vtys 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VTYS 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VTYS 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

VTYS 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 399 Views
 • Uploaded on

VTYS 2012. Mehmet Emin KORKUSUZ. Ders - 02. İçerik. İlişkisel Veri Tabanı Tasarımı Gereksinimlerin belirlenmesi Kavramsal Model Mantıksal Model Fiziksel Model. Fiziksel Model. Mantıksal Model. Kavramsal Model. Gereksinimlerin Belirlenmesi. 1-VERİ MODELİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VTYS 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. VTYS 2012 Mehmet Emin KORKUSUZ Ders - 02

  2. İçerik • İlişkisel Veri Tabanı Tasarımı • Gereksinimlerin belirlenmesi • Kavramsal Model • Mantıksal Model • Fiziksel Model

  3. Fiziksel Model Mantıksal Model Kavramsal Model Gereksinimlerin Belirlenmesi 1-VERİ MODELİ • Veri modeli , üçlü şema mimarisinde görülen yapıların, kullanıcı gereksinimlerinden yola çıkarak aşamalı bir şekilde fiziksel olarak gerçekleştirilmesidir. 4.Aşama 3.Aşama 2.Aşama 1.Aşama

  4. GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ • Bir bilgi sisteminin geliştirilmesi sürecinde, öncelikle kullanıcıların gereksinimlerinin çok iyi belirlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. • Bu yapıda: -veri tipleri -veri grupları -veriler ile ilgili kurallar -veriler üzerinde yapılması gereken işlemler belirlenir.

  5. 1 2 3 Bilgi sistemi kullanıcılarının mevcut sistemde kullanmakta oldukları yöntemlerin, sistem yapısının ve iş kararlarının belirlenmesi Kullanıcıların nelere gereksinimi olduğunun kullanıcılar ve bilgi sistemi uzmanları ile birlikte analizi ve çözümler üzerinde tartışması Veri gereksinimleri ve işlemsel gereksinimlerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi Gereksinimler

  6. Gereksinimlerin Toplanması • Gereksinimlerin toplanması için kullanılabilecek birkaç yöntem vardır bunlardan bazıları: • Anketler • Grup Yöntemleri • Beyin Fırtınası(Brain Storming) • Hızlı Uygulama Geliştirme-HUG • Toplu Uygulama Tasarımı-TUT • Kalite fonksiyon Yayılımı (QualityFunction Deployment-QFD) • Prototipleme • Gereksinimler toplandıktan sonra uzmanlar tarafından analizi yapılır.

  7. Gereksinimlerin Analizi • Gereksinim Analizi, çeşitli yöntemlerle hedef kullanıcı kitlesinden elde edilen gereksinimlerin özelliklere göre gruplanarak, sistem tasarımına hazır hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. • Gereksinim analizi yapmada; • Veri Akış Çizeneği-VAÇ(Data FlowDiagram-DFD) • Bağlam Çizeneği(ContextDiagram) • Çerçeve Çizeneği(FrameDiagram) • Olay Senaryoları(eventSenarios) • Bakış Açısı Analizi(ViewpointBased Analysis) gibi araçlar kullanılabilir.

  8. Fiziksel Model Mantıksal Model Kavramsal Model Gereksinimlerin Belirlenmesi KAVRAMSAL MODEL 4.Aşama 3.Aşama 2.Aşama 1.Aşama

  9. KAVRAMSAL MODEL • Kullanıcıdan elde edilen gereksinimler ile ilgili bir analiz çalışmasının yapılması ve birbiriyle bağıntılı verilerin gruplanarak bir düzenleme içinde modellenmesi gerekir. • Bu tasarım daha sonra geliştirilecek olan sistemin performansından kullanım kolaylıklarına kadar birçok özelliğini belirlemede etken olacaktır.

