Tiskov konference 27 8 2013
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

TISKOVÁ KONFERENCE 27. 8. 2013. KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK. Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D. ředitelka pro marketing a komunikaci PK ČR. Ing. František Šámal předseda ČSPS RNDr. Karel Kosař, CSc. ředitel VÚPS, a.s. Historie – pivo na území ČR Úvod – genese záměru legislativní ochrany

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - peta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tiskov konference 27 8 2013

TISKOVÁ KONFERENCE 27. 8. 2013

KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK


Ing jarmila tolcov ph d editelka pro marketing a komunikaci pk r

Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D.ředitelka pro marketing a komunikaci PK ČR


Ing franti ek mal p edseda sps rndr karel kosa csc editel v ps a s

Ing. František Šámalpředseda ČSPS RNDr. Karel Kosař, CSc.ředitel VÚPS, a.s.


Osnova

Historie –pivo na území ČR

Úvod– genese záměru legislativní ochrany

Návrh realizace – VÚPS, ČSPS, ÚPPV, Brusel

VÚPS– charakterizace a specifikace Českého piva

Současný stav – skutečnost a perspektiva

Osnova


Historie

Historie

Z archeologických nálezů je zřejmé, že pivo na našem území, které je přesně vymezeno, vyráběli obyvatelé, kteří zde žili již před Slovany, stejně tak, jako sami Slované. První záznamy o vaření piva na daném území se pojí k Břevnovskému klášteru, kde benediktinští mniši vyráběli pivo a víno v roce 993 n. l.


Historie1

Nejstarším záznamem o pěstování chmele na daném území je zakládací listina knížete Břetislava I., již byly přiznány desátky z chmele pěstovaného v Žatci, Staré a Mladé Boleslavi kapitule Sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Prvním historickým dokumentem přímo spjatým s výrobou piva je zakládací listina Vyšehradské kapituly, vydaná prvním českým králem Vratislavem II. roku 1088

Historie


Tiskov konference 27 8 2013

Cílem systému tzv. chráněných označení, zavedeného v roce 1992 v EU, je chránit tradiční regionální zemědělské a potravinářské produkty a zamezit používání historicky zavedených názvů pro výrobky, které se svými vlastnostmi nebo původem liší od původních produktů. Byla proto zavedena tři chráněná a zeměpisná označení: Chráněné označení původu (CHOP), Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Zaručená tradiční specialita (ZTS).

Úvod


Tiskov konference 27 8 2013

VÚPS prováděl koncem 90. let podrobné srovnání chemického složení českých, evropských, amerických a japonských piv. Česká piva se liší od všech zahraničních v řadě kvalitativních kritérií. Výzkum probíhal v době, kdy české pivovary masivně investovaly do moderních technologií, ke kterým nenašly více než 50 let přístup.

Úvod


Tiskov konference 27 8 2013

Nápad legislativně ochránit české pivo byl po řadě diskusí podpořen i Českým svazem pivovarů a sladoven (ČSPS), který se stal administrátorem přihlášky do EU. Zároveň probíhala aktivní komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví, který byl nápomocen při prosazování CHZO České pivo v EU a zároveň poskytoval i poradenské služby při sepisování žádostí

Úvod


Tiskov konference 27 8 2013

EU diskusí podpořen i Českým svazem pivovarů a sladoven (ČSPS), který se stal administrátorem přihlášky do EU. Zároveň probíhala aktivní komunikace s běžně nepovoluje CHZO na úrovni národních států. Jedinou výjimkou je Lucemburský med, což je vzhledem k velikosti území pochopitelné. V případě piva existuje např. Bavorské pivo CHZO a Brémské pivo CHZO. Bylo tedy nutné stanovit území v rámci České republiky, kde se české pivo a české suroviny vyrábějí, což je s výjimkou pohraničních oblastí (neplatí ale absolutně) prakticky většina území ČR

Úvod


Tiskov konference 27 8 2013

Po několika letech jednání na úrovni českých pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké pivo.

