile hastanın hastaneye kabulünde yapılmalıdır.


  Malnutr syon

  Sonuç olarak; spesifiteye sahiptir.

  • Malnutrisyon toplumda ve hastanelerde hala önemli bir problem olmaya devam etmektedir.

  • Klinik ve biyokimyasal parametreler birbirleriyle ilişkili olarak incelenmelidir

  • Dikkatli ve etkili klinik monitorizasyon nutrisyon desteğinin vazgeçilmez bir parçasıdır.


  Malnutr syon

  TEŞEKKÜRLER spesifiteye sahiptir.