  10. Varlık Bağıntı Çizeneği VBÇ’ler (EntityRelationsheep Diagram– ERD) gerçek dünyadaki sistemleri, varlıklar, varlıkları tanımlayan nitelikleri ve bunlar arasındaki bağıntıları gösterir. Günümüzde VBÇ çizimlerini gerçekleştirebilmek için kullanılan birçok ticari ve açık kaynak çizim araçları bulunmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş programların her biri farklı notasyonlar(gösterim) ile geliştirilmiştir. Bu sunumda sizlereCrow'sFootNotationgösterilecektir.

  11. VBÇ Gösterimleri Özeti

  12. Varlık Varlık Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şey bir varlıktır. Aynı varlıkların oluşturduğu yapıya varlık kümesi denir. VTYS’de varlık kümesi tablodur.

  13. Zayıf Varlık Zayıf Varlık Bir varlığın anahtar niteliği yoksa zayıf varlık olarak adlandırılır. Eğer bir varlık kümesinin niteliklerinin tümü alınsa bile bir anahtar oluşturulamıyorsa bu varlık kümesine zayıf(weak) varlık kümesi denir. Mantıksal olarak başka bir varlığa bağımlı olmak zorundadır. Zayıf varlık kümesinde niteliklerin değerleri ile varlıkları birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Zayıf bir varlık kümesinin anlamlı olabilmesi için, bu varlık kümesi ile güçlü bir varlık kümesi arasında bire-bir yada bire-birçok(güçlüden zayıfa) bir bağlantı bulunması, zayıf varlıklar için bu bağıntının varolma bağımlılığı oluşturması, zayıf varlık kümesinin nitelikleri arasında, aynı güçlü varlığa zayıf varlıkları birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir nitelik grubunun (discriminator) bulunması gereklidir.

  14. Niteliklerin Gösterimi Bir nitelik(attribute), varlık tipi(entitytype) ya da bağıntı tipi(relationshiptype) ile ilgili tanımlayıcı bilgileri içerir. Bir varlık genelde bir nitelik topluluğundan oluşur. ogrNu ogrTel ogrTC Varlık ogrMail

  15. Niteliklerin Gösterimi Değer Alanı: Bir niteliğin değer alanı alabileceği değerler kümesini tanımlar. Veri Tipi: Niteliğe ait verilerin hangi veri tipinde saklayacağını belirler. Biçim: Verilerin hangi biçimde tanımlanacağını belirler. Büyüklük: Nitelik için girilecek verilerin hangi büyüklükte olacağını tanımlar.

  16. Nitelik Türleri Çekirdek Nitelik Bu tür nitelikler en sade hali ile tanımlanmış niteliklerdir. siteBaslik siteHit gibi…

  17. Nitelik Türleri Birleşik Nitelik Birden fazla çekirdek niteliğin birleşmesi sonucunda oluşan niteliklerdir. Birleşik nitelikler istenildiği kadar alt seviyelere dallandırılabilir. Sonunda en alttaki nitelik yine çekirdek nitelik olacaktır. ibanNu hesapTipi hesapNu subeKodu

  18. Nitelik Türleri Türetilmiş Nitelik Gerçekte bir değer tutmayan ancak diğer varolan niteliklerin kullanımı sonucu hesaplanarak elde edilen niteliklerdir. yas Sisteme girilmiş doğum tarihinin günümüz tarihi ile olan hesabından türetilir.

  19. Nitelik Türleri Birden Çok Değer Alabilen Nitelik Bir değer değil, birden fazla değer alabilen niteliklerdir. telNu

  20. Nitelik Türleri Anahtar nitelik Varlığın ayırt edici niteliği. tcno

  21. Bağıntı (İlişki) İki varlık arasındaki ilişkiyi gösterir. Kendi nitelikleri olabilir.

  22. Var Olma Bağıntısı Zayıf varlığın güçlü varlıkla olan ilişkisini gösterir.

  23. VBÇ Gösterimleri Özeti

  24. VBÇ (ERD)

  25. Örnek - 1 oturur Sıra Öğrenci Bir öğrenci 1 sıraya oturur. Bir sırada 1 öğrenci oturur. Bir öğrenci 1 sıraya oturmalıdır. Bir sırada 1 öğrenci oturmalıdır. Bu bire bir ilişkidir.