Úvod


Charakterizace a odli nosti esk ho piva

Charakterizace a odlišnosti Českého piva pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

- rozdíl prokvašení

- barva piva

- obsah hořkých látek piva

- obsah polyfenolů

- pH

- senzorický vjem


Statistick vyhodnocen odli nosti esk ho piva
Statistické vyhodnocení odlišnosti Českého piva pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

A – shluková analýza souboru tuzemských a zahraničních piv

T - tuzemská piva, Z – zahraniční piva


Z kladn atributy legislativn ochrany esk ho piva na principu chr n n ho zem pisn ho ozna en

Základní atributy pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké legislativní ochrany Českého piva na principu chráněného zeměpisného označení

- popis Českého piva

- zeměpisné vymezení

- suroviny

- výrobní postup

- zeměpisný původ

- etiketování


Popis esk ho piva

Popis Českého piva pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

Světlé pivo, které je výrazné vůní po sladu světlého typu a po chmelu. Říz tohoto piva je střední, stejně tak jako plnost chuti, která je především dána rozdílem mezi zdánlivým a dosažitelným stupněm prokvašení. Intenzita hořkosti piva je střední až vyšší, s charakterem drsnosti jemný až mírně drsný. Barva piva je zlatožlutá, střední až vyšší intenzity. Pivo je jiskrné a po nalití do sklenice vytváří kompaktní bílou pěnu. Nejsou přípustné cizí vůně a chutě, převládá chuť po sladu a chmelu, přičemž je připuštěna velmi slabá intenzita pasterační či esterové chutě a vůně. Pro pivo českého typu jsou typické vyšší hodnoty polyfenolů a vyšší hodnota pH.


Zem pisn vymezen

Zeměpisné vymezení pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké


Suroviny

Suroviny pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

Ječný slad – 50 % ploch zaujímají odrůdy vhodné pro České pivo CHZO

Český hlávkový chmel a chmelové produkty – 95 % ploch zaujímá chmel pro České pivo CHZO

Voda

Pivovarské kvasnice

VÚPS je jedinou organizací v ČR, která je oprávněná doporučovat odrůdy ječmene, chmele, určité kmeny kvasnic pro výrobu Českého piva CHZO.


V robn postup

Výrobní postup pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké


V robn postup1

Výrobní postup pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

dekokční jedno až třírmutové rmutování (nejméně 80 % českého sladu v sypání)

chmelovarem 60 – 120 minut (minimální odpar 6 %, minimální podíl českého chmele 30 %)

spodní kvašení 6 – 14 °C (Saccharomycescerevisiaesubs. uvarum)

dokvašování při teplotách kolem 0°C


Zem pisn p vod

Zeměpisný původ pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

České pivo se vyrábí popsanou metodou výlučně na vymezeném území, z místních surovin stanovené jakosti za využití místních zdrojů vody se specifickým minerálním složením, což Českému pivu propůjčuje specifické senzorické vlastnosti. Jedinečnost výroby vychází z mnohasetleté tradice vaření piva na vyme- zeném území a předáváním z generace na generaci byla uchována až do dnešních dnů ve specifické podobě.


Etiketov n

Etiketování pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké

Pivo splňující podmínky této specifikace stočené do spotřebitelských či přepravních obalů může nést na etiketách, kartonech či doprovodných propagačních materiálech označení „České pivo“se slovním doplňkem, že se jedná o registrované chráněné zeměpisné označení, přičemž toto označení nemůže ve vztahu ke spotřebiteli vykonávat funkci ochranné známky či nezapsaného označení výrobku.


