Anatómia I. - PowerPoint PPT Presentation

anat mia i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anatómia I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anatómia I.

play fullscreen
1 / 430
Anatómia I.
231 Views
Download Presentation
tracey
Download Presentation

Anatómia I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anatómia I. Dr. Suskovics Csilla PhD

 2. Követelmény • Az órán való aktív részvétel • Csontfelismerés az aláírásért • Kollokvium • beugró: izomfelismerés

 3. Irodalom • Csoknya Mária – Wilhelm Márta (2006):A sportmozgások biológiai alapjai I., Anatómia, élettan, egészségtan • Lázár Gyula – Kovács Magdolna (1996): Anatómia I. • Kiss Ferenc – Szentágothai János (1980):Az ember anatómiájának atlasza • Miltényi Márta (1980): A sportmozgások anatómiai alapjai

 4. Általános izomtan Myologia

 5. Az izomzat általános jellemzése • Az izomzat az ember legnagyobb szerve • A mozgás aktív rendszere • Elemi egysége az izom (musculus)

 6. Az izom (musculus) meghatározása • Az akaratlagos mozgás szerkezeti és működési egysége (funkció) • Egységes kötőszöveti vázzal és gyenge burokkal összetartott, és meghatározott irányokba rendezett izomrostköteget nevezünk izomnak (morfológia)

 7. Az izom (musculus) általános jelemzése • A testben: 650 izom • Eltérő izomtípusok • Különböző feladatok ellátása • Működésük csoportosan történik (agonista, antagonista, közömbös izmok) • Szabályozását az idegrendszer végzi

 8. Izom főbb részei • eredés (origo) • tapadás (insertio) • venter - izomhas

 9. Izom főbb részei • Eredés (origo) • nyugvó csonton  lehet húsos (iz.rostokkal) v. inas (tendo) (az inak kollagén rostkötegei – Sharpey-féle rostok – hatolnak be a csontba  erős kapcsolat!!!) • ez az izom rögzítettebb vége: punctum fixum • proximális elhelyezkedés

 10. Izom főbb részei • Tapadás (insertio) • mozgó csontokon  lehet húsos v. inas (tendo) • ez az izom szabadabb vége: punctum mobile • distalis elhelyezkedés

 11. Izom főbb részei • Az origo és insertio alakja lehet: • lapos inas lemez (aponeurosis) – a széles, lapos izmok ebbe mennek át • hengerded

 12. Izom főbb részei • A különböző testhelyzetek – pl. kézállás korláton – megváltoztatják egy izom szabadabb, ill. rögzítettebb pontjait, és működése irányát

 13. Izmok alakja • orsó • pánt • lapos lemez • gyűrűs izmok

 14. Izmok eredései, tapadásai: • Több résszel eredő (caput) (2-3 vagy sokfejű izom), majd összeolvadó és közös ínnal tapadó: • m. biceps brachii

 15. Izmok eredései, tapadásai: • A két has nem egyesül, az ín közös (biventer) • m. omohyoideus (lapocka-nyelvcsonti izom)

 16. Izmok eredései, tapadásai: • Inas megszakítások lehetnek az izmokban - intersectio tendinea • m. rectus abdominis (egyenes hasizom)

 17. Izmok rostozata • Párhuzamos (izmok többsége) • Tollazott (pennatus) • unipennatus • bipennatus

 18. Az izmok kötőszövetes borítása • Fascia (izompólya) • Perimysium (vékony rostos kötőszövet) • Sarcolemma (sejthártya)

 19. Az izmok kötőszövetes borítása • Fascia (izompólya) - egy vagy több izmot borító kötőszövetes lemez, melynek a vénás keringés támogatásában van fontos szerepe

 20. Az izmok kötőszövetes borítása • Perimysium (vékony rostos kötőszövet) • az izom húsos részének a váza • sövényeket bocsát az izom belsejébe, ezáltal rekeszekre osztja az izmot (elsőd-, másod-, harmadlagos rekeszek); a sövényekben futnak az izom nagyobb erei

 21. Perimysium • Epimysium –perimysium externum - külső tok • Perimysium internum– nagyobb sövény, több izomrostot vesz körbe • Endomysium – az izomrostokat határolja

 22. Sarcolemma • az izomrostot körülvevő sejthártya • két rétegből áll: • izomrost sejthártyája • lamina basalisokhoz hasonló hártya (az előzőhöz szorosan hozzáfekszik)

 23. Az izmok kötőszövetes borítása • Az erőt a csontra a collagenrostok viszik át, a csontokra az ínrostok v. perimysium rostjai Sharpey-féle rostok formájában vannak lehorgonyozva.