  26. Örnek - 2 girer Öğretmen Ders Bir dersin mutlaka 1 öğretmeni olur. Bir öğretmen 1 ya da daha fazla derse girer. Bire çok (1:M) ilişkidir. Katılım zorunlu tutulmuştur.

  27. Örnek - 3 alır Ders Öğrenci Bir öğrenci 1 ya da daha fazla ders alır. Bir dersi 1 ya da daha fazla öğrenci alır. Katılım zorunlu tutulmuştur.

  28. Örnek - 4 girer Uygulama Asistan Bir uygulamaya mutlaka 1 asistan girer. Asistan birden fazla uygulamaya girebilir ama hiç girmeyebilir de.

  29. Öğr_ad oturur Sıra Öğrenci numara alır Ders girer Öğretmen girer Uygulama Asistan

  30. tarih adres Film_id oynar Salon film yonetmen tel saat

  31. Recursive İlişki personel yönetir Bir varlık kümesinin kendi elemanları arasında ilişki kurulması durumudur.

  32. Recursive İlişki personel ebeveyn

  33. VBÇ’nin Okunması affetmez deliii

  34. VBÇ Tasarımı affetmez deliii

  35. Fiziksel Model Mantıksal Model Kavramsal Model Gereksinimlerin Belirlenmesi KAVRAMSAL MODEL 4.Aşama 3.Aşama 2.Aşama 1.Aşama

  36. MANTIKSAL MODEL • Bu aşama, veri tabanı tasarımlarınızın ilişkisel veritabanı modelinde tablolar ile ifade edilmesi için yapılması gereken dönüşümü içerir. • Bu dönüşüm belirli bir metod izlenerek gerçekleştirilir.

  37. Veri Tabanı Şeması-Liste • Bu gösterim liste olarak ya da şekil olarak ifade edilebilir. • Yazar(id ,yazarAdi, dogumTarihi, memleket, aciklama) • Kitap(yazarAdi,kitapadi,basimTarihi,yazarID)

  38. Veri Tabanı Şeması-Şekil • Veri tabanı şeması listesinde bulunan benzer bilgiler gösterilmektedir. Ancak veritabanı şeması şekil ile gösteriminde, sunum görsel olarak verilir. • Bu gösterimde, yabancıl anahtarların referans verdikleri birincil anahtarlar oklar ile gösterilmektedir.

  39. Kavramsal - Mantıksal Model Dönüşümü VARLIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ Bu dönüşümde varlığın isminde bir tablo oluşturulur ve varlığın nitelikleri bu tabloya yerleştirilir.Burada tablonun birincil anahtarı altı çizili olarak gösterilir. açıklama Sorutipleri kod Sorutipleri(kod,açıklama,...)

  40. kod sıra vardır açıklama ağırlık sorular dosyaAdı Sorutipleri kod Sorutipleri(kod,açıklama,…) Sorular(kod,soru_tip,sıra,ağırlık,dosyaAdı,…)

  41. Bire-bir özyineli bağıntı dönüşümü tcno ad eş kişi soyad Kişi(tcno,ad,soyad,eş(kişi tablosuna referans verir))

  42. N’li bağıntı dönüşümü ad kod açıklama açıklama malzeme ad kod ad adres kod proje sağlar tel üretici Sağlar(projekodu,üreticikodu,malzemekodu,(projekodu proje tablosuna Referans verir,üreticikodu üretici tablosuna referans verir, Malzemekodu malzeme tablosuna referans verir))

  43. Kavramsal Model 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) a) Zayıf varlık b) Varlık c) Birleşik nitelik d) Varolma bağıntısı e) Türetilmiş nitelik f) Bağıntı g) Birden fazla değer alabilen nitelik