Piva s chr n n m zem pisn m ozna en m

Piva s pivovarů a orgánů EU byla v roce 2008 zapsána ochranná známka CHZO České pivo v kategorii světlý ležák, tmavý ležák, světlé výčepní a tmavé výčepní pivo a lehké Chráněným zeměpisným označením

Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje:

-Barevnost symbolu vč. referenčních barev

Barvy Pantone

Výtažkové barvy pro 4-barevný tisk


Piva s chr n n m zem pisn m ozna en m1

Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje:

- Možnost použití černobílého symbolu – včetně vzoru

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

Příloha stanovuje: V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje:

- Možnost použití symbolu v negativu – pokud je barva podkladu tmavá, může být použit symbol v negativním formátu za použití barvy podkladu.

v negativu černobílé

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje:

- Možnost použití symbolu v kontrastu – pokud je symbol v barevném provedení na barevném podkladu špatně vidět

Symbol v kontrastu Normální symbol

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

Příloha V nařízení 1898/2006, v platném znění stanovuje:

Typografie – pro text musí být použita velká písmena typu Times Roman

Min. velikost – tj. průměr 15 mm

- Seznam „Chráněné zeměpisné označení“+ zkratky CHZO v různých jazycích – např.:

CS Chráněné zeměpisné označení CHZO

EN Protectedgeograficalindication PGI

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

Všechny zapsané CHZO/CHOP jsou chráněny proti zneužití – vztahuje se na názvy výrobků, označení, obalové materiály i na reklamu, vč. připomenutí zapsaného názvu

Např. pro zapsaný název CHZO České pivo – zakázána jsou spojení typu „tradiční české pivo“ pro piva bez CHZO

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

V EU zavedeno v roce 1992 – vztahuje se na názvy výrobků, označení, obalové materiály i na reklamu, vč. připomenutí zapsaného názvu

Ochranná známka CHZO České pivo zapsána v roce 2008

Dozorem je pověřena SZPI, přísná kontrola shody s řadou požadavků, např.

80 % ze sladového sypání na várku je vyrobeno z jarního ječmene doporučených odrůd

30 % chmelu na várku musí tvořit Žatecký chmel nebo jeho doporučené klony

atd.

CHZO České pivo


Tiskov konference 27 8 2013

Hlavní přínosy: – vztahuje se na názvy výrobků, označení, obalové materiály i na reklamu, vč. připomenutí zapsaného názvu

garance kvality pro spotřebitele

ochrana před nekalou konkurencí pro pivovary

záruka stabilní poptávky pro dodavatele surovin

podpora exportu

podpora turistiky

CHZO České pivo


Tiskov konference 27 8 2013

Seznam u nás chráněných – vztahuje se na názvy výrobků, označení, obalové materiály i na reklamu, vč. připomenutí zapsaného názvu zeměpisných označení piv

CHZO České pivo

CHZO Brněnské/Starobrněnské pivo – nepoužívá se

CHZO Březnický ležák – nepoužívá se

CHZO Budějovické pivo

CHZO Budějovický měšťanský var – nepoužívá se

CHZO Černá Hora – nepoužívá se

CHZO Českobudějovické pivo

CHZO Chodské pivo

CHZO Znojemské pivo – nepoužívá se

Dle nařízení 1151/2012 - chráněná označení, která se déle než 6 let nevyrábí, by měla být zrušena.

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

CHZO může používat každý, kdo uvádí na trh produkt odpovídající specifikaci (čl. 12(1) nař. 1151/2012)

Od 4.1.2016 má být na etiketě zapsaný název + symbol. Lze uvést i „chráněné zeměpisné označení“ nebo „CHZO“

Do té doby zapsaný název + symbol/Chráněné zeměpisné označení

Piva s Chráněným zeměpisným označením


Tiskov konference 27 8 2013

CHZO používá celkem 16 pivovarů pro 77 značek piva odpovídající specifikaci (čl. 12(1)

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod

Krušovice

Polička

Vyškov

Černá Hora

Plzeňský Prazdroj, Radegast, Velké Popovice, Gambrinus

Bernard

Primátor

Tradiční pivovar v Rakovníku

Zubr

Pivovar Protivín

Pivovar Samson

Nymburk

Používání CHZO

aktuální stav


Ing miroslav koberna csc editel pro programov n a strategii pk r

Ing. Miroslav odpovídající specifikaci (čl. 12(1) Koberna, CSc. ředitel pro programování a strategii PK ČR


D kujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost odpovídající specifikaci (čl. 12(1)