v delemgazdas gtan n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÉDELEMGAZDASÁGTAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

VÉDELEMGAZDASÁGTAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

VÉDELEMGAZDASÁGTAN. A tantárgy tematika és óramegosztása Pécsi Tudományegyetem FEEK -VKK , 2008 Előadó: dr. Kunos Bálint. 1. A védelemgazdaságtan makrofolyamatai : Bevezetés a védelemgazdaságtanba (2008.02.19) A védelem makroszintü tervezése, a védelmi költségvetés ( 2008.02.26)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÉDELEMGAZDASÁGTAN' - phillip-gilliam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v delemgazdas gtan

VÉDELEMGAZDASÁGTAN

A tantárgy tematika és óramegosztása

Pécsi Tudományegyetem

FEEK-VKK, 2008

Előadó: dr. Kunos Bálint

slide2

1. A védelemgazdaságtanmakrofolyamatai:

 • Bevezetés a védelemgazdaságtanba (2008.02.19)
 • A védelem makroszintü tervezése, a védelmi költségvetés ( 2008.02.26)
 • Országvédelem-védelemgazdaságtan viszonyrendszere (2008.03.04)
 • A NATO védelemgazdasági aspektusai (2008.03.18)
 • Az EU gazdasági szakpolitikáinak védelemgazdasági vonzatai ( 2008.04.01)
 • 2. A védelemgazdaságtanmikrofolyamatai:
 • Katonai gazdaságtan és a HM tárca gazdálkodásának rendszere (2008.04.15)
 • Konzultáció: 2008.05.06
bevezet s a v delemgazdas gba

Bevezetés a védelemgazdaságba

Pécsi Tudományegyetem

FEEK-VKK, 2008

Előadó: dr. Kunos Bálint

a v delemgazdas gtan alapfogalmai
A védelemgazdaságtan alapfogalmai
 • A védelem és a gazdaság kölcsönhatásai
 • A védelemgazdaság fogalma és tartalma
 • A védelemgazdaság főbb folyamatai
 • A védelemgazdaság szintjei
  • A hadigazdaságtan
  • A katonai gazdaságtan
  • Katonai üzemgazdaságtan
a v delem s a gazdas g k lcs nhat sai
A védelem és a gazdaság kölcsönhatásai
 • Koronként változó viszonyrendszer
 • Védelmi célok és gazdasági lehetőségek összhangja
 • Védelemgazdaság a közgazdasági elméletekben
 • Védelemgazdaság a hadtudomány elméletében
a v delemgazdas g fogalma s tartalma
A védelemgazdaság fogalma és tartalma
 • A gazdaság azon része, amely a védelmi erőforrások előállítását, valamint felhasználását végzi.
 • Intézményi rendszere
 • A védelemgazdasági politika.
 • A védelemgazdaság főbb folyamatai
a v delemgazdas g biztons gpolitikai aspektusai
A védelemgazdaság biztonságpolitikai aspektusai
 • A védelemgazdaság helye, szerepe a biztonságpolitikában
 • Politika-Hadügy-Gazdaság
a v delemgazdas g s a nemzetgazdas g viszonya
A védelemgazdaság és a nemzetgazdaság viszonya
 • A védelem mint közszolgáltatás

- anyagi és nem anyagi jellegű szükséglet

- kollektív jószág

- közgazdasági értelmezése

 • A védelemgazdaság és a nemzetgazdaság kölcsönviszonya:

- fogyasztási szféra

- a közkiadások egyik legnagyobb tétele

- hadiipari termelés, K+F

- védelmi ipari termékek kereskedelme

- erőforrás korlát

a v delem hat sa a gazdas gra
A VÉDELEM HATÁSA A GAZDASÁGRA
 • Béke idején
 • Mozgósítás időszakában
 • Háború időszakában
 • Háborút követő időszakban
v delem hat sa a makrogazdas gi teljes tm nyre
Védelem hatása a makrogazdasági teljesítményre
 • Védelem és a GDP
  • Védelem közvetlen hozzájárulása a GDP-hez; (GDP=háztartások vásárlásai+vállalkozások beruházásai+kormányzati vásárlások+nettó export)
  • Közvetett hozzájárulás.(piaci szereplőkön keresztül, védelmi ipari exp,imp.bérek,stb)
 • Védelmi K+F gazdasági színvonal növelő hatása
 • Védelem és a gazdasági növekedés
a korm nyzat szerepe a v delemgazdas gban
A KORMÁNYZAT SZEREPE A VÉDELEMGAZDASÁGBAN
 • Saját források-idegen források-közös források
 • Védelmi kiadások
  • Védelmi kiadások fogalma
  • Közvetlen és közvetett védelmi kiadások
 • Védelmi kiadásokat befolyásoló tényezők
  • Fenyegetettség, nemzetközi-politikai helyzet
  • Védelmi stratégia
  • Nemzetgazdaság adottságai
  • Geostratégiai adottságok
  • Haderő nagysága, típusa, felszereltsége
  • Szövetségi tagsággal járó kiadások
a gazdas gi potenci l sszetev i
A gazdasági potenciál összetevői
 • Természeti erőforrások
 • Humán erőforrások
 • Nemzeti vagyon
 • Alap- és alkalmazott kutatások
 • Infrastruktúra
 • Ipar-mezőgazd.-szolgáltatások komplex rendszere
 • Gazdasági biztonság
a v delmi potenci l elemei
A védelmi potenciál elemei
 • Fogalma: a B-ben meglévő, H-us veszély esetén realizálható, szellemi- erkölcsi, anyagi-technikai tényezők összessége.
 • Elemei:
  • katonai erő
  • Erkölcsi-szociális potenciál,
  • Politikai állapot
  • Tudományos potenciál,
  • Geostratégiai potenciál
a v delemgazdas g f bb jellemz i
A védelemgazdaság főbb jellemzői

a/ Kiemelt társadalmi, politikai és gazdaság szerep

- sajátos felhatalmazás /fegyverhasználat/

- részletesebb és mélyebb irányítási igény

- aktuális biztonságpolitikai célkitűzések és a

honvédelmi alapelvek katonai kiadásokra

gyakorolt hatása

- politikai döntések határozzák meg:

a haderő létszámát

beszerzési tevékenységet

fejlesztési kiadások arányát

- a gazdálkodás önállósága korlátozott, ellenőrzöttsége nagyobb

,

a v delemgazdas g f bb jellemz i1
A védelemgazdaság főbb jellemzői

b/ Költségvetési gazdálkodási formából adódó sajátosságok:

- a gazdálkodás alapja a költségvetési támogatás

- alaprendeltetés domináló hatása

- életszínvonalra gyakorolt hatás

- felülről korlátozott gazdaság

- „alku”, „lobby”

- átnyúló tervezési szükséglet /programköltségvetés/

- alaprendeltetés eredménye nem minden esetben mérhető

- controlling tevékenység szükségessége

c/ Sajátosságok a katonai gazdálkodás és a nemzetgazdaság

kapcsolataiban:

- haditechnikai eszközök monopolizált piaca

- állami beleszólás, magasabb műszaki színvonal

- fegyverkereskedelem szabályozottsága

- haderő létszámának befolyásoló szerepe