 24. Az izmok járulékos berendezései

 25. Az izmok járulékos berendezései • Az izom működésekor járulékos berendezések is szükségesek – védelem, surlódás csökkentése • Típusai: • fascia (az egyes részeket bevonják – az izmok egymáson csúszását könnyítik) • bursa synovialis (nyálkatömlő) • vagina tendinum (ínhüvely) • ossa sesamoidea (sesamporcok v csontok) • corpora adiposa (zsírtestek)

 26. Bursa synovialis • Feladata: közvetlenül a csonton elcsúszó izom védelme • Lencse alakú nyúlós nedvet tartalmazó zárt tömlő • Külső rostos, belső sejtdús rétegből áll • Nagyobb ízületekben fordul elő • Sokszor a bőr és az alatta lévő csont között is lehet • Pl. a térdizület körül ín és csont között • Túlzott izomműködés hatására - gyulladás

 27. Vagina tendinum (ínhüvely) • Az inak védelmét látják el, sikamlóságukat biztosítják • Tömlőszerűen burkolják az inakat (kettősfalú zárt tömlő)

 28. Vagina tendinum (ínhüvely) • Rétegei: • vagina fibrosa - külső rostos burok (csőszerű) • vagina synovialis - kettős falú hártya  belső: stratum synoviale befelé az ínnal nő össze külső stratum fibrosum  külső lemeze a rostos burokhoz, a belső az ín felszínéhez tapad, közöttük sikamlós nedv található • Gyulladások

 29. Vagina tendinum (ínhüvely) • mesotendineum: csonthoz v. ízülethez tapad, ereket visz az ínhoz, a külső lemez kettőzés folytán áthajlik a belső synovialis rétegbe

 30. Az izmok járulékos berendezései • Sesamporcok v csontok (ossa sesamoidea) • az inak nyomásnak kitett helyein • pl. patella • Zsírtestek (corpora adiposa) • egyes izmok között, az elmozdulást segítik

 31. A mozgás Az izmok mechanikai működése

 32. A mozgás a vázcsontok mozgásának köszönhető A vázcsontok csak az izmok segítségével képesek mozogni Az izmok működése

 33. Az izom csak akkor tudja mozgatni a csontot, ha áthidal egy izületet (eredés – tapadás) A mozgás az izomösszehúzódás következménye ekkor a csont v csontok elmozdulnak az izületben Az izmok működése

 34. Az izmok működése • Az izomeredésének és tapadásának az izülethez való viszonya szabja meg az izomkontrakció (iz.összehúzódás) hatására elmozduló csontok mozgásának irányát

 35. Az izületektípusai

 36. Izomcsoportok működése • Agonista izmok • Antagonista izmok • Közömbös izmok

 37. Agonista izmok • Társizmok vagy sinergista izmok • Egy izület meghatározott irányú mozgásában vesznek részt • pl. kétfejű combizom és bármelyik más térdhajlító izom (pl. félighártyás izom)

 38. Antagonista izmok • Egymással ellentétes hatású működést fejtenek ki • Két- és háromfejű felkarizom

 39. Közömbös izmok • Egy másik izom nemkívánatos hatását, mozgáskomponensét ellensúlyozzák • pl. a csuklót tenyéri irányba főként az orsócsonti és a singcsonti csuklóhajlító izom mozgatja Ha valamelyik kiesik, hajlítás közben a radius vagy az ulna felé hajlik erőteljesebben a tenyér

 40. Hatás és funkció iránya szerinti csoportosítás • Flexor – hajlító izmok (m.sartorius, szabóizom – a térd- és csípőizület hajlítása) • Extenzor – feszítő izmok (m.triceps brachii, háromfejű karizom – a könyökizületet feszíti)

 41. Hatás és funkció iránya szerinti csoportosítás • Adduktor – közelítő izmok (m.adduktor magnus, nagy combközelítő izom) • Abduktor – távolító izmok (m.piriformis, körteképű izom – combot távolítja) • Rotator – forgató izmok (előző kifelé forgat)

 42. Az izmok vérellátása • Az izomkontrakcióhoz sok oxigénre van szükség bő vérellátás gazdag hajszálér hálózat (nyugalmi állapotban: zártak, izommunka hatására: nyílnak)

 43. Részletes izomtan

 44. Részletes izomtan • Vázizmok origo, inserció a csonton található • Bőrizmok origo vagy (és) inserció a bőrben található

 45. A fej izmai • Mimikai izmok • bőrizmok: a koponyán erednek és az arc bőrében tapadnak • Rágóizmok • a mandibulát mozgatják

 46. Mimikai izmok • Fejtetői izmok • m. frontalis • galea aponeurotica (fejsisak) • Szem körüli izmok • m. orbicularis oculi • Orrnyílás körüli izmok • Száj körüli izmok • m. orbicularis oris • m. zygomaticus major (nagy járomcsonti izom) • m. buccinator (trombitaizom) • Fülkagylóhoz tartozó izmok

 47. Rágóizmok • M. temporalis (halántéki izom) • ered: fossa temporalis • tapad: processus coronoideus • fogak zárása • M. massater (járomcsonti rágóizom) • ered: arcus zygomaticus • tapad: angulus mandibulae • fogak zárása

 48. Rágóizmok • M. pterygoideus externus (külső röpnyúlványi izom) • ered: processus pterygoideus (os sphenoidale) • tapad: ramus mandibulae • örlőmozgások • M. pterygoideus internus (belső röpnyúlványi izom) • ered: processus pterygoideus (os sphenoidale) • tapad: angulus mandibulae (belső oldal) • örlőmozgások

 49. A nyak izmai • A nyak és a fej mozgatása • Típusai: • hátulsó izmok (törzsnél) • elülső izmok • felületes nyakizmok ( platysma, m. sternocleidomastoideus) • nyelvcsonti nyakizmok • mély nyakizmok

 50. Felületes nyakizmok1. Platysma (nyaki bőrizom) • Széles pánt formájú • A test egyetlen valódi bőrizma • Az arcról (2 oldalt) a mellkas felső részére • Feladata: 1. a nyak bőrének feszítése 2. a felületes nyaki vénák tágítása • Idege: nervus facialis (VII. arcideg)